Město Lipník nad Bečvou

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://mesto-lipnik.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89/11
751 31 Lipník nad Bečvou

Datová schránka: 6pxbwa9

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 07. 2021 Exekutorský úřad Přerov - dražba – č.j. 203 Ex 41277/19-34
21. 07. 2021 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti pro Karla Dvořáka, roč. 1996
16. 07. 2021 Stanovení doprav. značení-konání závodů Mistrovství Moravy a Slezska v koloběžkách
14. 07. 2021 Veřejná vyhláška – Stavební povolení pro stavbu dráhy „Lipník nad B. – Drahotuše, BC“
13. 07. 2021 Stanovení doprav. značení-místní komunikace v Trnávce
13. 07. 2021 Vyhlášení nálezu č. 3/2021
12. 07. 2021 Záměr propachtování části pozemku p. č. 937/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou
12. 07. 2021 „VODOVOD PRO RODINNÉ DOMY ZA ZAHRADAMI NA HORNÍM KONCI“
12. 07. 2021 „ROZŠÍŘENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE JEZERNICE“
09. 07. 2021 Opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu č. 31/2021
09. 07. 2021 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 337/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou
07. 07. 2021 Opatření obecné povahy-stanovení doprav. značení na VPÚK Lipník n. B.
02. 07. 2021 Usnesení RM 47 ze dne 28.06.2021
01. 07. 2021 Záměr prodeje části pozemků p. č. 1225/102 a p. č. 1225/114 v k. ú. Lipník nad Bečvou
01. 07. 2021 Záměr prodeje části pozemku p. č. 938/1 v k. ú. Podhoří na Moravě
01. 07. 2021 Výběrové řízení – Asistent prevence kriminality (MP)
01. 07. 2021 Záměr bezúplatného převodu pozemků pod komunikacemi (ul. Loučská, ul. Komenského sady a ul. Neffova)
28. 06. 2021 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti pro Dvořáka Karla (1996)
28. 06. 2021 Stavební povolení-Cyklostezka Jezernice-Slavíč, II. etapa
28. 06. 2021 OZV 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
25. 06. 2021 Usnesení ZM 17 ze dne 22.06.2021
25. 06. 2021 Vyhlášení nálezu č. 4/2021
22. 06. 2021 Závěr zjišťovacího řízení „Integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021 – 2027 - II“
18. 06. 2021 Zahájení územního řízení, Stavba: „Soběchleby, u školy, obnova vNN, kNN“ v k.ú. Soběchleby
16. 06. 2021 Výběrové řízení – Ekonom (rozpočet Odboru finančního)
16. 06. 2021 Opatření obecné povahy-stanovení doprav. značení v lokalitě Chmelnice
14. 06. 2021 Pozvánka na ZM 17 dne 23.06.2021
14. 06. 2021 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2787/47 v k. ú. Lipník nad Bečvou
10. 06. 2021 Záměr změnit nájemní smlouvu prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 359, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou
10. 06. 2021 Usnesení RM 46 ze dne 07.06.2021
10. 06. 2021 Dokument "„ROZŠÍŘENÍ SPLAŠKOVÉ ..." již není dostupný.
09. 06. 2021 Stanovení doprav. značení-místní komunikace v Trnávce
08. 06. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
08. 06. 2021 Vyhlášení nálezu č. 3/2021
08. 06. 2021 Výzva, vyjádření k podanému odvolání, stavebník: Pohoda u Jezera, z.s., stavba: „Sociální bydlení – Pohoda u Jezera“, k.ú.: Nové Dvory nad Bečvou
08. 06. 2021 Výzva, vyjádření k podanému odvolání, stavebník: Pohoda u Jezera, z.s., stavba: „Sociální bydlení – Pohoda u Jezera“, k.ú.: Nové Dvory nad Bečvou
07. 06. 2021 Dokument "„VODOVOD PRO RODINNÉ ..." již není dostupný.
04. 06. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Mlad..." již není dostupný.
04. 06. 2021 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2020
02. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek
02. 06. 2021 Veřejná vyhláška – Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek – Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje
28. 05. 2021 Stanovení doprav. značení-místní komunikace v Trnávce
28. 05. 2021 Stanovení doprav. značení-místní komunikace a sil. III/4377 v Jezernici
27. 05. 2021 SEA - Oznámení koncepce "Integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021 - 2027 - II"
27. 05. 2021 Ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí koncepce „Integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021 - 2027“
26. 05. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
26. 05. 2021 Veřejná vyhláška – Oznámení o ukončení dokazování – „Lipník nad B. – Drahotuše, BC“
25. 05. 2021 Vyhlášení nálezu č. 2/2021
24. 05. 2021 Dokument "Oznámení pokračování ..." již není dostupný.
20. 05. 2021 Rozhodnutí, stavebník: Delikan s.r.o., stavba: Přístavby hal fy Delikan s.r.o., Na Kopečku v Lipníku nad Bečvou

XML