Město Přeštice

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://prestice-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Přeštice
Masarykovo nám. 107
334 01 Přeštice

Datová schránka: hcpbx62
E-mail: podatelna@prestice-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 04. 2021 OSD Přech. DZ K CHOD A PARK STÁNÍ PODÉL MODRÉHO DOMU ul.Palackého Přeštice
30. 04. 2021 ČEVAK a.s. – porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže období
29. 04. 2021 ČEZ Distribuce a.s. – upozornění na odstávku elektřiny č. 11006070776 dne 18.5.2021 od 7.30 do 15.30 hodin
29. 04. 2021 ČEZ Distribuce a.s. – informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 19.5.2021 od 7.30 do 15.30 hodin
28. 04. 2021 OSD PŘECHODNÉ DZ UZAVÍRKA III/0276 Nezdice stavba mostů
28. 04. 2021 Finanční úřad pro Plzeňský kraj – veřejná vyhláška – informace o možnosti nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu čj. 729744/21/2300-11420-401159
28. 04. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Roky..." již není dostupný.
28. 04. 2021 Krajský úřad Plzeňského kraje – EIA - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Obalovna asfaltových směsí Přeštice“
27. 04. 2021 Záměr směny pozemků v k.ú. Žerovice
27. 04. 2021 Záměr směny pozemků v k.ú. Přeštice
27. 04. 2021 Záměr směny pozemků v k.ú. Přeštice
26. 04. 2021 OSD PŘECHODNÉ DZ III/18027 a III/18030 obj. trasa uzavírka I/27
22. 04. 2021 OSD PŘECHODNÉ DZ MK Přeštice úklid ulic 2021
20. 04. 2021 OSD PŘECHODNÉ DZ MK Přeštice REKO PLYN
20. 04. 2021 ČEZ Distribuce – Výzva k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů a stanovení rozsahu
17. 04. 2021 VZMR - Územní studie sídelní zeleně města Přeštice - realizace Přeštice-jih
15. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Netunice v období 2017 - 2021 včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Netunice
14. 04. 2021 OSD PŘECHODNÉ DZ 2021 Správa železnic PORUCHA PZZ
14. 04. 2021 OSD PŘECHODNÉ DZ MK Přeštice pokládka optické vedení
14. 04. 2021 Veřejnoprávní smlouva města Přeštice s obcemi: - Předenice - Útušice - Nebílovy
12. 04. 2021 Dokument "OVÚP - Územní rozhodn..." již není dostupný.
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška – Zeměměřičský úřad Praha 8 – oznámení o provádění zeměměřičských prací na území města Přeštice od 12.4. do 15.12.2021
09. 04. 2021 Plzeňský kraj – oznámení o svolání 4. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 19.4.2021 od 10.00 hodin
09. 04. 2021 ČEZ Distribuce a.s. – oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 21.4.2021 od 7.30 do 15.00 hodin
08. 04. 2021 Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – č.j. 17110/2020-MZE-16212
07. 04. 2021 pronájem nevytápěného nebytového prostoru v budově bez č. p., Hlávkova ul., Přeštice
07. 04. 2021 Oznámení o zveřejnění - aktualizace - RO 3/2021, RO 4/2021
07. 04. 2021 Dokument "OSD Rozhodnutí společ..." již není dostupný.
30. 03. 2021 OŽP - Oznámení zahájení řízení VRTANÁ STUDNA PRO INDIVIDUÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU parc.č. 392/54 a stp.č. 209
29. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
26. 03. 2021 ČEPS, a.s. – Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnosti dle § 46 (ochranná pásma)
25. 03. 2021 Dokument "OSD Stavební povolení..." již není dostupný.
25. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s obcí Týniště, Dolce, Netunice, Štěnovice
25. 03. 2021 Dokument "OŽP povolení geologic..." již není dostupný.
25. 03. 2021 Konkurz na ředitele DD Kašperské Hory
25. 03. 2021 Konkurz na ředitele ZŠ Stříbro
24. 03. 2021 OSD Přechodné DZ MK Červenkova a Masarykovo nám. Přeštice optické vedení
23. 03. 2021 Dokument "OŽP povolení změny st..." již není dostupný.
18. 03. 2021 Poptávka na prodej dřevní hmoty 2.Q 2021
17. 03. 2021 pronájem prostoru sloužícího k podnikání v č. p. 553, Sedláčkova ul., Přeštice-malá garáž
17. 03. 2021 postoupení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání - č.p.311, Masarykovo nám., Přeštice
17. 03. 2021 Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva města Přeštice dne 25.03.2021
17. 03. 2021 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2021/034299-P – ukončení ochranných a zdolávacích opatření ve vymezeném pásmu dozoru v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. 617300 – Bzí (okres Plzeň – jih)
16. 03. 2021 Výzva k odstranění vozidla
16. 03. 2021 Ministerstvo životního prostředí - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán dílčího povodí Berounky 2022 – 2027“
12. 03. 2021 Krajský úřad Plzeňského kraje – zahájení zjišťovacího řízení k záměru kategorie II „Obalovna asfaltových směsí Přeštice“
09. 03. 2021 Státní veterinární správa pro Plzeňský kraj – Nařízení – ze dne 15.2.2021 v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. 617300 – Bzí (okres Plzeň-jih)
08. 03. 2021 Dokument "OVÚP - ÚR ROZHODNUTÍ ..." již není dostupný.
08. 03. 2021 Výběrové řízení - asistent OVÚP
08. 03. 2021 Mimořádné opatření č. 1/2021 Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

XML