Obec Víska u Jevíčka

Město, městys, obec, MČ
Okres Svitavy

http://viskaujevicka.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Víska u Jevíčka
Víska u Jevíčka 3
569 43 Víska u Jevíčka

Datová schránka: ywwa5m6
E-mail: obecviska@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 04. 2018 Určení termínu sčítání zvěře Krajský úřad Pardubického kraje stanovuje termín sčítání zvěře na den 20. února 2016.
25. 04. 2018 I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka v neděli 17.01.2016 od 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu
25. 04. 2018 Záměr prodeje plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství
25. 04. 2018 Obecně závazná vyhláška obce Víska u Jevíčka č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Víska u Jevíčka
25. 04. 2018 Schválený rozpočet obce Víska u Jevíčka na rok 2016
25. 04. 2018 I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka dne 28.12.2015 od 16:00 hodin v kanceláři obecního úřadu
25. 04. 2018 Návrh rozpočtu Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2016
25. 04. 2018 Návrh rozpočtu svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 pro rok 2016
25. 04. 2018 I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka dne 29.11.2015 od 16:00 v kanceláři obecního úřadu
25. 04. 2018 Návrh rozpočtu obce Víska u Jevíčka na rok 2016
25. 04. 2018 Záměr koupě pozemku Obec Víska u Jevíčka zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr koupit pozemek parc. č. 62/1 o výměře 2074 m2 a pozemek parc. č. 62/2 o výměře 253 m2, nacházející se v katastrálním území Víska u Jevíčka, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy. Občané se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své připomínky do 25. října 2015. Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Víska u Jevíčka na jeho 6. zasedání dne 27. září 2015, usnesením č. 79/Z/150927.  
25. 04. 2018 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka Obecní úřad Víska u Jevíčka v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, svolaného starostou obce v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích. Místo konání:              sál místního pohostinství Doba konání:              neděle 27.09.2015 od 16:00 hod.
25. 04. 2018 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
25. 04. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 a výzva k uplatnění připomínek a námitek
25. 04. 2018 Záměr prodeje pozemků 1150/2 o výměře 976 m2, 1150/3 o výměře 1020 m2, 1150/4 o výměře 1033 m2, 1150/5 o výměře 1044 m2, 1146/3 o výměře 1008 m2, 1146/4 o výměře 1012 m2, 1146/5 o výměře 1008 m2, 1146/6 o výměře 1005 m2, 1143/2 o výměře 978 m2, 1143/3 o výměře 1033 m2, 1143/4 o výměře 1033 m2, 1143/5 o výměře 1031 m2, 1143/6 o výměře 960 m2, 1143/7 o výměře 1012 m2, 1143/8 o výměře 1005 m2, 1143/9 o výměře 1005 m2 nacházející se v katastrálním území Víska u Jevíčka
25. 04. 2018 Oznámení o zahájení geodetických prací

XML