Město Přeštice

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://prestice-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Přeštice
Masarykovo nám. 107
334 01 Přeštice

Datová schránka: hcpbx62
E-mail: podatelna@prestice-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 08. 2019 VŘ - referent/ka OŠVVPP - agenda matrika
20. 08. 2019 Dražební vyhláška 067 EX 5051/18-72
19. 08. 2019 OSD Přechodné DZ II/183 Skočice oprava chodníku
16. 08. 2019 Poptávka na "vybudování optické sítě - severní lokalita města u hřiště"
16. 08. 2019 OSD PŘECHODNÉ DZ III/18040 a MK Chlumčany pokládka NN
15. 08. 2019 OSD Přechodné DZ MK Kotkova Přeštice
14. 08. 2019 VS na dodání a instalaci serveru pro virtualizaci
14. 08. 2019 OSD Přechodné DZ MK PŘEŠTICE pokládka NN
14. 08. 2019 OSD Přechodné DZ uzavírka II/183 Netunice - Háje
13. 08. 2019 OSD přechodné DZ Kollárova a Karlova Přeštice
12. 08. 2019 poptávka - maintenance zálhovacího SW TC
12. 08. 2019 OSD společné povolení Horušany prodloužení OZ
12. 08. 2019 OSD přechodné DZ TYRŠOVA Přeštice
09. 08. 2019 OSD Přechodné DZ uzavírka havarijní stav mostu Nezdice
09. 08. 2019 VŘ - referent/ka kanceláře starosty - majetková správa
09. 08. 2019 VŘ - referent/ka kanceláře starosty - personalista/ka, asistent/ka tajemnice
09. 08. 2019 VŘ - referent/ka finančního odboru - pokladna
09. 08. 2019 VŘ - referent/ka odboru správního a dopravního - zkušební komisař
09. 08. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška-Ozná..." již není dostupný.
08. 08. 2019 Dokument "Oznámení Exekut. úřad..." již není dostupný.
06. 08. 2019 pronájem prostoru sloužícího k podnikání v č. p. 454, Průmyslová ul. (hala) a v č. p. 553, Sedláčkova ul. (garáž), Přeštice
01. 08. 2019 Dokument "OŠVVPP - Švábiková - ..." již není dostupný.
01. 08. 2019 Dokument "OŠVVPP - Švábik - výz..." již není dostupný.
31. 07. 2019 Dokument "OŠVVPP - Fořtová - ro..." již není dostupný.
31. 07. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
31. 07. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II.- oznámení záměru „Průmyslový park Přeštice II“
26. 07. 2019 OSD Přechodné DZ komunikace Přeštice realizace optické vedení
25. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění - aktualizace - RO 14/2019
19. 07. 2019 Dokument "OŽP - Čistírna odpadn..." již není dostupný.
18. 07. 2019 OSD Přechodné DZ III/18214 Radkovice
17. 07. 2019 OSD MÚP Útušice Štěnovice omezení tranzit
17. 07. 2019 Dokument "OŠVVPP - Švábiková - ..." již není dostupný.
17. 07. 2019 Dokument "OŠVVPP - Švábik - ozn..." již není dostupný.
17. 07. 2019 Dokument "OŠVVPP - Fořtová - vý..." již není dostupný.
17. 07. 2019 OMEXOM GA Energo s.r.o. – oznámení akce IE-12-0006501, Přeštice, Vrchlického, PJ – kNN v termínu 7/2019 – 11/2019
17. 07. 2019 Dokument "OŽP - I-27 Šlovice-Př..." již není dostupný.
16. 07. 2019 OSD Přechodné DZ II/180 obj. trasa uzavírka Valík
15. 07. 2019 OSD MÚP MK 5. května, Pohorská, Husova Přeštice
15. 07. 2019 Dokument "Výzva o možnosti přev..." již není dostupný.
10. 07. 2019 Veřejná soutěž - PumpTrack Přeštice
10. 07. 2019 Schůzky Bytové komise Rady města Přeštice
09. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění - Závěrečný účet města Přeštice za rok 2018
08. 07. 2019 Dokument "Usnesení Exekut. úřad..." již není dostupný.
04. 07. 2019 Jednací řád kontrolního výboru Přeštice a finančního výboru Přeštice
04. 07. 2019 OSD Přechodné DZ okr. kř. Útušice obj. trasa
03. 07. 2019 OŠVVPP - Fořtová - vyrozumění
03. 07. 2019 Dokument "oznámení zahájení říz..." již není dostupný.
02. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění - aktualizace - RO 11/2019, RO 12/2019, RO 13/2019
02. 07. 2019 Dokument "Usnesení Exekut. úřad..." již není dostupný.
01. 07. 2019 Poptávka na materiál pro výstavbu optické sítě města

XML