« Najít podobné dokumenty

Obec Železná - Rozpočtové opatření č. 9

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Železná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtove opatřeni č. 9.pdf
Licence: DSQQ UXNDRGSI (01012023)
<br> Název: Obec Železná
<br> - IČO: 00875121
<br> Rozpočtové opatření č.9
<br> Název rozpočtového opt—tření:
<br> Popi: rozpočtového opatření:
<br> OdPa Pol Zj Uz Orj Org Přijmy Výdaje Popis změny 1111 46 000,00 0,00 (3de Bez ODPA,Pol: Přr'jem : daně z pojmů F0 placene“ plátci 11 12 16 000,00 0,00 OdPo: Bez ODPA,Pol: Přůem : daně z přrjmú FO placené poplatníky 1121 239 000,00 0,00 Odpor Bez GDPA,Pol: Přrjem z daně : přrjmů právnických osob 1211 32 000,00 0,00 OdPa: Bez ODPA,Pol: Přý'em : daně z přidané hodnoty 1341 20,00 0,00 (17de Bez ODPA,Pal: Příjem z poplatku ze psů 1382 0,40 0,00 OdPo: Bez GDPA,Pol: F'čze zrušodvodu : loterll n podob.her kromě od,15 11 65 400,00 0,00 OdPo: Bez ODPA,Pol: Příjem z dané : nemovitých věcl 4116 1 200,00 0,00 OdPo: Bez ODPA,Pol“ Oftotnl nelnvpřrjaté transfery 22 st.rozpočtu 002321 2111 537 984,59 0,00 OdPo: Odváděnla člšténí odpodn.vod a noklódonl's koly,Pol: Piz poskytov.služeb,výrobků„omcl,výk0nú o prov 003612 2132 6 778,00 0,00 OdPo: Bytové hospodářství,Pol- Přrjem : pronájmu nebo po::hru ast.nemovvécf :] JC 003613 2111 23 865,00 0,00 61de Nebytové hospodářství,Pol: Př.: poskytov.služeb,výrobkůprocl,výkonů & prov 003613 2132 11 534,00 0,00 OdPo: Nebytové hospodářství,Pol: Příjem : pronájmu nebo pochtu o5t.nemovve'cl :: JČ * 006171 2324 7 866,08 0,00 (3de Činnost místní správy,Pol: Přijaté neinvestiční přlspěvk y a náhrady 006330 4134 2 338 615,00 0,00 GdPn: Převody vlastnim fondům v rozpočtech územní úrovně,Pol: Převody : rozpočtových ui'tú 006330 4138 354 424,00 0,00 mm:: Převody vlastnim fondům v rozpočtem územnr úrovně,Pol: Převody.? vlastni pokladny 002310 5154 0,00 36 815,87 OdPo: Pitná voda,Pol: Elektrická energie 003612 5153 0,00 4 900,00 DdPn: Bytové hospodářství,Pol: Plyn 003613 5153 0,00 66 126,73 OdPo: Nebytové hospodářství,Pol: Plyn 003635 6119 0,00 12 1 000,00 Ode: Územnlplonovonl,Pol: Ostotm'ndkup dlouhodobého nehmotného majetku 003745 5139 0,00 2 504,00 OdPo: Péče o vzhled olJcl...

Načteno

edesky.cz/d/8444251

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Železná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz