Obec Železná

Město, městys, obec, MČ
Okres Beroun

http://obec-zelezna.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Železná
Železná 28
266 01 Železná

Datová schránka: 3u8a68m
E-mail: ouzelezna@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 05. 2024 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
27. 05. 2024 Rozpočtové opatření č. 3
21. 05. 2024 Veřejné zasedání zastupitelstva obce
20. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu obec Železná za rok 2023
20. 05. 2024 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023
20. 05. 2024 OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb- VOLBY DO EP
13. 05. 2024 Vyrozumění členů okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení
13. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu DSO Hudlicko za rok 2023
13. 05. 2024 Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Hudlicko za rok 2023
02. 05. 2024 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023
02. 05. 2024 Regionální cena PV
02. 05. 2024 Veřejná vyhláška (DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024)
02. 05. 2024 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
29. 04. 2024 Upozornění!!! - Zákaz pálení ve Středočeském kraji
24. 04. 2024 Žádost o vydání potvrzení o vyškrtnutí voliče ze seznamu voličů
24. 04. 2024 Informace pro delegující subjekty do OVK
17. 04. 2024 Ohlašovny - informace pro volice, který se přestěhoval
16. 04. 2024 Rozpočtové opatření č. 2
16. 04. 2024 Rozpočtové opatření č. 1
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška (DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024)
15. 04. 2024 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2024
12. 04. 2024 Služba evidece obyvatel - VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024
11. 04. 2024 Informace o počtu a sídlech okrsků - volby EP
09. 04. 2024 Pozvánka - Tradiční pálení čarodějnic
05. 04. 2024 UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny č. 110060944627
03. 04. 2024 Nabídku služeb revizí, kontrol a čištění komínů
03. 04. 2024 Žádost voliče jiného členského státu EU o zápis do seznamu voličů
03. 04. 2024 Písemná žádost o vydání voličského průkazu
03. 04. 2024 Plná moc k převzetí voličského průkazu
03. 04. 2024 Odkaz na stránky MVCR - volby
03. 04. 2024 Akce v obci Železná
03. 04. 2024 Pozvánka na Akci Úklid obce Železná"
21. 03. 2024 Pozvánka na Velikonoce
18. 03. 2024 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2024
14. 03. 2024 Veřejné zasedání zastupitelstva obce
14. 03. 2024 Přehled rozsáhlejších výluk na železnici ve Středočeském kraji (období duben - červen 2024)
14. 03. 2024 Zápis do Mateřské školy na školní rok 2024-2025
09. 03. 2024 Výroční zpráva za rok 2017
06. 03. 2024 Uzavření MŠ o letních prázdninách - informace
06. 03. 2024 Výroční zpráva za rok 2023
14. 02. 2024 UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny
12. 02. 2024 Rozpočtové opatření č. 9
12. 02. 2024 Pracovní místo - asistent pedagoga MŠ Srbsko
05. 02. 2024 Záměr pronájmu obecního bytu
31. 01. 2024 Volné pracovní pozice na Pražské správě sociálního zabezpečení
31. 01. 2024 Nabídka služeb firmy Kamenictví Louha s.r.o.
31. 01. 2024 Konkurz na obsazení vedoucího pracovníka ředitele/ky MŠ Loděnice
23. 01. 2024 Přehled rozsáhlejších výluk na železnici ve Středočeském kraji (období leden – březen 2024)
23. 01. 2024 Kominictví - revize kotlů na tuhá paliva
18. 01. 2024 Veřejné zasedání zastupitelstva obce

XML