Město Zábřeh

Město, městys, obec, MČ
Okres Šumperk

http://zabreh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Zábřeh
Masarykovo náměstí 510/6
789 01 Zábřeh

Datová schránka: hk9bq2f
E-mail: posta@muzabreh.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 03. 2023 Oznámení zahájení územního řízení - Leština - Lesnice, Propojení VN 91_359 - VN IE-12-8007238
30. 03. 2023 Oznámení o uložení písemnosti - Müller Michal
30. 03. 2023 Nabídka k pronájmu část pozemku p. č. 1599 o vým. 45 m2 v k. ú. Zábřeh na Moravě k zahrádkářským účelům:
30. 03. 2023 Nabídka k pronájmu část pozemku p. č. 1599 o vým. 25 m2 v k. ú. Zábřeh na Moravě k zahrádkářským účelům:
30. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Místní komunikace ulice Na Hejtmance ve městě Zábřeh
30. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - „Den Policie ČR aneb integrovaný záchranný systém v akci“
30. 03. 2023 Oznámení zahájení územního řízení - o změně využití území - zařízení ke sběru, úpravy a využívání odpadu - využití manipulační plochy a skladové plochy pro nakládání s odpadem
30. 03. 2023 Oznámení o zveřejnění - II. rozpočtová změna roku 2023
29. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opravy chodníků ulic Na Výsluní a Rybářská - výměna poškozené dlažby a obrub
28. 03. 2023 Rozhodnutí o umístění stavby - Rohle - Janoslavice, propojení VN 359_91 - VN
28. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Oprava chodníku ulice ČSA, Zábřeh
27. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - „I/11 Postřelmov - Chromeč“- výstavba silnice
27. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - „Zvýšení bezpečnosti na silnici II/315 v Hrabové“ – II. etapa
27. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - „MÁJOVÝ JARMARK“
27. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - „I/11 Postřelmov - Chromeč“- převedení dopravy na provizorní komunikaci
22. 03. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotacena kompenzaci nákladů závazku veřejné služby (zajištění služeb obecného hospodářského zájmu) - EKO servis Zábřeh, s. r. o.
22. 03. 2023 Oznámení - zahájení územního řízení - změna trasy - Optická síť 05/2020, ul. Leštinská, Zábřeh
22. 03. 2023 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - rekonstrukce budovy obecního úřadu v Dubicku Dubicko, Velká Strana č.p. 56
21. 03. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Dechový orchestr Zábřeh, z. s.
21. 03. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Moravia Big Band Zábřeh, z. s.
21. 03. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Plavecký klub Zábřeh, z.s.
21. 03. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Spolek Metoděj
21. 03. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby (zajištění služeb obecného hospodářského zájmu) - Zábřežská kulturní, s.r.o.
20. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Zřizování pracovních míst pro odstraňování havárií na distribuční soustavě vysokého napětí a nízkého napětí
20. 03. 2023 Personální výběrové řízení - referent/ka Stavebního a vyvlastňovacího úřadu Odboru správního Městského úřadu Zábřeh
17. 03. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní kluby Zábřeh, z. s.
17. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
17. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - „Rekonstrukce mostu Václavov ev. č. MO 4“
17. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Masarykovo nám. Zábřeh - lunapark
16. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahyve - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - „Stavební úprava kanalizace, ul. Uzká, Zábřeh”
16. 03. 2023 Vyhláška - zjištění data smrti zemřelého Petra Sroky/1955
15. 03. 2023 Usnesení - oprava zřejmých nesprávností - ŘSD - I 44 obchvat Zábřeh, přeložky VVN
15. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - „Postřelmov – U Kapličky NNk VNk DTS“
13. 03. 2023 Oznámení - zahájení územního řízení - ŘSD - I 44 obchvat Zábřeh, přeložky VVN
13. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - „Úpravy na komunikaci Havlíčkova, Zábřeh“ – frézování
13. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Místní komunikace ulice Mánesova ve městě Zábřeh
13. 03. 2023 Oznámení - zahájení územního řízení - Zábřeh - Olomoucká, parc. č. 5493/8, NNk, VN IV-12-8018681
13. 03. 2023 Informace o plánovaném přerušení dodávky el. energie - Drozdov, Svébohov, Pivonín, Václavov, Zábřeh, Rovensko
10. 03. 2023 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o změně kategorie pozemní komunikace
10. 03. 2023 Výzva k odstranění odstaveného vozidla - FORD, šedé-metal barvy, RZ: 4M5 5415
10. 03. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
09. 03. 2023 Oznámení záměru pronájmu části pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č. 2204/1 o vým. 25 m2, na kterém je umístěn novinový stánek, za účelem jeho provozování
09. 03. 2023 Oznámení záměru pronájmu majetku města, a to budovy č. p. 112 na pozemku p. č. 749, stavby bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 751/7 (spojovací krček), pozemků p. č. 751/6 a 751/8 vše v k. ú. Zábřeh na Moravě , Interně Zábřeh s.r.o.,
09. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Místní komunikace - chodník ulice Kozinova ve městě Zábřeh
09. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích -Silnice III/31527 ulice Postřelmovská, místní komunikace ulice Háječkova, Polní, Severovýchod a Mánesova ve městě Zábřeh
08. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice I. třídy v okresech Šumperk a Jeseník
03. 03. 2023 Aukční vyhláška - p.č. 2798/1, k.ú. Zábřeh na Moravě
03. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Běh za břehem
02. 03. 2023 Personální výběrové řízení - investiční referent/referentka Odboru technické správy Městského úřadu Zábřeh
01. 03. 2023 Rozhodnutí - „Morava, hráz Háj - dosypání hráze“

XML