Město Lipník nad Bečvou

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://mesto-lipnik.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89/11
751 31 Lipník nad Bečvou

Datová schránka: 6pxbwa9

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Veselíčko
25. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Soběchleby
25. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Osek nad Bečvou
25. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Lipník nad Bečvou
25. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Lhota
25. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Kladníky
25. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Jezernice
25. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Horní Nětčice
25. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Hlinsko
25. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Dolní Újezd
25. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Dolní Nětčice
25. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Bohuslávky
23. 09. 2022 Záměr prodeje části pozemků p. č. 914/1 a p. č. 965/3 v k. ú. Podhoří na Moravě
23. 09. 2022 Záměr prodeje pozemku p. č. 3984 v k. ú. Nové Dvory nad Bečvou
23. 09. 2022 Záměr prodeje pozemků p. č. 3988/2 a p. č. 3988/3 v k. ú. Lipník nad Bečvou
23. 09. 2022 Usnesení ZM 24 ze dne 20.09.2022
22. 09. 2022 Doručení neznámému vlastníkovi-stavební povolení Cyklostezka pro chodce a cyklisty
20. 09. 2022 Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně určitě
20. 09. 2022 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2596 v k. ú. Lipník nad Bečvou
19. 09. 2022 Dokument "„Oznámení o možnosti ..." již není dostupný.
19. 09. 2022 Stanovení doprav. značení-místní komunikace ul. Jezerská
15. 09. 2022 „Veřejná část kanalizačních přípojek Žákovice“
14. 09. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Jese..." již není dostupný.
14. 09. 2022 Stanovení doprav. značení-sil. II/437 a III/4371 Lipník n. B.
13. 09. 2022 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 796/1 v k. ú. Podhoří na Moravě
13. 09. 2022 Opatření obecné povahy-stanovení doprav. značení MK Jezernice
12. 09. 2022 Pozvánka na ZM 24
12. 09. 2022 Záměr pronájmu bytu č. 9, o velikosti 2+1, ve III. NP domu č. p. 1030, ul. Osecká, Lipník nad Bečvou
12. 09. 2022 Záměr pronájmu bytu č. 2, o velikosti 0+1, ve II. NP domu č. p. 14, ul. nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou
08. 09. 2022 Usnesení RM 64 ze dne 05.09.2022
06. 09. 2022 Oznámení o době a místě konání voleb
02. 09. 2022 Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy-stanovení doprav. značení v Hlinsku
01. 09. 2022 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO DOTAČNÍHO PROGRAMU 2023
01. 09. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Karv..." již není dostupný.
31. 08. 2022 Společné povolení-Osek n. B.-Podélná parkovací stání, místní a účelová komunikace
31. 08. 2022 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2596 v k. ú. Lipník nad Bečvou
27. 08. 2022 Rozhodnutí – společné povolení pro stavbu „ Kanalizace a ČOV Hlinsko“
26. 08. 2022 Oznámení o svolání 1. zasedání okrskové volební komise
26. 08. 2022 Rozhodnutí – společné povolení pro stavbu „ Vodovod Hilnsko“
26. 08. 2022 „Zahájení řízení - Radotín, obec, obnova vNN, kNN“
25. 08. 2022 Dokument "VV_EPROJEKT (Město Li..." již není dostupný.
25. 08. 2022 SEA-Oznámení koncepce - Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 2023-2030
24. 08. 2022 Stanovení místní úpravy provozu-sil. II/437 a MK Staměřice
23. 08. 2022 Záměr uzavřít se spolkem KAPPA-HELP, z.s., dodatek č.2 smlouvy o výpůjčce nebytových prostor
23. 08. 2022 Záměr pronájmu částí ploch v nemovitostech za účelem umístění technického zařízení
19. 08. 2022 Výběrové řízení OF – pokladní - účetní
18. 08. 2022 Usnesení RM 63 ze dne 15.08.2022
18. 08. 2022 Záměr pronájmu částí pozemku p. č. 68 v k. ú. Lipník nad Bečvou
16. 08. 2022 oznámení o zahájení územního řízení, stavebník: Technické služby Lipník n.B., p.o., stavba: Veřejné osvětlení Loučka
16. 08. 2022 Opětovné vyhlášení nálezu č. 7/2022

XML