Město Přeštice

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://prestice-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Přeštice
Masarykovo nám. 107
334 01 Přeštice

Datová schránka: hcpbx62
E-mail: podatelna@prestice-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 05. 2019 opatření obecné povahy Revize ochranných pásem vodních zdrojů Soběkury
21. 05. 2019 Krajský úřad Plzeňského kraje – upozornění na potřebu trvalého a důsledného provádění zásahů v ochraně lesa - kalamitní přemnožení lýkožrouta smrkového (kůrovec)
21. 05. 2019 DSO Povodí Berounky – Pozvánka na Shromáždění zástupců dobrovolného svazu obcí „Povodí Berounky“ 12.6.2019 od 10.00 hodin
21. 05. 2019 DSO Povodí Berounky – Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky za rok 2018
21. 05. 2019 Mikroregion Přešticko – a) Pozvánka na Valnou hromadu MR dne 4.6.2019 od 16.00 hodin
21. 05. 2019 VŘ vedoucí Pečovatelské služby v Přešticích
20. 05. 2019 OSD Stavební povolení Hradčany RD STAVBA CHODNÍKŮ A REK. KOMUNIKACE
20. 05. 2019 VŘ asistent prevence kriminality MP Přeštice
20. 05. 2019 Volby do EP - 4. Doba a místo konání voleb
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh zprávy o uplatňování ÚP Týniště v období 2015-2019
15. 05. 2019 OSD Přechodné DZ Masarykovo nám. Přeštice POUŤ
14. 05. 2019 KKC Přeštice- dodávka a montáž invalidní plošiny
13. 05. 2019 OSD PŘECHODNÉ DZ III/1822 Merklín
13. 05. 2019 OŠVVPP - výzva - Tomášková
13. 05. 2019 OSD Přechodné DZ MK Hlávkova a V Brance Přeštice lešení čp. 17
10. 05. 2019 Volby do EP - 3. Jmenování zapisovatelů OVK
09. 05. 2019 Záměr prodeje části pozemků k.ú. Přeštice
09. 05. 2019 Záměr prodeje pozemku k.ú. Přeštice
09. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění - aktualizace - RO 8/2019, RO 9/2019
09. 05. 2019 Krajský soud v Plzni – Usnesení č.j. 57 A 19/2019-37
09. 05. 2019 Finanční úřad pro Plzeňský kraj – veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2019
09. 05. 2019 Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou – Dražební vyhláška č.j. 038 EX 1063/18-56
09. 05. 2019 Krajský úřad Plzeňského kraje – veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – silnici I/27
07. 05. 2019 OSD Přechodné DZ III/18025 Štěnovice umístění autojeřábu
07. 05. 2019 OSD Přechodné DZ III/18025 Štěnovice umístění autojeřábu
03. 05. 2019 OSD Přechodné DZ UZAVÍRKA II/230 Dolce - Újezd
03. 05. 2019 OSD Přechodné DZ III/18032 a III/18032a Útušice
02. 05. 2019 Poptávka - oprava střechy márnice
02. 05. 2019 ČEVAK a.s. – Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže období
02. 05. 2019 Plzeňský kraj vyhlašuje konkurz na obsazení pracovního místa ředitele školského zařízení Dětského domova, Nepomuk
30. 04. 2019 OSD NÁVRH MÚP HPC5 a VPC6 Chlumčany
29. 04. 2019 OSD Přechodné DZ Máchova Přeštice přestupní uzel
26. 04. 2019 Dokument "OŠVVPP - Tomášková - ..." již není dostupný.
26. 04. 2019 Dokument "OŽP rozhodnutí Dolce ..." již není dostupný.
26. 04. 2019 OSD Přechodné DZ II/183 Skočice přípojka kanalizace
24. 04. 2019 Záměr prodeje pozemku k.ú. Přeštice
24. 04. 2019 Dokument "Usnesení Exekutorskéh..." již není dostupný.
18. 04. 2019 ČEZ Distribuce a.s. – informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v Přešticích – Rybova ul.
17. 04. 2019 Dokument "OSD Oznámení SŘ HRADČ..." již není dostupný.
16. 04. 2019 Veřejná soutěž - Zpevněný povrch u novostavby garáže pro sanitní vozy
15. 04. 2019 Oznámení o zveřejnění - aktualizace - RO 5/2019, 6/2019, 7/2019
15. 04. 2019 Konkurz na ředitele/lku MŠ Oplot
15. 04. 2019 OSD Přechodné DZ čištění ulic 2019 Přeštice
13. 04. 2019 Volby do EP - Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce po 14. dubnu 2019
13. 04. 2019 3. Jmenování zapisovatelů OVK
12. 04. 2019 Dokument "OVÚP územní rozhodnut..." již není dostupný.
11. 04. 2019 Veřejná vyhláška Krajského úřadu Plzeňského kraje – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnici I/27 tř. 1. máje v místě křižovatky s ul. Sv. Čecha a ul. Kotkova v Přešticích – do 15.8.2019
11. 04. 2019 Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy , odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona
09. 04. 2019 Veřejná poptávka "TDI - Přestupní uzel Přeštice"
09. 04. 2019 Výzva - Asistent prevence kriminality

XML