Město Zábřeh

Město, městys, obec, MČ
Okres Šumperk

http://zabreh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Zábřeh
Masarykovo náměstí 510/6
789 01 Zábřeh

Datová schránka: hk9bq2f
E-mail: posta@muzabreh.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - automobilové závody - Tatenice - Strážná
07. 05. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Zábřežská kulturní, s. r. o.
07. 05. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Charita Zábřeh - Senior Taxi
07. 05. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Charita Zábřeh - provoz veřejných toalet
06. 05. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Charita Zábřeh - celoroční činnost
06. 05. 2022 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční návratné finanční výpomoci
06. 05. 2022 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace
06. 05. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Zábřežská kulturní, s. r. o.
06. 05. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Divadlo Václav, z. s.
06. 05. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Český rybářský svaz, z.s.
06. 05. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Plavecký klub Zábřeh, z.s.
06. 05. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní kluby Zábřeh, z.s.
06. 05. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SK SULKO Zábřeh, z.s.
06. 05. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Spolek Metoděj
06. 05. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Zábřeh
04. 05. 2022 Oznámení záměru pronájmu pozemku v k. ú. Dolní Bušínov části p. č. 772 o vým. cca 4 m2, za účelem umístění včelích úlů
04. 05. 2022 Oznámení záměru prodloužení doby pachtu zemědělských pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě
04. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Žižkova, Zábřeh
04. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - účelová komunikace, k. ú. Postřelmov
03. 05. 2022 71. jednání RM ze dne 02.05.2022
03. 05. 2022 Nařízení Státní veterinární správy - dovoz zvířat z Ukrajiny
03. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Pouť Horní Studénky 2022
03. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - účelová komunikace, k. ú. Svébohov
02. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Místní komunikace Postřelmov - lokalita Vyhnálov jih - výstavba nové místní komunikace
28. 04. 2022 Záměr odprodat majetek města Mohelnice nemovitou věc - jednotku č. 294/9, byt
27. 04. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
27. 04. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
26. 04. 2022 Dokument "Dražební vyhláška - M..." již není dostupný.
25. 04. 2022 Oznámení o zveřejnění - III. rozpočtová změna pro rok 2022
25. 04. 2022 Oznámení o zveřejnění - IV. rozpočtová změna pro rok 2022
25. 04. 2022 Informace o plánovaném přerušení dodávky el. energie - Zábřeh
22. 04. 2022 Personální výběrové řízení - referent/ka Odboru finančního Městského úřadu Zábřeh - správa daní a poplatků – vymáhání pohledávek
22. 04. 2022 Zahájení zjišťovacího řízení - Zábřeh - Třídič odpadů PORTAFILL MR-5
21. 04. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Polní cesta VC 7 - Postřelmov
21. 04. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Křížkovského, Zábřeh
20. 04. 2022 Daň z nemovitých věcí na rok 2022
20. 04. 2022 Oznámení záměru prodeje části pozemku p. č. 4896/3 v k. ú. Zábřeh na Moravě o výměře cca 20 m2
20. 04. 2022 Oznámení záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě části p. č. 3142/1 o výměře cca 30 m2 pro stavbu kioskové trafostanice společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 v souvislosti se stavbou "Zábřeh - Olomouc
20. 04. 2022 Oznámení záměru prodloužení nájmu pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č. 746/1, 747/1 a 4913/13 o celkové vým. 228 m2, užívaných jako provizorní příjezd podle nájemní smlouvy ze dne 02.12.2011, ve znění dodatků č. 1 a 2, na dobu určitou do 25.06.2027.
20. 04. 2022 70. jednání RM ze dne 19.04.2022
14. 04. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jídlo na ulici – 6. zábřežský food festival
14. 04. 2022 Mimořádné opatření COVID-19 ze dne 13.4.2022
13. 04. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Burger a prosecco na ulici – gastro festival
13. 04. 2022 Dokument "Dražební vyhláška - M..." již není dostupný.
12. 04. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - REKO MS Zábřeh, Tůmova + 3
11. 04. 2022 Personální výběrové řízení - vedoucí oddělení majetkoprávního Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Zábřeh
11. 04. 2022 Oznámení - zahájení vodoprávního řízení - kanalizace a ČOV Jedlí
11. 04. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - most ev. č. 31528-2
11. 04. 2022 Oznámení - zahánení řízení o prodloužení platnosti - Dopravní obslužnost na ulici Na Drahách v Zábřehu
11. 04. 2022 Mimořádná opatření COVID-19 ze dne 24. a 25. 2. 2022

XML