Obec Víska u Jevíčka

Město, městys, obec, MČ
Okres Svitavy

http://viskaujevicka.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Víska u Jevíčka
Víska u Jevíčka 3
569 43 Víska u Jevíčka

Datová schránka: ywwa5m6
E-mail: obecviska@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 04. 2018 Obecně závazná vyhláška obce Víska u Jevíčka č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
25. 04. 2018 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka dne 14.10.2017 od 18:00 hod.v kanceláři obecního úřadu
25. 04. 2018 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 2017 v obci Víska u Jevíčka
25. 04. 2018 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise č. 1 obce Víska u Jevíčka pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané dne 20. a 21. října 2017
25. 04. 2018 Záměr pronájmu nebytových prostor
25. 04. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Ministerstvo zemědělství
25. 04. 2018 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka dne 20.08.2017 od 17:00 hod. v kanceláři obecního úřadu
25. 04. 2018 Obecně závazná vyhláška obce Víska u Jevíčka č. 1/2017, o nočním klidu
25. 04. 2018 Nařízení Města Moravská Třebová č. 01/2017, o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov Moravská Třebová
25. 04. 2018 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka dne 23.07.2017 od 19:00 hod. v kanceláři obecního úřadu
25. 04. 2018 Záměr pronájmu bytu v budově č. p. 3 - II. NP
25. 04. 2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43
25. 04. 2018 Skupinový vodovod Malá Haná - závěrečný účet 2016
25. 04. 2018 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka dne 25.06.2017 od 19:00 hod. v kanceláři obecního úřadu
25. 04. 2018 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka dne 04.06.2017 od 19:00 hod. v kanceláři obecního úřadu
25. 04. 2018 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 za rok 2016
25. 04. 2018 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 506/2 o výměře cca 75 m2
25. 04. 2018 Záměr prodeje pozemku parc. č. 506/28 o výměře 59 m2
25. 04. 2018 Výsledek hospodaření vodovod 2016
25. 04. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017
25. 04. 2018 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka dne 30.04.2017 od 19:00 hod. v kanceláři obecního úřadu
25. 04. 2018 Závěrečný účet obce Víska u Jevíčka za rok 2016
25. 04. 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Víska u Jevíčka
25. 04. 2018 Oznámení Hanácké zemědělské společnosti Jevíčko a.s. o aplikaci přípravků na ochranu rostlin, které jsou nebezpečné pro včely. Aplikace bude prováděna ve dnech 3.4.2017 - 14.4.2017 (či dle počasí a náletu škůdců do porostu) a to do plodin řepka ozimá a mák setý.
25. 04. 2018 Rozpočet Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2017
25. 04. 2018 Rozpočet obce na rok 2017 a rozpočtový výhled
25. 04. 2018 Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 - schválený rozpočet na rok 2017 a schválený rozpočtový výhled na období 2016 – 2019
25. 04. 2018 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka dne 26.02.2017 od 18:00 hod. v kanceláři obecního úřadu
25. 04. 2018 Veřejné vyhláška s opraveným opatřením obecné povahy
25. 04. 2018 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka dne 22.01.2017 od 18:00 hod. v kanceláři obecního úřadu
25. 04. 2018 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka dne 29.12.2016 od 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu
25. 04. 2018 Záměr prodeje pozemku parc. č. 601/6 o výměře 499 m2
25. 04. 2018 Návrh rozpočtu obce Víska u Jevíčka na rok 2017
25. 04. 2018 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka dne 27.11.2016 od 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu
25. 04. 2018 Návrh rozpočtu svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2017
25. 04. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍSKA U JEVÍČKA
25. 04. 2018 Záměr pronájmu nebytových prostor
25. 04. 2018 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka dne 30.10.2016 od 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu
25. 04. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje
25. 04. 2018 Záměr prodeje pozemku parc. č. 1517/6 o výměře 66 m2
25. 04. 2018 I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka dne 11.09.2016 od 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu
25. 04. 2018 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Víska u Jevíčka
25. 04. 2018 I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka dne 28.08.2016 od 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu
25. 04. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
25. 04. 2018 Záměr pronájmu bytu v budově č. p. 3 - II. NP
25. 04. 2018 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
25. 04. 2018 I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka dne 25.07.2016 od 19:00 hod. v kanceláři obecního úřadu
25. 04. 2018 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
25. 04. 2018 I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka dne 26.06.2016 od 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu
25. 04. 2018 Závěrečný účet za rok 2015 - Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná včetně příloh

XML