« Najít podobné dokumenty

Obec Železná - Písemná žádost o vydání voličského průkazu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Železná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Písemná žádost o vydání voličského průkazu.docx
Obecní úřad Železná,Železná 28,266 01 Železná
ID datové schránky: 3u8a68m
<br>
<br> Písemná žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu,které se uskuteční ve dnech 7.a 8.června 2024
<br> Já,níže podepsaný(á) ……………………………………………………………………………….<.>
jméno a příjmení
<br> nar:……………………………… trvalý - přechodný pobyt na území ČR**…………………… <.>
<br> ……………………………………………………………………………………………………………
žádám tímto v souladu se zákonem č.62/2003 Sb <.>,o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> o vydání voličského průkazu <.>
<br> Zároveň tímto oznamuji,že:
(odpovídající označte křížkem)
· voličský průkaz vyzvednu osobně
· voličský průkaz vyzvedne osoba,která se prokáže plnou mocí*** s mým úředně ověřeným podpisem
· žádám o jeho doručení na adresu ……………………………………………………………………………………….<.> <.>
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
<br>
<br> ……………………………………
vlastnoruční podpis voliče
(úředně ověřený)
<br>
<br> Žádost se použije pro podání v listinné nebo elektronické podobě,která se doručí obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb,tj.v pátek 31.05.2024 do 16,00 hodin
· v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
· v elektronické podobě zaslané pouze prostřednictvím datové schránky voliče
** trvalý pobyt – státní občan ČR
trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR – občan jiného členského státu EU
*** plná moc opravňuje pouze k převzetí voličského průkazu,nikoliv k podání žádosti o voličský průkaz
Obecní úřad může voličský průkaz VYDAT NEJDŘÍVE 15 dnů přede dnem voleb tj.nejdříve ve čtvrtek 23.05.2024 <.>
<br> Úřední ověření podpisu voliče provádějí:
1.krajské úřady,obecní úřady obcí s rozšířenou působností,obecní úřady,úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy,újezdní úřady <.>
Při ověření podpisu u správních úřadů lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst.2 písm.f) z...

Načteno

edesky.cz/d/9097062


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Železná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz