Město Lipník nad Bečvou

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://mesto-lipnik.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89/11
751 31 Lipník nad Bečvou

Datová schránka: 6pxbwa9

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 03. 2022 Rozhodnutí o omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene k části pozemku parc. č. 1142/6 v k.ú. Osek nad Bečvou
08. 03. 2022 Vyhlášení nálezu č. 1/2022
07. 03. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Cheb..." již není dostupný.
07. 03. 2022 Záměr pronájmu bytu č. 7, o velikosti 2+1, ve II. NP domu č.p. 1030, ul. Osecká, Lipník nad Bečvou
07. 03. 2022 Záměr pronájmu bytu č. 4, o velikosti 2+1, ve II. NP domu č.p. 1004, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou
04. 03. 2022 Dokument "Společné povolení - k..." již není dostupný.
25. 02. 2022 Záměr prodeje částí pozemku p. č. 3526/2 v k. ú. Lipník nad Bečvou
24. 02. 2022 Záměr prodeje pozemku p. č. 4250/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou
24. 02. 2022 Záměr prodeje části pozemku p. č. 337/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou
24. 02. 2022 Záměr prodeje pozemku p. č. 282/3 v k. ú. Lipník nad Bečvou
24. 02. 2022 Dokument "Opravné rozhodnutí - ..." již není dostupný.
23. 02. 2022 Usnesení RM 57 ze dne 21.02.2022
22. 02. 2022 Výroční zpráva za r. 2021 o činnosti v oblasti poskytování informací dle ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zn. p.p.
18. 02. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021
18. 02. 2022 Oznámení o zahájení stavebního řízení-přechody pro chodce v Oseku n. B.
18. 02. 2022 Usnesení ZM 21 ze dne 15.02.2022
16. 02. 2022 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3130/1 v k. ú. Loučka
15. 02. 2022 Řízení o Návrhu změny č.11 územního plánu Lipník nad Bečvou (zkráceným postupem)
15. 02. 2022 Záměr pronájmu bytu č.15, o velikosti 2+1, ve IV. NP domu č.p. 730, ul. Svat. Čecha, Lipník nad Bečvou
14. 02. 2022 Záměr pronájmu bytu č.15, o velikosti 2+1, ve IV. NP domu č.p. 730, ul. Svat. Čecha, Lipník nad Bečvou
14. 02. 2022 Záměr pronájmu bytu č.5, o velikosti 0+1, v přízemí domu č.p. 722, ul. Na Bečvě, Lipník nad Bečvou
14. 02. 2022 Záměr pronájmu bytu č.4, o velikosti 0+1, v přízemí domu č.p. 723, ul. Na Bečvě, Lipník nad Bečvou
14. 02. 2022 Záměr pronájmu bytu č.4, o velikosti 2+1, ve II. NP domu č.p. 965, ul. M. J. Husa, Lipník nad Bečvou
14. 02. 2022 Obsazení pozice domovník/údržbář
11. 02. 2022 Výběrové řízení - sociální pracovník – kurátor pro děti a mládež
11. 02. 2022 Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy-stanovení DZ na MK v Lipníku n. B. a Oseku n. B.
11. 02. 2022 Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy-stanovení DZ na MK v Oseku n. B.
09. 02. 2022 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy Stavba: Spojovací hala, Dolní Újezd na pozemcích parc. č. 884/8, 862/10, st. 280, 884/22, 884/26 v k.ú. Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou
07. 02. 2022 Pozvánka na ZM 21 dne 15.02.2022
07. 02. 2022 „Doplnění veřejného osvětlení v místní části Staměřice obce Dolní Újezd“
04. 02. 2022 Návrh závěrečného účtu za rok 2021 pro Mikroregion Lipensko.
04. 02. 2022 Záměru pronájmu nebytových prostor – garáže v objektu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou
03. 02. 2022 Usnesení RM 56 ze dne 31.01.2022
03. 02. 2022 Stanovení doprav. značení – sil. III/43419 v Oseku n. B.
03. 02. 2022 Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Dunaj, Národní plán povodí Odra
03. 02. 2022 Oznámení o zahájení stavebního řízení-SO 100 Zpevněné plochy a komunikace-Soběchleby
01. 02. 2022 Obsazení pozice domovník/údržbář
01. 02. 2022 Výběrové řízení na prodej majetku státu – VLS ČR, s. p.
31. 01. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
31. 01. 2022 Dokument "Rozhodnutí - povolení..." již není dostupný.
27. 01. 2022 Informace o návrhu dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2021
26. 01. 2022 Stanovení doprav. značení – sil. III/43712 v Týně n. B.
25. 01. 2022 Návrh územního plánu Dolní Újezd, včetně vyhodnocení vlivu na životní prostředí (SEA)
24. 01. 2022 Vyhlášení nálezu č. 9/2021
20. 01. 2022 Výběrové řízení – ŠK (cestovní ruch)
18. 01. 2022 Oznámení zahájení ÚŔ, stavebník: ČEZ Distribuce a. s. , stavba: „Lipník n.B., PR_3269, obnova VN107, DTS, kVN, kN“
18. 01. 2022 Dokument "Oznámení o zahájení v..." již není dostupný.
18. 01. 2022 Obsazení pozice domovník/údržbář
17. 01. 2022 Oznámení o vydání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a o vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č.4
13. 01. 2022 Stanovení doprav. značení – sil. II/4371 a III/4373 v Loučce

XML