Město Zábřeh

Město, městys, obec, MČ
Okres Šumperk

http://zabreh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Zábřeh
Masarykovo náměstí 510/6
789 01 Zábřeh

Datová schránka: hk9bq2f
E-mail: posta@muzabreh.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2024 Výlukové jízdní řády
17. 05. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Silnice II/368 ulice Školní a místní komunikace ulice U Parku ve městě Štíty
16. 05. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ulice Tunklova v Zábřeze
15. 05. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ulice Kosmonautů, před bytovým domem 543/8 ve městě Zábřeh
14. 05. 2024 Veřejná vyhláška o kkonání veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Lesnice
14. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní kluby Zábřeh, z. s. - celoroční činnost
14. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sporotovní kluby Zábřeh, z. s. - rekonstrukce umělého trávníku na městském stadionu Zábřeh
14. 05. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ulice Jana Welzla a Ladislava Fialy ve městě Zábřeh
13. 05. 2024 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - vlk obecný
13. 05. 2024 Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Jedlí
10. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Dechový orchestr Zábřeh, z.s.
10. 05. 2024 Oznámení o zahájení společného řízení - I/44 Zábřeh - mosty ev.č. 44-016, 44-017
09. 05. 2024 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - terénní úpravy Štíty 2. etapa
09. 05. 2024 Výlukové jízdní řády - z důvodu uzavírky silnice III/3703 v úseku obcí Sudkov – Postřelmov - linky 930203 (souhrnný JŘ 203), 930212, 932217, 930279, 930280, 932280, 933280 (souhrnný JŘ 280) platné od 13. 5. 2024 do 24. 5. 2024
09. 05. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Dolní Bušínov, Hněvkov, Pivonín a Václavov z důvodu provádění oprav místních komunikací – vozovka, chodník
07. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Základní umělecká škola Zábřeh
07. 05. 2024 Veřejná vyhláška o konání opakovaného veřejného projednání územního plánu Kosov
06. 05. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Půlmaraton údolím Moravské Sázavy 2024
03. 05. 2024 Výlukové jízdní řády
03. 05. 2024 Oznámení záměru výpůjčky nezbytně nutné části prostoru v budově bez č. p. (zemědělská stavba), která je součástí pozemku p. č. 1647 v k. ú. Zábřeh na Moravě, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Václavov
03. 05. 2024 Veřejná vyhláška o konání opakovaného veřejného projednání změny č. 1 Územního plánu Jestřebí (k.ú. Jestřebí, Jestřebíčko, Pobučí)
30. 04. 2024 Vyúčtování - vodné a stočné za rok 2023
29. 04. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ LOKO Zábřeh
29. 04. 2024 Výzva k odstranění vozidla - Škoda Fabia Combi RZ: 6M4 0034
29. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2024
29. 04. 2024 Obecně závazná vyhláška č. 2/2024 o nočním klidu v roce 2024
29. 04. 2024 Obecně závazná vyhláška č. 1/2024 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
26. 04. 2024 Oznámení záměru prodeje částí pozemků p. č. 643/12 a 643/16 v k. ú. Hněvkov o celkové výměře cca 200 m2
26. 04. 2024 Oznámení záměru směny části pozemku v k. ú. Václavov u Zábřeha p. č. 807/16 o výměře 45 m2 ve vlastnictví města Zábřeh za části pozemků v k. ú. Václavov u Zábřeha p. č. 52/1 a 51/1 o výměře 45 m2
26. 04. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Oprava žel. přejezdu P6648, Zábřeh – údržba železničního přejezdu
25. 04. 2024 Oznámení o zveřejnění - III. rozpočtová změna pro rok 2024
23. 04. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - umístění kontejneru před domem 51/12 v rámci rekonstrukce bytu, ul. Farní, Zábřeh
22. 04. 2024 Výlukové jízdní řády - informace o plánované úplné uzavírce silnice III/3703 v úseku obcí Sudkov – Postřelmov při akci „I/44 Bludov – obchvat, provizorní přemostění“, dokončení úseku v termínu od 22. 4. 2024 do 31. 5. 2024
22. 04. 2024 Oznámení zahájení společného řízení - „II/370 Leština - Hrabišín, mosty ev.č. 370-001, ev. č. 370-002“
18. 04. 2024 Informace o plánované odstávce elektrické energie - Lesnice, Postřelmov
18. 04. 2024 Rozhodnutí - Rodinné domy “U stadionu“ Postřelmov SO 03 Vodovod SO 04 Splašková kanalizace
17. 04. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Veřejně přístupná účelová komunikace k. ú. Pivonín
16. 04. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Zábřeh
16. 04. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Horní Studénky, oprava místní komunikace – rekonstrukce komunikace
16. 04. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - NOTOVÁNÍ ZÁBŘEHEM 2024
15. 04. 2024 Informace o plánovaném přerušení dodávky el. energie - Zábřeh
15. 04. 2024 Informace o plánovaném přerušení dodávky el. energie - Zábřeh
15. 04. 2024 Informace o plánovaném přerušení dodávky el. energie - Zábřeh
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - z důvodu konání závodů Moravské ligy BMX
12. 04. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Silnice III/3682 k. ú. Zborov na Moravě, viz situace v příloze, z důvodu rizikového kácení stromů podél silnice
11. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - důvodu pořádání automobilových závodů dle přiložených situačních snímků, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy
10. 04. 2024 Vyhlášení platnosti obnoveného operátu v katastrálním území Svébohov na části katastrálního operátu (po komplexní pozemkové úpravě) sp. zn. PUP-1/2017-809/7 vydané dne 28. 2. 2024
10. 04. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Místní komunikace ulice Zahradní v obci Postřelmov, viz situace v příloze, z důvodu doplnění dopravního značení po rekonstrukci komunikace
10. 04. 2024 Oznámení - Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor zdravotnictví, oznamuje, že ke dni 9. 4. 2024 převzal zdravotnickou dokumentaci původně vedenou u poskytovatele zdravotních služeb: MUDr. Ivo Mohyla, všeobecné praktické lékařství, PLDD
10. 04. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Rekonstrukce místní komunikace ul. Zahradní, Postřelmov – oprava komunikace

XML