Město Lipník nad Bečvou

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://mesto-lipnik.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89/11
751 31 Lipník nad Bečvou

Datová schránka: 6pxbwa9

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 08. 2022 Rozhodnutí o registraci KL Veselíčko – Obec a rodina
04. 08. 2022 Rozhodnutí o registraci KL Jezernice – S ROZUMEM DO TOHO
04. 08. 2022 Rozhodnutí o registraci KL Jezernice – ZODPOVĚDNĚ DO TOHO
04. 08. 2022 Rozhodnutí o registraci KL Jezernice – Naše Jezernice 2022
03. 08. 2022 Dokument "r_AZ Studny (Zábojová..." již není dostupný.
02. 08. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Šump..." již není dostupný.
02. 08. 2022 Záměr Olomouckého kraje směnit nemovitosti v k. ú. Lipník nad Bečvou a k. ú. Prostějov
02. 08. 2022 Konkursní řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů
29. 07. 2022 Vyhlášení nálezu č. 6/2022
29. 07. 2022 Vyhlášení nálezu č. 5/2022
28. 07. 2022 Bohuslávky, p.č. 657/1, kNN, Kabelové vedení NN 0,4 kV (IV-12-80221598
25. 07. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
25. 07. 2022 Stanovení doprav. značení – místní komunikace ke splavu (oprava mostu) Lipník n. B.
22. 07. 2022 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
22. 07. 2022 Stanovisko SEA - Plán dílčího povodí Moravy a přítoku Váhu 2021 - 2027
22. 07. 2022 Opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy cyklostezka Jezernice
21. 07. 2022 Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy Jezernice
21. 07. 2022 Stanovení doprav. značení – sil. III/43719 a MK Osek nad Bečvou
21. 07. 2022 Dokument "Usnesení o přerušení ..." již není dostupný.
15. 07. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2022 č.1/2022
15. 07. 2022 Vyhlášení nálezu č. 7/2022
15. 07. 2022 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
11. 07. 2022 Dokument "Verejna_vyhlaska_vere..." již není dostupný.
08. 07. 2022 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
04. 07. 2022 Dokument "VV_r_Zábojová_ČOV_vsa..." již není dostupný.
30. 06. 2022 Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2022 - 2026
30. 06. 2022 Dokument "Rozhodnutí o omezení ..." již není dostupný.
30. 06. 2022 Oznámení o zahájení společného řízení-komunikace Osek nad Bečvou
30. 06. 2022 Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy-stanovení doprav. značení MK Jezernice
30. 06. 2022 Oznámení o vydání opatření obecné povahy: Změna č. 11 územního plánu Lipník nad Bečvou a úplného znění územního plánu Lipník nad Bečvou
30. 06. 2022 Usnesení RM 62 ze dne 27.06.2022
29. 06. 2022 Záměr prodeje části pozemku p. č. 3994/22 v k. ú. Lipník nad Bečvou
29. 06. 2022 Záměr prodeje části pozemku p. č. 348/2 v k. ú. Loučka
29. 06. 2022 Záměr prodeje pozemků p. č. st. 2891, st. 2892, st. 2893, st. 2894 a st. 2895 v k. ú. Lipník nad Bečvou
28. 06. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
28. 06. 2022 Opatření obecné povahy-stanovení doprav. značení sil. III/4375 a III/4377
28. 06. 2022 Stanovení doprav. značení-Svatojakubské hody
24. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu – OZV, ve Sbírce právních předpisů
24. 06. 2022 Výběrové řízení – MP (strážník)
24. 06. 2022 Rozhodnutí č.11/2022, stavebník: Telco Infrastructure, s.r.o. , stavba: Veřejní síť elektro.komunikací FTTH Lipník nad Bečvou
24. 06. 2022 Dokument "r_Obec Jezernice_KŘ..." již není dostupný.
24. 06. 2022 Usnesení ZM 23 ze dne 21.06.2022
22. 06. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Zlín..." již není dostupný.
22. 06. 2022 Záměr propachtování části pozemku p. č. 937/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou
20. 06. 2022 Záměr pronájmu bytu č. 2, o velikosti 2+1, v I. NP domu č.p. 990, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou
20. 06. 2022 Záměr pronájmu bytu č. 7, o velikosti 1+0, ve II. NP domu č.p. 212, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou
18. 06. 2022 Dokument "o_AZ Studny (Zábojová..." již není dostupný.
17. 06. 2022 Oznámení o zahájení řízení, Zdeněk Bláha, IČO: 46589210
16. 06. 2022 Záměr výpůjčky nebytových prostor v objektu č.p. 107 v Lipníku nad Bečvou VI – Loučce a části pozemku parc.č. st.170 v k.ú. Loučka
15. 06. 2022 Opětovné vyhlášení nálezu č. 3/2022

XML