Město Zábřeh

Město, městys, obec, MČ
Okres Šumperk

http://zabreh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Zábřeh
Masarykovo náměstí 510/6
789 01 Zábřeh

Datová schránka: hk9bq2f
E-mail: posta@muzabreh.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060841397
20. 06. 2022 Oznámení o opatřeních v oblasti správních poplatků v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (Lex Ukrajina II)
17. 06. 2022 Usnesení - přerušní řízení o odstranění stavby - „Mohelnice - cyklostezka Újezd – Líšnice“
15. 06. 2022 73. jednání RM ze dne 14.06.2022
15. 06. 2022 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - přístavba závodu - stavba 4 "zavedení sériové výroby inovovaných výrobků ve společnosti MAGNA automotive Stity s.r.o."
10. 06. 2022 Výlukový jízdní řád - výluka žst. Mohelnice 13. 6. 2022
10. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení dopravním značením míst jednorázového umístění velkoobjemových kontejnerů na ukládání odpadů a materiálu v roce 2022
10. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ulice U Horního rybníka, před domem 1311/3, umístěním svislého dopravního značení č. IJ 4b „Zastávka“
08. 06. 2022 Dokument "Oznámení o zahájení v..." již není dostupný.
07. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích II/370, III/3701 a III/3702, místních komunikacích MK 1c až 12c a veřejně přístupných účelových komunikacích 3u a 5u k.ú. Lesnice (konkrét
06. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Administrativní budova ŠPVS ul. Havlíčkova, Zábřeh“ – stání lešení, pohyb pracovníků stavby, viz situace v příloze
06. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici III/31537 ul. Havlíčkova a místní komunikaci ul. Dvořákova v Zábřeze
06. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Komunikace a Inženýrské Sítě k RD - Horní Studénky
03. 06. 2022 Rozhodnutí - Využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných surovin při výrobě papíru v průmyslové zóně v Zábřehu
03. 06. 2022 „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 – 2027“ – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
03. 06. 2022 Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa - ředitel/la Mateřská škola Kosov
03. 06. 2022 Personální výběrové řízení - vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Zábřeh
03. 06. 2022 Veřejná vyhláška - zjištění data úmrtí - Jaroslav Tomaštík/1946
03. 06. 2022 Rozhodnutí - Dopravní obslužnost na ulici Na Drahách v Zábřehu
01. 06. 2022 Personální výběrové řízení - referent/ka oddělení spisové a archivní služby
31. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Zábřeh, ulice Sokolská, od křižovatky Sokolská x Sokolská po konec chodníku směrem na ulici Sušilova
31. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Silnice III/31534 ulice Sokolská ve městě Zábřeh v rámci akce: „Zábřeh, ul. Sokolská“ – rekonstrukce komunikace
31. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Místní komunikace ulice U Bořin před domem 1444/4 ve městě Zábřeh z důvodu stání jeřábu na pozemní komunikaci – pokládka betonových panelů
31. 05. 2022 Oznámení o zveřejnění - V. rozpočtová změna pro rok 2022
27. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jestřebí – č. parc. 163/1 9RD NNk
27. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. U Dráhy, Zábřeh
27. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - blokové čištění
27. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Postřelmov
27. 05. 2022 Příloha č. 2 ke stanovení přechodné úpravy provozu - přemostění mostu ev.č. 3703-8 mezi obcemi Postřelmov a Sudkov v době: 28.6.2022 – 24.6.2024
27. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - vedení objízdné trasy při úplné uzavírce silnice III/31518 v úseku Dlouhá Ves – Maletín
26. 05. 2022 Oznámení - zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - hospodářský objekt u rodinného domu č. p. 72 Zábřeh
26. 05. 2022 Návrh - Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2021
26. 05. 2022 Oznámení o zveřejnění – návrh Závěrečného účtu města Zábřeh za rok 2021
26. 05. 2022 72. jednání RM ze dne 24.05.2022
25. 05. 2022 Mikroregion Zábřežsko - Návrh závěrečného účtu pro rok 2021 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2021
23. 05. 2022 Dokument "Rozhodnutí doručované..." již není dostupný.
23. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Zábřeh, ul. Sokolská“ – rekonstrukce komunikace
20. 05. 2022 Výlukový jízdní řád - 292 Šumperk - Krnov
20. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Kolšov - Rekonstrukce napojení místní komunikace na silnici III/3707
19. 05. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby (zajištění služeb obecného hospodářského zájmu)
18. 05. 2022 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor zdravotnictví, oznamuje, že ke dni 17. 5. 2022 převzal zdravotnickou dokumentaci původně vedenou u poskytovatele zdravotních služeb: MUDr. Aleš Badal, stomatologie
18. 05. 2022 Oprava zřejmých nesprávností - Mohelnice – cyklostezka Újezd – Líšnice
18. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Postřelmov – č. parc. 680/1 NNk
16. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Silnice II/370 a III/3706 a místní komunikace v obci Brníčko v rámci akce: „Brníčko-střed, k Strupšínu, DTS, NN“
16. 05. 2022 Veřejná vyhláška - O konání veřejného projednání změny č. 1 Územního plánu Hoštejn
16. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na provozních komunikacích - Půlmaraton údolím Moravské Sázavy 2022
16. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Místní komunikace Masarykovo náměstí ve městě Zábřeh v rámci pořádání kulturní akce: „NOTOVÁNÍ ZÁBŘEHEM 2022“
13. 05. 2022 Oznámení zahájení řízení o odstranění stavby - „Mohelnice – cyklostezka Újezd – Líšnice“
13. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - „Slalom motokár v obci Nemile“
12. 05. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh, z.s.

XML