Obec Světec

Město, městys, obec, MČ
Okres Teplice

http://www.obec-svetec.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Světec
Zámek 1
417 53 Světec

Datová schránka: hrmba5z
E-mail: ou.svetec@volny.cz, podatelna.svetec@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
05. 11. 2020 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
02. 11. 2020 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - okleštění stromoví
02. 11. 2020 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - okleštění stromoví
30. 10. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
29. 10. 2020 Rozhodnutí - Návrh komplexních pozemkových úprav k k.ú. území Chotovenka
29. 10. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - přechodné úpravy provozu na pozemních komunokacích
26. 10. 2020 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
26. 10. 2020 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
26. 10. 2020 Dokument "Výzva k vyzvednutí zá..." již není dostupný.
26. 10. 2020 Nařízení města Bíliny o stání silničních motorových vozidel
19. 10. 2020 Záměr Obce Světec ve smyslu zákona č.128/2000 Sb., o obcích §39 odst.1 v platném znění
14. 10. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020 - Mikroregion Svornost
09. 10. 2020 Úřední hodiny pro veřejnost od 12.10.2020, v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 8.10.
04. 10. 2020 Zřízení telefonního čísla pro hlasování do zvláštní přenosné schránky
04. 10. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstev krajů
04. 10. 2020 Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů
04. 10. 2020 Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
04. 10. 2020 Informace - Volby do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3.října 2020
04. 10. 2020 Stanovení počtu členů okrskové volební komise
22. 09. 2020 Zřízení telefonního čísla pro hlasování do zvláštní přenosné schránky
15. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstev krajů
09. 09. 2020 Obec Světec zveřejňuje záměr pachtu
09. 09. 2020 Usnesení č.13 ze zasedání ZO dne 02.09.2020
09. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020 - Obec Světec
07. 09. 2020 Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů
02. 09. 2020 Pololetní účet Mikroregionu Svornost za rok 2020
02. 09. 2020 Pozvánka na jednání Shromáždění Mikroregionu Svornost
26. 08. 2020 Pozvánka na závìreèné jednání-komplexní poz.úpravy k.ú.Chotovenka
24. 08. 2020 Program 13. zasedání Zastupitelstva obce Svìtec dne 02.9.2020
20. 08. 2020 Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
20. 08. 2020 Nedostateènì urèitì identifikování vvlastníci
17. 08. 2020 Stanovení poètu èlenù okrskové volební komise
17. 08. 2020 Informace - Volby do zastupitelstev krajù konaných ve dnech 2. a 3.øíjna 2020
14. 08. 2020 Veøejná vyhláška opatøení obecné povahy -pøechodná úprava provozu
14. 08. 2020 Veøejná vyhláška-opatøení obecné povahy
13. 08. 2020 Veøejná vyhláška opatøení obecné povahy -pøechodná úprava provozu
13. 08. 2020 Dokument "Dražební vyhláška è. ..." již není dostupný.
10. 08. 2020 Pozvánka na závìreèné jednání-komplexní poz.úpravy k.ú.Chotovenka
08. 08. 2020 Veøejná vyhláška opatøení obecné povahy - 2.aktualiza Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
02. 08. 2020 Veøejná vyhláška-opatøení obecné povahy-úprava provozu
28. 07. 2020 Veøejná vyhláška-opatøení obecné povahy
24. 07. 2020 Rozhodnutí - povolení ke stavbì - pøivod Labské vody do prostor Doly Bílina MUBI 2514/2020
23. 07. 2020 Mimoøádné opatøení è.1/2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
22. 07. 2020 Veøejná vyhláška opatøení obecné povahy - 2.aktualiza Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
17. 07. 2020 Veøejná vyhláška-opatøení obecné povahy-úprava provozu
15. 07. 2020 Zámìr Obce Svìtec - bezúplatný pøevod
15. 07. 2020 Obec Svìtec - zámìr prodeje
08. 07. 2020 Veøejná vyhláška - Oznámení o vydání Územního plánu Svìtec formou opatøení obecné povahy
03. 07. 2020 Dokument "Dražební vyhláška è. ..." již není dostupný.
02. 07. 2020 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav Chotovenka

XML