Město Přeštice

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://prestice-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Přeštice
Masarykovo nám. 107
334 01 Přeštice

Datová schránka: hcpbx62
E-mail: podatelna@prestice-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
05. 11. 2020 Krajský úřad Plzeňského kraje – Oznámení o svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 12.11.2020 od 10.00 hodin
05. 11. 2020 MěÚ Stod – oznámení zahájení územního řízení „IE-12-0007574 Buková PJ – TS, NN, Buková
03. 11. 2020 Oznámení o zveřejnění - aktualizace - RO 16/2020 a RO 17/2020
03. 11. 2020 Veřejná vyhláška - Návrh zprávy o uplatňování ÚP Útušice v období 2016 - 2020
03. 11. 2020 Výběrové řízení - referent odboru živnostenského úřadu
03. 11. 2020 OSD PŘECHODNÉ DZ II/230 Oplot - Žerovice a na obj. trase oprava silnice
27. 10. 2020 ČEZ a.s. – Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 2.11.2020 od 7.30 do 14.30 hodin
27. 10. 2020 Krajský úřad Plzeňského kraje - záměr darovat pozemky parc.č. 1283/11 a 1283/12 ve vlastnictví Plzeňského kraje do vlastnictví města Přeštice
26. 10. 2020 OSD PŘECHODNÉ DZ MK Příkrá U Trati 5. května Přeštice obnova vodovod
26. 10. 2020 Plzeňský kraj, Krajský úřad – Bezúplatný převod pozemků: - parc.č. 1283/11 o výměře 6 m3 - parc. č. 1283/12 o výměře 14 m3
23. 10. 2020 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Skočice u Přeštic
22. 10. 2020 Dokument "oznámení o uzavření V..." již není dostupný.
20. 10. 2020 Dokument "Exekut. úřad Plzeň- m..." již není dostupný.
19. 10. 2020 OSD PŘECHODNÉ DZ II/230 Týniště pokládka NN
14. 10. 2020 ČEZ a.s. – Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 2.11.2020 od 7.30 do 14.30 hodin
12. 10. 2020 OSD PŘECHODNÉ DZ III/18027 a MK Palackého Přeštice pokládka optické vedení
08. 10. 2020 Dokument "informace o návrhu ve..." již není dostupný.
08. 10. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Klat..." již není dostupný.
08. 10. 2020 Krajský úřad Plzeňského kraje – Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – I/27 ul. Hlávkova, Přeštice – od nabytí účinnosti tohoto opatření obec.povahy do 31.10.2020
07. 10. 2020 Jednací řád ZM Přeštice - aktualizace - schválené na 12. ZM dne 24.9.2020
07. 10. 2020 Poptávka na licence MS Office
07. 10. 2020 OVÚP - Oznámení zahájení územního řízení - Obnova veřejného osvětlení, Město Přeštice, ul. Hlávkova, ul. Třebízskéh, ul. V Brance, ul. Mlýnská
07. 10. 2020 Dokument "OŽP oznámení o zaháje..." již není dostupný.
07. 10. 2020 SBD Plzeň-jih se sídlem v Přešticích – Návrh – pořadník pro přidělení družstevních bytů v r. 2021
06. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Návrh zprávy o uplatňování ÚP Horšice v období 2016 - 2020
06. 10. 2020 Mikroregion Přešticko – Pozvánka na Valnou hromadu 20.10.2020 od 16. hodin – OÚ Řenče
05. 10. 2020 Veřejná soutěž na zpracování GENERELU odvodnění města Přeštice
05. 10. 2020 OSD PŘECHODNÉ DZ II/183 Skočice lešení č.pop.64
05. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání změny č.1 ÚP Lužany a vyhotovení úplného znění ÚP po této změně
05. 10. 2020 OSD PŘECHODNÉ DZ MK Vrchlického Přeštice pokládka kNN
05. 10. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 6 a 7/2020
04. 10. 2020 Výsledky voleb do zastupitelstev krajů - Plzeňský kraj
01. 10. 2020 Veřejná vyhláška-Oznámení o vydání Změny č.1 ÚP Přeštice
01. 10. 2020 Ministerstvo životního prostředí – dokumentace vlivů záměru „Stanovení dobývacího prostoru Chlumčany II a hornická činnost na výhradním ložisku kaolinu Chlumčany – Dobřany“
01. 10. 2020 Ministerstvo životního prostředí – dokumentace vlivů záměru „Stanovení dobývacího prostoru Chlumčany II a hornická činnost na výhradním ložisku kaolinu Chlumčany – Dobřany“
30. 09. 2020 Oznámení o zveřejnění - aktualizace - RO 14/2020 a RO 15/2020
30. 09. 2020 Dokument "OSD Prodloužení termí..." již není dostupný.
30. 09. 2020 Volby do školské rady ZŠ JH Přeštice
29. 09. 2020 pronájem prostoru sloužícího k podnikání v č. p. 553, Sedláčkova ul., Přeštice , garáž na parc. st. č. 3007 v k. ú. Přeštice
29. 09. 2020 Výběrové řízení - referent OVÚP- stavební úřad
29. 09. 2020 ČEZ Distribuce – Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny a) 16.10.2020 od 7.30 do 17.30 hod b) 19.10.2020 od 7.30 do 17.30 hod.
29. 09. 2020 OSD PŘECHODNÉ DZ MK ŠTĚNOVICE přeložka kanalizace
25. 09. 2020 OZV 3/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem na území města Přeštice
25. 09. 2020 Dodatek č. 2. kterým se mění Pravidla zastupitelstva města č. 3/2019
25. 09. 2020 OSD PŘECHODNÉ DZ uzavírka III/18036 k.ú. Horní Lukavice, Chlumčany, přeložka stavba mostu
25. 09. 2020 OSD PŘECHODNÉ DZ MK Pobřežní Přeštice
25. 09. 2020 Dodatek č. 2, kterým se mění Pravidla zastupitelstva města č. 3/2019 pro poskytování dotací z rozpočtu města Přeštice
25. 09. 2020 ČEZ distribuce – „Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů“
25. 09. 2020 EIA – KÚ PK - zveřejnění návrhu koncepce vč. vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí -Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje
25. 09. 2020 Dokument "OŽP oznámení o zaháje..." již není dostupný.

XML