Město Přeštice

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://prestice-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Přeštice
Masarykovo nám. 107
334 01 Přeštice

Datová schránka: hcpbx62
E-mail: podatelna@prestice-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2021 Mikroregion Přešticko – Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko rok 2020
14. 05. 2021 OSD PŘECHODNÉ DZ III/18326 Dolní Lukavice příp. vody RD 76
12. 05. 2021 Zveřejnění záměru výpůjčky části nemovité věci na pozemku parc. č. 1480/1
12. 05. 2021 OSD PŘECHODNÉ DZ III/18027, II/183 a MK na ORP Přeštice výměna vodičů
12. 05. 2021 OSD Návrh MÚP ÚK Radkovice B11 + E13
12. 05. 2021 Zveřejnění záměru výpůjčky části nemovité věci na pozemku parc. č. 1480/1
11. 05. 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha 1 – veřejná vyhláška, oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – vydání společného povolení na stavbu „V432/429 – ZDVOJENÍ VEDENÍ“
11. 05. 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha 1 – veřejná vyhláška, oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – vydání společného povolení na stavbu „V432/429 – ZDVOJENÍ VEDENÍ“
11. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Otěšice za uplynulé období 2017-2021
11. 05. 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Plzeň - Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon – aktualizace k 1.2.2021
10. 05. 2021 Výběrové řízení - referent OSVZ - sociální pracovník
06. 05. 2021 OSD PŘECHODNÉ DZ II/178 Řenče oprava chodníku
06. 05. 2021 OSD Návrh MÚP ÚK Radkovice
04. 05. 2021 Oznámení o zveřejnění - aktualizace - RO 5/2021 a RO 6/2021
30. 04. 2021 OSD Přech. DZ K CHOD A PARK STÁNÍ PODÉL MODRÉHO DOMU ul.Palackého Přeštice
30. 04. 2021 ČEVAK a.s. – porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže období
29. 04. 2021 ČEZ Distribuce a.s. – upozornění na odstávku elektřiny č. 11006070776 dne 18.5.2021 od 7.30 do 15.30 hodin
29. 04. 2021 ČEZ Distribuce a.s. – informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 19.5.2021 od 7.30 do 15.30 hodin
28. 04. 2021 OSD PŘECHODNÉ DZ UZAVÍRKA III/0276 Nezdice stavba mostů
28. 04. 2021 Finanční úřad pro Plzeňský kraj – veřejná vyhláška – informace o možnosti nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu čj. 729744/21/2300-11420-401159
28. 04. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Roky..." již není dostupný.
28. 04. 2021 Krajský úřad Plzeňského kraje – EIA - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Obalovna asfaltových směsí Přeštice“
27. 04. 2021 Záměr směny pozemků v k.ú. Žerovice
27. 04. 2021 Záměr směny pozemků v k.ú. Přeštice
27. 04. 2021 Záměr směny pozemků v k.ú. Přeštice
26. 04. 2021 OSD PŘECHODNÉ DZ III/18027 a III/18030 obj. trasa uzavírka I/27
22. 04. 2021 OSD PŘECHODNÉ DZ MK Přeštice úklid ulic 2021
20. 04. 2021 OSD PŘECHODNÉ DZ MK Přeštice REKO PLYN
20. 04. 2021 ČEZ Distribuce – Výzva k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů a stanovení rozsahu
17. 04. 2021 VZMR - Územní studie sídelní zeleně města Přeštice - realizace Přeštice-jih
15. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Netunice v období 2017 - 2021 včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Netunice
14. 04. 2021 OSD PŘECHODNÉ DZ 2021 Správa železnic PORUCHA PZZ
14. 04. 2021 OSD PŘECHODNÉ DZ MK Přeštice pokládka optické vedení
14. 04. 2021 Veřejnoprávní smlouva města Přeštice s obcemi: - Předenice - Útušice - Nebílovy
12. 04. 2021 Dokument "OVÚP - Územní rozhodn..." již není dostupný.
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška – Zeměměřičský úřad Praha 8 – oznámení o provádění zeměměřičských prací na území města Přeštice od 12.4. do 15.12.2021
09. 04. 2021 Plzeňský kraj – oznámení o svolání 4. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 19.4.2021 od 10.00 hodin
09. 04. 2021 ČEZ Distribuce a.s. – oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 21.4.2021 od 7.30 do 15.00 hodin
08. 04. 2021 Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – č.j. 17110/2020-MZE-16212
07. 04. 2021 pronájem nevytápěného nebytového prostoru v budově bez č. p., Hlávkova ul., Přeštice
07. 04. 2021 Oznámení o zveřejnění - aktualizace - RO 3/2021, RO 4/2021
07. 04. 2021 Dokument "OSD Rozhodnutí společ..." již není dostupný.
30. 03. 2021 OŽP - Oznámení zahájení řízení VRTANÁ STUDNA PRO INDIVIDUÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU parc.č. 392/54 a stp.č. 209
29. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
26. 03. 2021 ČEPS, a.s. – Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnosti dle § 46 (ochranná pásma)
25. 03. 2021 Dokument "OSD Stavební povolení..." již není dostupný.
25. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s obcí Týniště, Dolce, Netunice, Štěnovice
25. 03. 2021 Dokument "OŽP povolení geologic..." již není dostupný.
25. 03. 2021 Konkurz na ředitele DD Kašperské Hory
25. 03. 2021 Konkurz na ředitele ZŠ Stříbro

XML