Město Přeštice

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://prestice-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Přeštice
Masarykovo nám. 107
334 01 Přeštice

Datová schránka: hcpbx62
E-mail: podatelna@prestice-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
05. 03. 2021 OSD PŘECHODNÉ DZ III/18040 směr Hradčany přeložka PLYN
04. 03. 2021 Dokument "ÚR - oznámení zahájen..." již není dostupný.
04. 03. 2021 ČEZ Distribuce – Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 23.3.2021 od 7.30 do 14.00 hod.
04. 03. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
04. 03. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
02. 03. 2021 Dokument "OSD Oznámení společné..." již není dostupný.
23. 02. 2021 pronájem nebytového prostoru v č. p. 1282, V Háječku,Přeštice-21m2
22. 02. 2021 Dokument "OSD Oznámení stavební..." již není dostupný.
19. 02. 2021 ČEPS, a.s. – Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků – odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
19. 02. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
19. 02. 2021 Český statistický úřad – Oznámení ze dne 9.2.2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
19. 02. 2021 Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj – Nařízení státní veterinární správy – mimořádná opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. 617300 – Bzí (okres Plzeň-jih)
19. 02. 2021 Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj – Nařízení státní veterinární správy – mimořádná opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. 617300 – Bzí (okres Plzeň-jih)
18. 02. 2021 OSD PŘECHODNÉ DZ HAVÁRIE VODA ČEVAK 2021
16. 02. 2021 Dokument "OSD Rozhodnutí společ..." již není dostupný.
12. 02. 2021 Konkurz na ředitele/lku MŠ Soběkury
12. 02. 2021 Zápis do 1.ročníku ZŠ JH Přeštice
11. 02. 2021 OSD PŘECHODNÉ DZ obj. trasa Pouť Nebílovský Borek
10. 02. 2021 Výběrové řízení - vedoucí OVÚP- stavební úřad
10. 02. 2021 Výběrové řízení - referent OVÚP- stavební úřad
10. 02. 2021 Výběrové řízení - referent hospodářského odboru
10. 02. 2021 Výběrové řízení - zaměstnanec hospodářského odboru
09. 02. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Řenče a jeho změny č. 1 v období 2017 - 2021 včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 2 ÚP Řenče
09. 02. 2021 OSD PŘECHODNÉ DZ II/230 a MK Husova ul.Červenkova Vnitroblok Přeštice pokládka optické vedení
08. 02. 2021 Dokument "OSD Rozhodnutí OPATŘE..." již není dostupný.
08. 02. 2021 Oznámení o pokračování přerušeného 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje
05. 02. 2021 Dokument "OSD Povolení OPATŘEN..." již není dostupný.
03. 02. 2021 OŽP oznámení o zahájení řízení vrtaná studna pro individuální zásobování vodou
02. 02. 2021 Oznámení o zveřejnění - RO 1/2021, RO 2/2021
02. 02. 2021 Oznámení o zveřejnění - aktualizace - RO 22/2020
02. 02. 2021 OŽP oznámení o zahájení řízení Průzkumný hydrogeologický vrt HV-1 Čižice
29. 01. 2021 OSD MÚP na MK Čižice doplnění pasportu
28. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání - Změny č.1 územního plánu Příchovice a vyhotovení - Úplného znění ÚP Příchovice po této změně
28. 01. 2021 OSD PŘECHODNÉ DZ II/183 a MK Merklín pokládka vodovodu a kanalizace
27. 01. 2021 EIA - Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí k záměru „Stanovení dobývacího prostoru Chlumčany II a hornická činnost na výhradním ložisku kaolinu Chlumčany – Dobřany“
26. 01. 2021 postoupení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání - dílna č. p. 454, Průmyslová ul., Přeštice
25. 01. 2021 Dokument "OŽP rozhodnutí Prodlo..." již není dostupný.
22. 01. 2021 Dokument "Vyrozumění o možnosti..." již není dostupný.
22. 01. 2021 ČEZ distribuce – oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 9.2.2021 od 7.30 do 15.30 hodin.
21. 01. 2021 OVÚP - Rozhodnutí umístění stavby - Obnova veřejného osvětlení Přeštice
20. 01. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
20. 01. 2021 Dokument "OVÚP - Zahájení územn..." již není dostupný.
19. 01. 2021 ČEZ distribuce – oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 8.2.2021 od 7.30 do 15.30 hodin.
15. 01. 2021 Dokument "OŽP společné povolení..." již není dostupný.
14. 01. 2021 Dokument "OSD Oznámení společné..." již není dostupný.
14. 01. 2021 Dokument "OŽP - Rozhodnutí vrta..." již není dostupný.
13. 01. 2021 č.p.311-PCP BREWERY s.r.o.-dohoda o změně některých práv a povinností ze smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání s technologickým zařízením minipivovaru a kuchyně+
13. 01. 2021 Oznámení o konání 14. Zastupitelstva města Přeštice ve středu 20.01.2021 od 17.00 hodin
12. 01. 2021 ČEZ Distribuce – informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny a) dne 14.1.2021 od 7.30 – 15.30 hod. b) dne 19.1.2021 od 8.00 do 13.00 hod.
11. 01. 2021 OSD PŘECHODNÉ DZ MK Stachova Přeštice

XML