Město Přeštice

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://prestice-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Přeštice
Masarykovo nám. 107
334 01 Přeštice

Datová schránka: hcpbx62
E-mail: podatelna@prestice-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 01. 2021 SBD Plzeň-jih - Pořadník pro přidělení družstevních bytů v r. 2021
07. 01. 2021 Veřejná soutěž na zhotovení projektové dokumentace
05. 01. 2021 Dokument "OSD OZNÁMENÍ SPOLEČNÉ..." již není dostupný.
04. 01. 2021 Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu
04. 01. 2021 Dokument "OSD OZNÁMENÍ SPOLEČNÉ..." již není dostupný.
29. 12. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
29. 12. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Lužany za uplynulé období 2016-2020
22. 12. 2020 Oznámení o zveřejnění - aktualizace - RO 21/2020
22. 12. 2020 EIA – závěr zjišťovacího řízení – Recyklační linka firmy Recyklace Přeštice s.r.o. na parcele 331/1 v k.ú. Přeštice
17. 12. 2020 Dokument "OŽP rozhodnutí Dolce ..." již není dostupný.
16. 12. 2020 Oznámení o zveřejnění - aktualizace - RO 20/2020
16. 12. 2020 Oznámení o zveřejnění chváleného střednědobého výhledu města Přeštice na r. 2022 - 2025
16. 12. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města Přeštice na r. 2021
15. 12. 2020 TJ Přeštice-uzavření dohody o změně práv a povinností Smlouvy o nájmu ze dne 30. 10. 2019-pozemky parc. č. 2499 a 2513 v k. ú. Přeštice
15. 12. 2020 Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy – Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o prodloužení termínu dokončení stavby „I/27 Šlovice – Přeštice, přeložka“
15. 12. 2020 Krajský úřad Plzeňského kraje – Oznámení o svolání 2. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 21.12.2020 od 10.00 hodin
15. 12. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
14. 12. 2020 OSD PŘECHODNÉ DZ HAVÁRIE PLYN 2021 GASSPO
14. 12. 2020 OSD Návrh MÚP MK ČIŽICE doplnění pasportu DZ
11. 12. 2020 Pravidla zastupitelstva města č. 2/2020 pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Přeštice
11. 12. 2020 OSD PŘECHODNÉ DZ HAVÁRIE 2021 SÚSPK
09. 12. 2020 OSD PŘECHODNÉ DZ HAVÁRIE 2021 KAV
04. 12. 2020 Záměr pronájmu prostor v k.ú. Skočice u Přeštic
04. 12. 2020 OSD PŘECHODNÉ DZ MK NA JORDÁNĚ PŘEŠTICE NN
04. 12. 2020 Poptávka na prodej dřevní hmoty 1.Q 2021
04. 12. 2020 Poptávka - těžba a přibližování dřeva v městských lesích v roce 2021
04. 12. 2020 Poptávka - práce v městských lesích v roce 2021
03. 12. 2020 OSD PŘECHODNÉ DZ HAVÁRIE 2021 PLYN
03. 12. 2020 Výběrové řízení - referent OVÚP- stavební úřad
03. 12. 2020 Ministerstvo životního prostředí – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03: Aktualizace 2020“
03. 12. 2020 OŽP oznámení o zahájení řízení I-27 Šlovice - Přeštice, přeložka - změna stavby před dokončením
02. 12. 2020 Oznámení o zveřejnění - aktualizace - RO 18/2020 a RO 19/2020
02. 12. 2020 Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva města Přeštice dne 10.12.2020 od 17.00 hodin
01. 12. 2020 DSO Povodí Berounky – schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky na r.
01. 12. 2020 MR Přešticko – Pozvánka na Valnou hromadu 15.12.2020, Návrh střednědobého výhledu MR Přešticko 2021 - 2025
24. 11. 2020 Oznámení o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu města Přeštice na r. 2022 - 2025
24. 11. 2020 Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu města Přeštice na r. 2021
23. 11. 2020 OSD Přechodné DZ MK Sv. Čecha Přeštice uzavírka napojení vodovodu a kanalizace OZ NA CHMELNICÍCH
20. 11. 2020 OSD PŘECHODNÉ DZ HAVÁRIE 2021 NA ZAŘÍZENÍ VODÁRNA PLZEŇ
18. 11. 2020 POVED s.r.o. – oznámení o obnovení provozu autobusů od 18.11.2020
18. 11. 2020 Krajský úřad Plzeňského kraje – EIA – předání stanoviska „Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje“
16. 11. 2020 Záměr prodeje částí pozemku v k.ú. Přeštice
13. 11. 2020 Dokument "OŽP oznámení o zaháje..." již není dostupný.
12. 11. 2020 OSD PŘECHODNÉ DZ II/183 a III/18325 Skočice protlaky pokládka NN
12. 11. 2020 POVED s.r.o., Plzeňský organizátor veřejné dopravy – Oznámení o omezení dalších spojů autobusové dopravy
12. 11. 2020 ČEZ Distribuce a.s. – Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 30.11.2020 od 7.30 do 15.30 hodin
12. 11. 2020 Krajský úřad Plzeňského kraje – EIA – zahájení zjišť. řízení k záměru „Recyklační linka firmy Recyklace Přeštice s.r.o. na parcele 331/1 k.ú. Přeštice“
06. 11. 2020 pozemek parc. č. 1377 v k. ú. Přeštice-schody kostela-prodloužení nájemní smlouvy
05. 11. 2020 DSO Povodí Berounky Pozvánka na Shromáždění zástupců dobrovolného svazku obcí „Povodí Berounky“ 25.11.2020 od 9.00 hodin, Plzeň
05. 11. 2020 DSO Povodí Berounky - Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky na rok 2021 + výhled 2023

XML