Obec Víska u Jevíčka

Město, městys, obec, MČ
Okres Svitavy

http://viskaujevicka.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Víska u Jevíčka
Víska u Jevíčka 3
569 43 Víska u Jevíčka

Datová schránka: ywwa5m6
E-mail: obecviska@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 05. 2018 Název a anotace Veřejná vyhláška - ÚZEMNÍ PLÁN VÍSKA U JEVÍČKA
29. 04. 2018 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka v neděli 29.04.2018 od 17:00 hod. v kanceláři obecního úřadu
25. 04. 2018 Název a anotace INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
25. 04. 2018 Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
25. 04. 2018 Závěrečný účet Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 za rok 2014
25. 04. 2018 Závěrečný účet Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná za rok 2014
25. 04. 2018 Závěrečný účet obce za rok 2014
25. 04. 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Víska u Jevíčka
25. 04. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2015
25. 04. 2018 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření
25. 04. 2018 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka Místo konání: sál místního pohostinství Doba konání: neděle 24.05.2015 od 16:00 hod.
25. 04. 2018 PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHORNICE
25. 04. 2018 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - Ukončení mimořádných veterinárních opatření
25. 04. 2018 Záměr prodeje pozemku parc. č. 350/9 o výměře 66 m2
25. 04. 2018 Výsledky hospodaření vodovodu a výsledná kalkulace za rok 2014
25. 04. 2018 Určení termínu sčítání zvěře - Krajský úřad Pardubického kraje, věcně a místně příslušný podle ustanovení § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, jako orgán státní správy myslivosti příslušný podle § 59 odst. 2 písm. c) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“), v souladu s § 36 odst. 1 zákona o myslivosti, stanovuje termín sčítání zvěře na den 28. února 2015.
25. 04. 2018 I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka dne 29.03.2015 od 16:00 v sále místního pohostinství
25. 04. 2018 Dokument " Dražební vyh..." již není dostupný.
25. 04. 2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Víska u Jevíčka
25. 04. 2018 Jmenování správce obce Víska u Jevíčka
25. 04. 2018 Správce obce Víska u Jevíčka - kontakt Ing. Jiří Johnmobil: 605 208 588 v úředních hodinách:Obecní úřad Víska u JevíčkaAdresa: Víska u Jevíčka 3569 43 Víska u Jevíčkatel.: 461 326 194 mimo úřední hodiny:Ministerstvo vnitraodbor veřejné správy, dozorua kontrolyoddělení dozoru PardubiceAdresa: Karla IV. 42,530 02 Pardubicetel.: 466 610 633fax: 974 560 718e-mail: jiri.john@mvcr.cz Úřední hodiny správce obce pro veřejnostV sídle obecního úřadu VÍSKA U JEVÍČKADen: pondělí Hodiny: 14.30 – 16.00 Dosavadním členům zastupitelstva obce zaniká mandát, dle ustanovení § 55 odst. 2 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k 10. říjnu 2014. Výkon přenesené působnosti za obec vykonává dle rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje Městský úřad Jevíčko.  
25. 04. 2018 INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka Místo konání: Obec Víska u Jevíčka, sál pohostinství čp. 34Doba konání: 23. února 2015 od 18 hodin 
25. 04. 2018 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje“
25. 04. 2018 Zápis do 1. třídy - Základní škola a Mateřská škola Chornice
25. 04. 2018 SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 24. října 2014 o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí Ministr vnitra podle § 54 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 31. ledna 2015 dodatečné volby do zastupitelstva obce Víska u Jevíčka.
25. 04. 2018 Dodatečné volby 2015 - Potřebný počet podpisů voličů na peticích pro dodatečné volby do zastupitelstva obce 2015
25. 04. 2018 Dodatečné volby 2015 - Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Městskému úřadu Jevíčko
25. 04. 2018 Dodatečné volby 2015 - počet členů zastupitelstva
25. 04. 2018 Harmonogram úkolů a lhůt
25. 04. 2018 Vzory kandidátních listin
25. 04. 2018 Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků
25. 04. 2018 Oznámení o době a místu konání dodatečných voleb do Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka dne 31. ledna 2015
25. 04. 2018 Informace správce obce Víska u Jevíčka - úřední hodiny Dne 29. 12. 2014 se úřední hodiny správce obce pro veřejnost ruší z důvodu čerpání dovolené. Děkuji za pochopení. Ve Vísce u Jevíčka dne 15. prosince 2014 Ing. Jiří John  
25. 04. 2018 Návrh rozpočtu svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43
25. 04. 2018 Návrh rozpočtu Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2015
25. 04. 2018 POZVÁNKA na veřejné setkání s občany obce Víska u Jevíčka které se uskuteční dne 10. 11. v 15:00 hod. v sále pohostinství, Víska u Jevíčka Program: Zahájení. Informace o jmenování správce obce. Postavení správce obce, oprávnění, působnost. Zabezpečení činnosti obce do doby zvolení zastupitelstva obce. Informace k volbám do zastupitelstva obce Víska u Jevíčka. Různé. Dotazy občanů. Závěr. Setkání s občany svolává správce obce Ing. Jiří John, který byl do této funkce jmenován ministrem vnitra v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Občané obce jsou na toto setkání srdečně zváni! V Pardubicích dne 21. 10. 2014 Ing. Jiří John správce obce
25. 04. 2018 výroční zpráva za rok 2010
25. 04. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Víska u Jevíčka
25. 04. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o poplatku za komunální odpad
25. 04. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku ze psů
25. 04. 2018 Textová část
25. 04. 2018 Regulativy
25. 04. 2018 Širší vztahy
25. 04. 2018 Hlavní výkres
25. 04. 2018 Komplexní urbanistický návrh
25. 04. 2018 Návrh využití území
25. 04. 2018 Energetika a spoje
25. 04. 2018 Vodovod a kanalizace
25. 04. 2018 ZPF
25. 04. 2018 Doprava

XML