« Najít podobné dokumenty

Obec Železná - Rozpočtové opatření č. 2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Železná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpoctove opatreni č. 2.pdf
Licence: DSQQ UXNDR05I (01012024) Název; Obec Železná
<br> kg 'ČG 00875121
<br> Rozpočtové opatření č.2
<br> Název rozpočtového opatreni:
<br> Popis rozpočtového opatření:
<br> odPa Pot Zj Uz Orj Org Přijmy Výdaje Popis změny 4122 262 000,00- 0.00 OdPa: Bez ODPA,FW: Nmnvest—m přimo? !ransřerv mí krajů 4222 262 000.00 0.00 OdPa: Boaz ODPA,Pol: fnvesnc'nr pí'rjate [mmm-rv od krajů 003612 2132 100 000.00 0.00 OdPa: Bytové hospmfařsrví.Po:: Příjem z pronájmu neho pamar ost namouvěcr & JČ 002310 5154 0,00 50 000.00 001%: FM:? voda.Pol: EÍEĚJHCĚŠ energie 003421 5139 0.00 50 000.00 odpo: Využit: vonného času děti & rnfadožo.r'*'0|" Nakup american jinde nozařazr-ny 003612 5153 0.00 1 000.00 OdPa: Bytové hospodarstvi,Poí: Pfyn 003613 5139 0.00 500.00 Odpor Neonové hospodářstwl Pol: Nakup materialu jmde nwařamny 003613 5153 0,00 100 000.00 odpa: Nebytové hospodářsrvr.Pol: Pry" 003613 5154 0,00 100 000.00 Od:-“a: Nebytový hospodářství.Por: Efoktrrcká opory/o 003745 5163 0,00 12 000,00 OdPa: Péče () Whie—d obci a veřejnou mimi,Pul? Shržby ponéřnirrh ústav:.: 006112 5021 0.00 100 000,00- OdPa: Zasfupírelsnra ohm.Polo Osram osobn.výcfrvo 006112 5032 0.00 100 000.00 OdPa: Zasurpiteisrva obc/„ Pot: in'rmo pojistné na vt.*1'ujr'lů zdruvorm popšnšlnř ' 006171 5161 0.00 4 000,00 odpa: Činnost mis-mí spravy.Pol.Pošlovm 5505ny 006171 5162 0.00 10 000.00 odpa: Činnost mis-“mí spravy,Por: Sfužhy eíoklronrckých komunikací 006310 5141 0.00 50 000.00 OdPa: Obecné přrlmy a výdaje z fmančnrch operaci.Pol.Úroky vlasmí 006310 5163 0.00 1 000.00 OdPa: Obecné příjmy a výdaje : f'rnančnrch operaci,Poř.“ Sfuí'by peněžních Li.—sram? 006409 5169 0.00 278 500,00- OdPa: Ostatni činnosojinde nezařdreno Pol: Nákup ostatních sružeb Gotham: 100 000,00 100 000,00 SChV5'UFCf “mání XXXXXX XXXXX starosta Schváfeno dne: XXX_XXXX -.- vyvéšeno dne: ' 'i' Í ' _ n'.<.> í Sejmuto dne: \ "' ' ' “*,)
<br> Poznámka:
<br> Datum dokladu: 2024151320241 Číslo dokladu: 000000002 Záznam provedl: XXXXX XXXXXXX Zpracováno sy...

Načteno

edesky.cz/d/9298961

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Železná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz