Město Lipník nad Bečvou

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://mesto-lipnik.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89/11
751 31 Lipník nad Bečvou

Datová schránka: 6pxbwa9

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 01. 2024 VV_Doručení písemnosti_Ing. Benka (S. Dlouhá)_rozhodnutí_ZTV pro 6 RD_Nové Dvory nad Bečvou
12. 01. 2024 „Zahájení územního řízení - Obec Radotín - výstavba nového VO“
11. 01. 2024 Vyhlášení nálezu č. 4/2024
11. 01. 2024 Návrh územního plánu Dolní Újezd, včetně vyhodnocení vlivu na životní prostředí (SEA)
11. 01. 2024 Stanovení dopravního značení-krajské sil. ve správním obvodu MěÚ Lipník n. B.
09. 01. 2024 VŘ – SZ (OSPOD)
05. 01. 2024 Oznámení o zahájení územního řízení Stavba: „Veřejné osvětlení v Žákovicích v katastrálním území Žákovice“.
04. 01. 2024 Vyhlášení nálezu č. 2/2024
04. 01. 2024 Vyhlášení nálezu č. 1/2024
04. 01. 2024 VŘ – MP (strážník)
03. 01. 2024 Oznámení o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
03. 01. 2024 Rozhodnutí č. 22/2023, prodloužení platnosti Územního rozhodnutí
23. 12. 2023 Uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení_neznámý účastník_Ryška
23. 12. 2023 Uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení_neznámý účastník_Novotný
23. 12. 2023 Uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení_neznámý účastník_Ministrová
23. 12. 2023 Uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení_neznámý účastník_Bagar
22. 12. 2023 Veřejné výběrové řízení – pozemek p. č. 2919 v k. ú. Lipník nad Bečvou (VLS ČR, s.p.)
22. 12. 2023 Dokument "„Územní rozhodnutí č...." již není dostupný.
22. 12. 2023 Oznámení o zahájení společného řízení-Výstavba cyklotrasy Dolní Újezd-Lipník nad Bečvou
22. 12. 2023 Informace o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy, stavebník: Blaze Harmony s.r.o., stavba: Rozšíření reálu firmy Blaze Harmony s.r.o. o výrobněskladovací halu s administrativou, k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou
21. 12. 2023 Záměr prodeje části pozemků p. č. 914/1 a p. č. 965/3 v k. ú. Podhoří na Moravě
21. 12. 2023 Záměr pronájmu pozemku p. č. 3125/2 a části pozemku p. č. 3125/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou
21. 12. 2023 Výběrové řízení – SZ (OSPOD)
20. 12. 2023 Aukční vyhláška č. EAS/OPR/008/2023 – aukce 10.01.-11.01.2024
20. 12. 2023 Usnesení RM 21 ze dne 18.12.2023
18. 12. 2023 Informace Újezdní úřad Libavá
18. 12. 2023 Záměr prodeje části pozemku p. č. 2642/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou
18. 12. 2023 Záměr směny pozemků p. č. 3646/81, p. č. 3646/84, p. č. 3619/4, p. č. 3608/1, p. č. 3653/2 za pozemek p. č. 599/8 v k. ú. Lipník nad Bečvou
18. 12. 2023 Záměr prodeje pozemku p. č. 1209 v k. ú. Podhoří na Moravě
15. 12. 2023 Stanovení dopravního značení-uzavírka sil. III/03557 Lipník n. B.
14. 12. 2023 Usnesení ZM 8 ze dne 12.12.2023
14. 12. 2023 Usnesení ZM 8 ze dne 12.12.2023
14. 12. 2023 Usnesení č. 33/2023 Oprava zřejmých nesprávností Stavba: „FTTx_M_NGA_V_NIO27_Dol_Nětčice_DOPRE1_OK“ na pozemcích v katastrálním území Dolní Nětčice.
11. 12. 2023 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka příspěvkové organizace
08. 12. 2023 Oznámení o zahájení projednávání Zprávy o uplatňování územního plánu Kladníky
07. 12. 2023 Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na regeneraci objektů v MPR Lipník nad Bečvou
07. 12. 2023 Stanovení dopravního značení-sil. III/03557 ul. Nádražní
07. 12. 2023 „Rozhodnutí, územní rozhodnutí č. 21/2023 – Týn nad Bečvou, kanalizační přípojky III. etapa“
06. 12. 2023 Exekutorský úřad Trutnov – elektr. dražba – 16.01.2024 – č. j. 158 ED 11/23-11
06. 12. 2023 Dokument "Exekutorský úřad Hodo..." již není dostupný.
05. 12. 2023 Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v k. ú. Lipník nad Bečvou
05. 12. 2023 Stanovení dopravního značení-sil. III/43419 v Oseku n. B.
04. 12. 2023 Pozvánka na ZM 8 dne 12.12.2023
04. 12. 2023 Záměr pronájmu části pozemků p. č. 2787/188 a p. č. 2787/47 v k. ú. Lipník nad Bečvou
01. 12. 2023 Opětovné zveřejnění nálezu č. 12/2023
01. 12. 2023 Záměr výpůjčky části pozemku p. č. st. 2362
01. 12. 2023 Stavební povolení-Předprostor železničního nádraží v Lipníku n. B.
30. 11. 2023 Záměr výpůjčky nebytových prostor v objektu č. p. 36, ul. 28. října, Lipník nad Bečvou
30. 11. 2023 Usnesení RM 20 ze dne 27.11.2023
29. 11. 2023 VV oznámení o doručení písemnosti_Ing. Benka (S. Dlouhá)_seznámení s podklady_Nové Dvory nad Bečvou

XML