Město Lipník nad Bečvou

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://mesto-lipnik.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89/11
751 31 Lipník nad Bečvou

Datová schránka: 6pxbwa9

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 10. 2022 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a o vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č. 5
11. 10. 2022 Pozvánka na ZM
10. 10. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Šump..." již není dostupný.
07. 10. 2022 Záměr pronájmu zpevněné plochy na pozemku p. č. 3957/7 v k. ú. Lipník nad Bečvou
06. 10. 2022 Stanovení doprav. značení – místní komunikace Osek n. B.
05. 10. 2022 Termíny pro konání občanských sňatků pro rok 2023
05. 10. 2022 SEA-Závěr zjišťovacího řízení - Adaptační strategie Olomouckého kraje
03. 10. 2022 Oznámení o vydání opatření obecné povahy: Změna č. 10 územního plánu Lipník nad Bečvou a úplného znění územního plánu Lipník nad Bečvou
30. 09. 2022 Stanovení doprav. značení - ul. Zahradní Lipník n. B.
29. 09. 2022 Informace k výcviku ve vojenském újezdu Libavá v 10/2022
29. 09. 2022 Usnesení RM 65 ze dne 26.09.2022
27. 09. 2022 veřejného výběrového řízení na prodej nemovitého majetku státu
27. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Týn nad Bečvou
27. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Radotín
25. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Veselíčko
25. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Soběchleby
25. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Osek nad Bečvou
25. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Lipník nad Bečvou
25. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Lhota
25. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Kladníky
25. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Jezernice
25. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Horní Nětčice
25. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Hlinsko
25. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Dolní Újezd
25. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Dolní Nětčice
25. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Bohuslávky
23. 09. 2022 Záměr prodeje části pozemků p. č. 914/1 a p. č. 965/3 v k. ú. Podhoří na Moravě
23. 09. 2022 Záměr prodeje pozemku p. č. 3984 v k. ú. Nové Dvory nad Bečvou
23. 09. 2022 Záměr prodeje pozemků p. č. 3988/2 a p. č. 3988/3 v k. ú. Lipník nad Bečvou
23. 09. 2022 Usnesení ZM 24 ze dne 20.09.2022
22. 09. 2022 Doručení neznámému vlastníkovi-stavební povolení Cyklostezka pro chodce a cyklisty
20. 09. 2022 Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně určitě
20. 09. 2022 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2596 v k. ú. Lipník nad Bečvou
19. 09. 2022 Dokument "„Oznámení o možnosti ..." již není dostupný.
19. 09. 2022 Stanovení doprav. značení-místní komunikace ul. Jezerská
15. 09. 2022 „Veřejná část kanalizačních přípojek Žákovice“
14. 09. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Jese..." již není dostupný.
14. 09. 2022 Stanovení doprav. značení-sil. II/437 a III/4371 Lipník n. B.
13. 09. 2022 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 796/1 v k. ú. Podhoří na Moravě
13. 09. 2022 Opatření obecné povahy-stanovení doprav. značení MK Jezernice
12. 09. 2022 Pozvánka na ZM 24
12. 09. 2022 Záměr pronájmu bytu č. 9, o velikosti 2+1, ve III. NP domu č. p. 1030, ul. Osecká, Lipník nad Bečvou
12. 09. 2022 Záměr pronájmu bytu č. 2, o velikosti 0+1, ve II. NP domu č. p. 14, ul. nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou
08. 09. 2022 Usnesení RM 64 ze dne 05.09.2022
06. 09. 2022 Oznámení o době a místě konání voleb
02. 09. 2022 Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy-stanovení doprav. značení v Hlinsku
01. 09. 2022 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO DOTAČNÍHO PROGRAMU 2023
01. 09. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Karv..." již není dostupný.
31. 08. 2022 Společné povolení-Osek n. B.-Podélná parkovací stání, místní a účelová komunikace
31. 08. 2022 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2596 v k. ú. Lipník nad Bečvou

XML