« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - zápis_DSO_Nová Lípa_částII_rozp_výhled_2018-2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [726 KB]
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa Zápis ze zasedání
<br> ggg \,“ ()!—h ygg,Mg rlinpťg' 5355351,324 24 Col—novice Rozpočtový výhled v tisících Kč
<br> Usnesení 48/2016
<br> Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje rozpočmvý výhled na roky 2018 » 2020.Usnesení bylo přijato.Hlasování: Pro 12,proti 0,zdržel se 0
<br> Ad 5) Schválení vstupu DSO Nová XXXX do XXX Via rustica
<br> Pokračovala diskuze ke vstupu.Místostarosta města Žirovnice podotkl,že rozhodnutío vstupu do XXX Via rustica je závažný krok,který by měla schvalovat silnější většina členů DSO Nová Lípa a navrhl odložení bodu na příští shromáždění starostů,jelikož zvystoupení pana Hodinky vyplynulo,že není nezbytně se rozhodnout na dnešním jednání.MAS.Není znám postoj rady MAS \fra rustica k navýšení členů rady,zástupce Kamenice nad Lipou by měl dle informace pana Paříka v radě setrvat.Není také možné,aby zástupcem DSO Nová Lípa byla paní Houšková,protože by to bylo při současném členství v radě pana Brožka považováno za lobby,což byla nová informace a o jiném zástupci nebylo zatím jednáno.Nemůže to být nikdo z předsednictva svazku <.>
<br> Usnesení 49/2016
<br> Shromáždění starostů DSO Nová Lípa bere na vědomí informaci o možném vstupu do XXX Via Rustica a odkládá bod na příští shromážděnístarostů <.>
<br> Usnesení bylo přijato.Hlasování: Pro 12,proti 0,zdržel se 0
<br> Ad 7) Fungování CSS,hodnocení fungování CSS,plán na rok 2017
<br> XXXXXXX XXXXXXXX stručně připomenula,že jsou průběžně zaznamenávány aktivity pracovníků CSS Nová Lípa,byla zveřejněna finální verze zpravodaje s aktuální mapkou členů (zveřejnění na webu svazku www.dsonovaliga.cz - listopad 2016,vtištěné podobě jako příloha zpravodaje Města Kamenice nad Lipou a zároveň na webu města Kamenice nad Lipou).Starost0vé nevyjádřili žádnou další potřebu rozšíření poskytovaných služeb,vyjádřili spokojenost sdosavadním fungováním CSS.A.Kolářová požádala přítomné starosty o vyplnění krátkého dotazníkového šetření ke spokojenosti s poskytovanými služba...

Načteno

edesky.cz/d/6553279


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz