Obec Víska u Jevíčka

Město, městys, obec, MČ
Okres Svitavy

http://viskaujevicka.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Víska u Jevíčka
Víska u Jevíčka 3
569 43 Víska u Jevíčka

Datová schránka: ywwa5m6
E-mail: obecviska@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 01. 2021 Region MTJ – návrh rozpočtu na rok 2021 Stáhnout
29. 01. 2021 Rozpočet na rok 2021 Stáhnout
29. 01. 2021 Obec Víska u Jevíčka – střednědobý výhled rozpočtu sestavený na roky 2022 – 2024 Stáhnout
29. 01. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 Stáhnout
29. 01. 2021 Schválený rozpočet Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2021 Stáhnout
29. 01. 2021 Obec Víska u Jevíčka – návrh rozpočtu – závazné ukazatele, rok 2021 Stáhnout
29. 01. 2021 Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná – Závěrečný účet za rok 2019 Stáhnout – Stáhnout – Stáhnout
29. 01. 2021 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí pro výstavbu R43 za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Stáhnout
29. 01. 2021 Ministerstvo zemědělství – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stáhnout
29. 01. 2021 MZe – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy Stáhnout
11. 01. 2021 Region MTJ – návrh rozpočtu na rok 2021 Stáhnout
30. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 4
30. 12. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu  2022 – 2024
30. 12. 2020 Rozpočet 2021
30. 12. 2020 Rozpočet na rok 2021 Stáhnout
30. 12. 2020 Obec Víska u Jevíčka – střednědobý výhled rozpočtu sestavený na roky 2022 – 2024 Stáhnout
30. 12. 2020 Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Stáhnout
23. 12. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 Stáhnout
23. 12. 2020 Schválený rozpočet Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2021 Stáhnout
16. 12. 2020 INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka Stáhnout
24. 11. 2020 Region MTJ – návrh rozpočtu na rok 2021 Stáhnout
20. 11. 2020 Návrh rozpočtu Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2021 Stáhnout
20. 11. 2020 Svazek obcí SKupinového vodovodu Malá Haná – Rozpočtový výhled na r. 2021 – 2025 Stáhnout
16. 11. 2020 Návrh rozpočtu Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 na rok 2021 Stáhnout
11. 11. 2020 Obec Víska u Jevíčka – střednědobý výhled rozpočtu sestavený na roky 2022 – 2024 Stáhnout
11. 11. 2020 Obec Víska u Jevíčka – návrh rozpočtu – závazné ukazatele, rok 2021 Stáhnout
21. 10. 2020 Rozpočtové opatření č. 3
13. 10. 2020 INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka Stáhnout
02. 10. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 3/2020 Stáhnout
29. 09. 2020 Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Biskupice u Jevíčka – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek Stáhnout
23. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 1/2020 Stáhnout
23. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 2/2020 Stáhnout
11. 09. 2020 Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná – návrh rozpočtové opatření č. 1 k 30.9.2020 Stáhnout
09. 09. 2020 Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí obce Víska u Jevíčka k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020 Stáhnout
09. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020 Stáhnout
02. 09. 2020 Veřejná vyhláška – Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubicvkého kraje Stáhnout
26. 08. 2020 Rozpočtové opatření č. 2
05. 08. 2020 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka Stáhnout
07. 07. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 Stáhnout
12. 06. 2020 Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná – Závěrečný účet za rok 2019 Stáhnout
12. 06. 2020 REGION MORAVSKOTŘEBOVSKA A JEVÍČSKA – Závěrečný účet 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 Stáhnout – Stáhnout
03. 06. 2020 Závěrečný účet 2019
03. 06. 2020 Závěrečný účet obce Víska u Jevíčka za rok 2019 Stáhnout
30. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí pro výstavbu R43 za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Stáhnout
27. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 1
12. 05. 2020 výkres TI energetika
12. 05. 2020 výkres TI vodní hospodářství
12. 05. 2020 výkres ZPF
12. 05. 2020 výkres VPS, VPO
12. 05. 2020 výkres širších vztahů

XML