Město Lipník nad Bečvou

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://mesto-lipnik.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89/11
751 31 Lipník nad Bečvou

Datová schránka: 6pxbwa9

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 03. 2020 Mimořádné-opatření-výjimky-z-uzavření-obchodů
30. 03. 2020 ROZHODNUTÍ hejtmana Olomouckého kraje č. 8/2020 o zrušení rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje o udělení výjimky ze zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území za nouzového stavu ze dne 19. 3. 2020 č. 4/2020
30. 03. 2020 Záměr výpůjčky nebytového prostoru v objektu č.p. 115 Lipník nad Bečvou VI – Loučka
30. 03. 2020 Záměr výpůjčky nebytových prostor v objektu č.p. 107 Lipník nad Bečvou VI – Loučka
26. 03. 2020 ROZHODNUTÍ hejtmana Olomouckého kraje č. 7/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 24. 3. 2020
26. 03. 2020 VEŘEJNÁ VÝZVA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE OLOMOUC – ZAMĚSTNANCI - DOPLNĚNÍ
26. 03. 2020 Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy-stanovení doprav. značení na silnicích v Lipníku n. B.
26. 03. 2020 Usnesení RM 26 ze dne 23.03.2020
25. 03. 2020 ROZHODNUTÍ hejtmana Olomouckého kraje č. 6/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 20. 3. 2020
25. 03. 2020 ROZHODNUTÍ hejtmana Olomouckého kraje č. 5/2020 o zrušení rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území za nouzového stavu ze dne 18. 3. 2020 č. 3/2020
25. 03. 2020 ROZHODNUTÍ hejtmana Olomouckého kraje č. 4/2020 o udělení výjimky ze zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území za nouzového stavu ze dne 19. 3. 2020
25. 03. 2020 Záměr pronájmu pozemku p. č. 38/2 v k. ú. Podhoří na Moravě
24. 03. 2020 Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
23. 03. 2020 Smlouvy o poskytnutí dotace – Sociální oblast
19. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana péče o nezletilé
19. 03. 2020 ROZHODNUTÍ hejtmana Olomouckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území za nouzového stavu ze dne 18. 3. 2020 č. 3/2020
19. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje o přijetí regulačních opatření v dopravě za krizových stavů
18. 03. 2020 Záměr prodeje části pozemku p. č. 1011/2 v k. ú. Lipník nad Bečvou
18. 03. 2020 Záměr prodeje části pozemku p. č. 3524/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou
18. 03. 2020 ROZHODNUTÍ hejtmana Olomouckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území za nouzového stavu ze dne 18. 3. 2020 č. 3/2020
17. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje o přijetí regulačních opatření v dopravě za krizových stavů
17. 03. 2020 „Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021 – 2027 s výhledem do roku 2030“
16. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Nařízení mimořádného opatření při epidemii - Litovelsko
16. 03. 2020 MV- 48168-2 Mimořádné opatření Ministerstva vnitra České republiky k ochraně hranic - uzavření s Německem a Rakouskem
13. 03. 2020 MV 48168-1 Mimořádné opatření Ministerstva vnitra České republiky k ochraně hranic
13. 03. 2020 Stanovení doprav. značení-AUTHOR ŠELA MARATHON 2020
12. 03. 2020 Stanovení doprav. značení-sil. III/43419 Osek nad Bečvou
11. 03. 2020 Stanovení doprav. značení-Mistrovství Moravy a Slezska v koloběžkách
10. 03. 2020 MZDR 10666 Mimořádné opatření - Zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10.3.2020
10. 03. 2020 MZDR 10676 Mimořádné opatření - Uzavření základních, středních a vysokých škol od 11.3.2020
10. 03. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška, oz..." již není dostupný.
09. 03. 2020 MZDR 10519 Mimořádné opatření - zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí
09. 03. 2020 MZDR 10378 Ukončení mimořádného opatření - výjimka pro pracující v dopravě
09. 03. 2020 MZDR 10384 Mimořádné opatření zastavení příjmu žádostí o víza do Iránu
09. 03. 2020 MZDR 10381 Karanténa po návratu z Italské republiky - ruší MZDR 5503
09. 03. 2020 MZDR 9826 Mimořádné opatření - shromáždění osob nad 5000
09. 03. 2020 MZDR 10386 Mimořádné opatření - nařízení karantény pro osoby blízké
09. 03. 2020 MZDR 5503 Mimořádné opatření - karanténní opatření pro občany ČR po návratu z Italské republiky
09. 03. 2020 Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Lipensko za rok 2019
06. 03. 2020 Záměr změnit nájemní smlouvu prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 359, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou
06. 03. 2020 Záměr pronájmu nebytových prostor sloužících podnikání v I. NP objektu č.p. 36, ul. 28. října, Lipník nad Bečvou
06. 03. 2020 Záměr pronájmu pozemku p. č. 38/2 v k. ú. Podhoří na Moravě
06. 03. 2020 Záměr výpůjčky části pozemku p. č. st. 818/6 v k. ú. Lipník nad Bečvou
06. 03. 2020 Stanovení doprav. značení-sil. III/4372 ul. Tyršova
06. 03. 2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení-SO 100 Komunikace a chodníky v Dolním Újezdě
06. 03. 2020 Řád veřejných pohřebišť města Lipník nad Bečvou I. –Město, Loučka a Podhoří
05. 03. 2020 Městský úřad Lipník nad Bečvou - Veřejná vyhláška
05. 03. 2020 Městský úřad Lipník nad Bečvou - Veřejná vyhláška
05. 03. 2020 Městský úřad Lipník nad Bečvou - Veřejná vyhláška
05. 03. 2020 Stanovení doprav. značení - místní komunikace ul. K Nadsklepí

XML