Město Zábřeh

Město, městys, obec, MČ
Okres Šumperk

http://zabreh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Zábřeh
Masarykovo náměstí 510/6
789 01 Zábřeh

Datová schránka: hk9bq2f
E-mail: posta@muzabreh.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 07. 2022 Oznámení - zahájení společného řízení - „Opravy místních komunikací ve Václavově“
11. 07. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Realizace záměru "Komunikace pro cyklisty, Zábřeh - Postřelmov"
08. 07. 2022 Oznámení o zkrácení doby nočního klidu - Welzlův kvadriatlon
04. 07. 2022 Oznámení záměru prodeje pozemků v k. ú. Václavov u Zábřeh části p. č. 153 a p. č. 812/1 pro stavbu čistírny odpadních vod
04. 07. 2022 Oznámení záměru prodeje stavby mostu inv. č. 640 přes potok Nemilka evidenční číslo MO2 k rodinnému domu č. p. 53 v k. ú. Václavov u Zábřeha na pozemku p. č. 855/1
04. 07. 2022 Oznámení záměru prodeje části pozemku p. č. 2961/1 v k. ú. Zábřeh na Moravě o výměře 51 m2
04. 07. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Provádění oprav chodníků v obci Lukavice podél silnice III. třídy č. 31541
04. 07. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - „Sil. III/31545 Kamenná - Rohle“ – rekonstrukce komunikace
01. 07. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
01. 07. 2022 Oznámení o schválení a zveřejnění Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2021, Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 a rozpočtových opatření za rok 2022
01. 07. 2022 Výzva k odstranění vozidla
01. 07. 2022 Oznámení o zveřejnění – VI. rozpočtová změna roku 2022
01. 07. 2022 Dokument "Dražební vyhláška - V..." již není dostupný.
30. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - „Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu“
30. 06. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání změny č. 2 Územního plánu Zábřeh
30. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Územního plánu Postřelmůvek
30. 06. 2022 Oznámení o zveřejnění – schválený Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2021
30. 06. 2022 Schválený Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2021
30. 06. 2022 Personální výběrové řízení - referent odboru finančního - správce rozpočtu
30. 06. 2022 Výlukový jízdní řád
30. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Zábřežský kulturní Jarmark
28. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Místní komunikace Postřelmov - lokalita Vyhnálov jih“ - výstavba nové místní komunikace
28. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Výstavba cyklostezky ke kapličce
28. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Silnice II/315 mezi městem Zábřeh a obcí Leština a silnice III/3701 mezi městem Zábřeh a obcí Lesnice (viz situace v příloze) v rámci rekonstrukce v
27. 06. 2022 Rozhodnutí - Kanalizace a ČOV Jedlí
27. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - parkovací stání - ul. Žižkova Zábřeh
27. 06. 2022 Dokument "Dražební vyhláška - P..." již není dostupný.
24. 06. 2022 Rozhodnutí - Welzlův kvadriatlon v sobotu 16.07.2022
24. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - „REKO NTL plynovodu MS Zábřeh-Indrova + 3“
23. 06. 2022 Oznámení o zahájení územního řízení - INS_FTTH_CZ_2750_77140_Zabreh_4
23. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060833527
22. 06. 2022 Rozhodnutí - Společné povolení - „Úpravy na komunikaci Havlíčkova, Zábřeh“
22. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - v obci Václavov z důvodu úplné uzavírky provozu v rámci celoplošných oprav komunikací po výstavbě inženýrských sítí
20. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060841401
20. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Spanilá jízda vojenských historických vozidel
20. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Silnice II/315 v obci Kosov v rámci akce: „Kosov - chodníky“
20. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - „Welzlův kvadriatlon“
20. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060841397
20. 06. 2022 Oznámení o opatřeních v oblasti správních poplatků v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (Lex Ukrajina II)
17. 06. 2022 Usnesení - přerušní řízení o odstranění stavby - „Mohelnice - cyklostezka Újezd – Líšnice“
15. 06. 2022 73. jednání RM ze dne 14.06.2022
15. 06. 2022 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - přístavba závodu - stavba 4 "zavedení sériové výroby inovovaných výrobků ve společnosti MAGNA automotive Stity s.r.o."
10. 06. 2022 Výlukový jízdní řád - výluka žst. Mohelnice 13. 6. 2022
10. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení dopravním značením míst jednorázového umístění velkoobjemových kontejnerů na ukládání odpadů a materiálu v roce 2022
10. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ulice U Horního rybníka, před domem 1311/3, umístěním svislého dopravního značení č. IJ 4b „Zastávka“
08. 06. 2022 Dokument "Oznámení o zahájení v..." již není dostupný.
07. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích II/370, III/3701 a III/3702, místních komunikacích MK 1c až 12c a veřejně přístupných účelových komunikacích 3u a 5u k.ú. Lesnice (konkrét
06. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Administrativní budova ŠPVS ul. Havlíčkova, Zábřeh“ – stání lešení, pohyb pracovníků stavby, viz situace v příloze
06. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici III/31537 ul. Havlíčkova a místní komunikaci ul. Dvořákova v Zábřeze
06. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Komunikace a Inženýrské Sítě k RD - Horní Studénky

XML