Město Lipník nad Bečvou

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://mesto-lipnik.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89/11
751 31 Lipník nad Bečvou

Datová schránka: 6pxbwa9

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu – OZV, ve Sbírce právních předpisů
24. 06. 2022 Výběrové řízení – MP (strážník)
24. 06. 2022 Rozhodnutí č.11/2022, stavebník: Telco Infrastructure, s.r.o. , stavba: Veřejní síť elektro.komunikací FTTH Lipník nad Bečvou
24. 06. 2022 r_Obec Jezernice_KŘ
24. 06. 2022 Usnesení ZM 23 ze dne 21.06.2022
22. 06. 2022 Exekutorský úřad Zlín – elektr. dražba – 04.08.2022 – č.j. 177 EX 100/20-552
22. 06. 2022 Záměr propachtování části pozemku p. č. 937/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou
20. 06. 2022 Záměr pronájmu bytu č. 2, o velikosti 2+1, v I. NP domu č.p. 990, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou
20. 06. 2022 Záměr pronájmu bytu č. 7, o velikosti 1+0, ve II. NP domu č.p. 212, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou
18. 06. 2022 o_AZ Studny (Zábojová) _ vrtaná studna_k.ú. Bohuslávky
17. 06. 2022 Oznámení o zahájení řízení, Zdeněk Bláha, IČO: 46589210
16. 06. 2022 Záměr výpůjčky nebytových prostor v objektu č.p. 107 v Lipníku nad Bečvou VI – Loučce a části pozemku parc.č. st.170 v k.ú. Loučka
15. 06. 2022 Opětovné vyhlášení nálezu č. 3/2022
15. 06. 2022 Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy-místní komunikace Skoky
14. 06. 2022 Stanovení doprav. značení-Mistrovství Moravy a Slezska v koloběžkách
14. 06. 2022 Oznámení zahájení ÚŘ, stavebník: Město Lipník nad Bečvou, stavba: 42 ks kanalizačních přípojek Trnávka
14. 06. 2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku - popl. ze psů, komunální odpad
13. 06. 2022 Pozvánka na ZM
10. 06. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Šump..." již není dostupný.
10. 06. 2022 Usnesení RM 61 ze dne 06.06.2022
09. 06. 2022 Stanovení doprav. značení-sil. III/43610 Dolní Újezd
07. 06. 2022 Počet potřebných podpisů na petici – Lipník nad Bečvou - volby do zastupitelstev obcí 2022
07. 06. 2022 Seznam obcí podávajících kandidátní listiny na MěÚ Lipník nad Bečvou - volby do zastupitelstev obcí 2022
07. 06. 2022 Zveřejnění potřebných počtů podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2022
07. 06. 2022 Stanovení doprav. značení-sil. III/43610 Dolní Újezd
06. 06. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Šump..." již není dostupný.
02. 06. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Šump..." již není dostupný.
02. 06. 2022 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2021
02. 06. 2022 Výběrové řízení – MP (strážník)
01. 06. 2022 Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v k. ú. Lipník nad Bečvou
01. 06. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
27. 05. 2022 Stanovení doprav. značení-stavba kanalizace MK Týn nad Bečvou
26. 05. 2022 Vyhodnocení koncepce - Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 – 2027
25. 05. 2022 Stanovení doprav. značení-uzavírka okružní křižovatky u Lidlu
24. 05. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lipník nad Bečvou – Římskokatolická farnost Loučka u Lipníka nad Bečvou
24. 05. 2022 Dokument "o_Zábojová -společné ..." již není dostupný.
19. 05. 2022 Záměr Olomouckého kraje převést části pozemku p .č. 2612/1 v k. ú. Loučka
19. 05. 2022 Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy-stanovení doprav. značení cyklostezka Jezernice
19. 05. 2022 Stanovení doprav. značení-sil. III/43712 a MK Týn nad Bečvou
18. 05. 2022 Stanovení doprav. značení-sil. III/4377 Jezernice
17. 05. 2022 Dokument "Usnesení o oznámení d..." již není dostupný.
17. 05. 2022 Vyhlášení nálezu č. 6/2022
16. 05. 2022 Záměr prodeje pozemku p. č. st. 285/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou
13. 05. 2022 Usnesení RM 60 ze dne 09.05.2022
13. 05. 2022 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
11. 05. 2022 Stanovení doprav. značení-sil. III/43719 Soběchleby
11. 05. 2022 Stanovení doprav. značení-stav. práce ul. Bohuslávská
11. 05. 2022 3) Nařízení Státní veterinární správy
10. 05. 2022 Záměr prodeje stavební pozemku v lokalitě Chmelnice
10. 05. 2022 „Novostavba rodinného domu“

XML