Město Zábřeh

Město, městys, obec, MČ
Okres Šumperk

http://zabreh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Zábřeh
Masarykovo náměstí 510/6
789 01 Zábřeh

Datová schránka: hk9bq2f
E-mail: posta@muzabreh.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici III. třídy č. 36918 na ul. Mírová a na místní komunikaci ul. Ballonova v obci Postřelmov
12. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu
11. 08. 2022 Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Hrabová
09. 08. 2022 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - přístavba závodu - stavba 4 "zavedení sériové výroby inovovaných výrobků ve společnosti MAGNA automotive Stity s.r.o."
08. 08. 2022 VV - OOP- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Silnice III/0443 a III/3703 z důvodu vedení části objízdných tras při úplné uzavírce části úseku silnice I/44 a části úseku silnice III/0443 ulice Žerotínova k.ú. Postřelmov
08. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Postřelmov od křižovatky ulic Krátká - Závořická po odbočku ke sběrnému dvoru
08. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Polní cesta HC 2 (účelová komunikace označení UK 04, p.p.č. 1767/1 k.ú. Postřelmov)
05. 08. 2022 Veřejná vyhláška - zjištění data úmrtí - Martin Friedl/1960
05. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici III/31537 na ulici Havlíčkova, Zábřeh
05. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - v Postřelmově, ul. Zahradní, v úseku mezi křižovatkami s ul. Vyhnálovská a Moravní
04. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - provozní informace na silnicích III. třídy č. 3703 a 0443 na území obce Postřelmov
04. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Místní komunikace Masarykovo náměstí ve městě Zábřeh z důvodu částečné uzavírky provozu v rámci zájezdu kolotočů
04. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - „Rekonstrukce napojení místní komunikace na silnici III/3707 v obci Kolšov“
04. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - „Kosov – chodníky“
03. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Tunklova, Zábřeh
03. 08. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - „I/44 Tah silnice v úseku staničení 0,000 – 21,660 Oplocení“
01. 08. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Společnost Podané ruce o.p.s.
01. 08. 2022 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Zábřeh Obránců míru 11A, 789 01 Zábřeh
01. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - „Stavební úprava kanalizace ul. Třebízského, Zábřeh“
01. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - „Oprava železničních přejezdů“
01. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Strejcova, Svobodov - Zábřeh
27. 07. 2022 Stanovisko Ministerstva životního prostřední k návrhu koncepce „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 – 2027“
27. 07. 2022 Oznámení záměru přenechat do výpůjčky zaplocenou část pozemku p. č. 251/1 v k. ú. Zábřeh na Moravě o výměře cca 690 m2 za účelem umístění sportovního zařízení a ke sportovnímu využití.
27. 07. 2022 Oznámení - zahájení řízení o změně stavby „Parkovací plochy na sídlišti Výsluní II. etapa, Zábřeh“
26. 07. 2022 Dokument "Usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
26. 07. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zákaz nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků a z nich napájených vodních ploch na území ORP Zábřeh
26. 07. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - propoj na ul. Jiráskova „Reko NTL/STL MS Zábřeh – Tůmova + 3“, asfaltování
25. 07. 2022 Rozhodnutí - dodatečné povolení dokončené stavby - hospodářský objekt u rodinného domu č.p. 72, Zábřeh
25. 07. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Komunikace a inženýrské sítě k RD, Horní Studénky
21. 07. 2022 Dokument "Usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
21. 07. 2022 Oznámení záměru pronájmu části pozemku p. č. 2204/1 v k. ú. Zábřeh na Moravě o výměře cca 2 m2 Zábřežské kulturní, s. r. o. se sídlem Československé armády 835/1, 789 01 Zábřeh, IČ: 27762661, za účelem umístění plakátovacího zařízení (válcové plochy).
20. 07. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice II/368, III/04313 a III/31115 v obci Červená Voda
20. 07. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ulice Kahlikova ve městě Zábřeh
20. 07. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Dechový orchestr Zábřeh z.s.
20. 07. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Zábřežská kulturní, s.r.o.
18. 07. 2022 Výzva k odstranění vozidla - RZ: PVH 49-58
15. 07. 2022 Výlukové jízdní řády - rekonstrukce veřejného prostranství dojde v termínu od 18. 7. 2022 do 24. 11. 2022 k úplné uzavírce silnice III/31527 ulice Postřelmovská a místní komunikace ulice Bezručova ve městě Zábřehu
13. 07. 2022 74. jednání RM ze dne 12.07.2022
13. 07. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060841594
13. 07. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060841555
13. 07. 2022 Výlukové jízdní řády - Platí od 15.7.2022 do 20.7.2022
11. 07. 2022 Oznámení - zahájení společného řízení - „Opravy místních komunikací ve Václavově“
11. 07. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Realizace záměru "Komunikace pro cyklisty, Zábřeh - Postřelmov"
08. 07. 2022 Oznámení o zkrácení doby nočního klidu - Welzlův kvadriatlon
04. 07. 2022 Oznámení záměru prodeje pozemků v k. ú. Václavov u Zábřeh části p. č. 153 a p. č. 812/1 pro stavbu čistírny odpadních vod
04. 07. 2022 Oznámení záměru prodeje stavby mostu inv. č. 640 přes potok Nemilka evidenční číslo MO2 k rodinnému domu č. p. 53 v k. ú. Václavov u Zábřeha na pozemku p. č. 855/1
04. 07. 2022 Oznámení záměru prodeje části pozemku p. č. 2961/1 v k. ú. Zábřeh na Moravě o výměře 51 m2
04. 07. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Provádění oprav chodníků v obci Lukavice podél silnice III. třídy č. 31541
04. 07. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - „Sil. III/31545 Kamenná - Rohle“ – rekonstrukce komunikace
01. 07. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.

XML