Město Přeštice

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://prestice-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Přeštice
Masarykovo nám. 107
334 01 Přeštice

Datová schránka: hcpbx62
E-mail: podatelna@prestice-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 09. 2021 OSD PŘECHODNÉ DZ MK Palackého Na Borech a Na Chmelnicích Přeštice
23. 09. 2021 OSD PŘECHODNÉ DZ uzavírka částečná II/230 Týniště - Skašov
22. 09. 2021 postoupení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání-ordinace-č.p.104,Masarykovo nám.,Přeštice
21. 09. 2021 OSD OZNÁMENÍ SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ OZ SOBĚKURY KOMUNIKACE
21. 09. 2021 OSD PŘECHODNÉ DZ II/183 Skočice pokládka kanalizace u školy
21. 09. 2021 OŽP- Rozhodnutí studna Berka Vlčí
20. 09. 2021 Poptávka na prodej dřevní hmoty IV.Q 2021
17. 09. 2021 vypůjčka části pozemku parc. č. 238/53 v k. ú. Přeštice
17. 09. 2021 OŽP rozhodnutí Štěnovice - obytná zóna Pod Malincem - vodovod a kanalizace
16. 09. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu ÚP Horní Lukavice
15. 09. 2021 Veřejná soutěž o nejvýhodnější nabídku
15. 09. 2021 OSD Návrh MÚP III/18211 u Lužan
13. 09. 2021 Mikroregion Přešticko – Pozvánka na Valnou hromadu dne 30.9.2021 od 16.00 hodin v KD Soběkury
13. 09. 2021 OŽP oznámení o zahájení řízení Zásobování vodou, odkanalizování a ČOV v obci Oplot
10. 09. 2021 OŽP-Oznámení zahájení řízení - DOMOVNÍ ČOV PRO OBJEKT NA PARC.Č.ST. 73 V K.Ú. VLČÍ
10. 09. 2021 OŽP-Oznámení zahájení řízení - DOMOVNÍ ČOV PRO OBJEKT NA PARC.Č.ST. 27/1 V K.Ú. VLČÍ
10. 09. 2021 OŽP-Oznámení zahájení řízení - DOMOVNÍ ČOV a VRTANÁ STUDNA PRO OBJEKT NA PARC.Č.ST. 19 V K.Ú. VLČÍ
10. 09. 2021 OŽP- Oznámení zahájení řízení - DOMOVNÍ ČOV PRO OBJEKT NA PARC.Č.ST. 110 V K.Ú. VLČÍ
10. 09. 2021 OŽP-Oznámení zahájení řízení - DOMOVNÍ ČOV PRO OBJEKT NA PARC.Č.ST. 66 V K.Ú. VLČÍ
07. 09. 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha 1 – veřejná vyhláška, usnesení č.j. MPO337175/20/41600/01000 – prodloužení lhůty pro stavbu „V432/429 – zdvojení vedení“ pro společnost ČEPS Invest, a.s., Praha 10, do 31.1.2022
06. 09. 2021 Rozšíření MKDS 2021 – Máchova ulice
06. 09. 2021 Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu města Přeštice na r. 2022 - 2025
03. 09. 2021 OSD PŘECHODNÉ DZ II/182 a MK k.ú. Roupov pokládka NN
02. 09. 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu – veřejná vyhláška – usnesení – č.j. MPO 337175/20/41600/01000
02. 09. 2021 OSD PŘECHODNÉ DZ MK STACHOVA PŘEŠTICE MOŠTOVÁNÍ
01. 09. 2021 Oznámení provádění stavby na zřízení nové el. přípojky v září – prosinec 2021, dle projektu vypracovaného firmou OMEXOM GA Energo s.r.o.
30. 08. 2021 Oznámení o zveřejnění - aktualizace - RO 13/2021
27. 08. 2021 Plzeňský kraj – vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní míst ředitele Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13
26. 08. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
26. 08. 2021 Záměr prodeje pozemku
26. 08. 2021 3. Jmenování zapisovatelů OVK
26. 08. 2021 1. Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do PS ČR
24. 08. 2021 Záměr propachtovat pozemky v k.ú. Skočice u Přeštic
23. 08. 2021 2. Poskytnutí informací o počtu a sídlech OVK
19. 08. 2021 Dokument "OŽP - Oznámení o zahá..." již není dostupný.
19. 08. 2021 Dokument "OŽP- Oznámení zahájen..." již není dostupný.
18. 08. 2021 OSD PŘECHODNÉ DZ II/183 a MK Buková pokládka NN
18. 08. 2021 Veřejná soutěž - Rozšíření kamerového systému
18. 08. 2021 OSD PŘECHODNÉ DZ II/230 k.ú. Žerovice a Přeštice III/18035 k.ú. Chlumčany uzavírka Černotín
18. 08. 2021 OSD PŘECHODNÉ DZ MK Karlova Přeštice
18. 08. 2021 Krajský úřad Plzeňského kraje – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy
13. 08. 2021 Dokument "Soudní exekutor Praha..." již není dostupný.
12. 08. 2021 Záměr propachtovat pozemky v k.ú. Žerovice
12. 08. 2021 Záměr propachtovat pozemky v k.ú. Příchovice u Přeštic
12. 08. 2021 Záměr propachtovat pozemky v k.ú. Přeštice
12. 08. 2021 Poptávka - roční maintenance zálohovacího SW TC
12. 08. 2021 Krajský úřad Plzeňského kraje – Oznámení o konání mimořádného 7. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 23.8.2021 od 14.00 hodin
11. 08. 2021 výpůjčka části pozemku parc. č. 238/53 v k. ú. Přeštice o ploše 354,8m2
10. 08. 2021 pronájem prostoru kotelny - ZŠ Rebcova ul., Přeštice
10. 08. 2021 Oznámení o zveřejnění - aktualizace - RO 12/2021

XML