Obec Světec

Město, městys, obec, MČ
Okres Teplice

http://www.obec-svetec.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Světec
Zámek 1
417 53 Světec

Datová schránka: hrmba5z
E-mail: ou.svetec@volny.cz, podatelna.svetec@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 06. 2021 Pozvánka na jednání Shromáždění Mikroregionu Svornost
28. 05. 2021 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
27. 05. 2021 Veřejná vyhláška Finančního úřadu
26. 05. 2021 Závěrečný účet Mikroregionu Svornost za rok 2020
26. 05. 2021 Dokument "Komplexní pozemkové ú..." již není dostupný.
22. 05. 2021 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
20. 05. 2021 Veřejná vyhláška
20. 05. 2021 Nařízení státní veterinární správy
18. 05. 2021 Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení výkonu přenesené působnosti
17. 05. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace č.1/2021Městys Hostomice
14. 05. 2021 Prodej nemovitého majetku obce Světec
13. 05. 2021 Usnesení č. 15 ze Zasedání ZO dne 05.05.2021
06. 05. 2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021 - Obec Světec
06. 05. 2021 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
06. 05. 2021 Závěrečný účet obce Světec za rok 2020, zpráva o výsledku hospodaření obce Světec za rok 2020, Fin 2
06. 05. 2021 Informace k zveřejněným dokumentům Obce Světec
06. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu Obce Světec za rok 2020,Fin 2-12-M. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
04. 05. 2021 Nařízení státní veterinární správy
26. 04. 2021 Veřejná vyhláška Finančního úřadu
23. 04. 2021 Informace dle ust. §36, odst.5 zák.č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
22. 04. 2021 Informace dle ust. §36, odst.5 zák.č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
22. 04. 2021 Nařízení státní veterinární správy
16. 04. 2021 Program 15. zasedání Zastupitelstva obce Světec dne 5.5.2021
15. 04. 2021 Návrh závěrečného účtu Obce Světec za rok 2020,Fin 2-12-M. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
12. 04. 2021 Dokument "Ustanovení opatrovník..." již není dostupný.
06. 04. 2021 Nařízení státní veterinární správy
22. 03. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.2..." již není dostupný.
13. 03. 2021 pozvánka na jednání Mikroregionu Svornost
09. 03. 2021 Program 15. zasedání Zastupitelstva obce Světec dne 24.3.2021
04. 03. 2021 Pronájem a prodej nemovitého majetku obce Světec
04. 03. 2021 Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
02. 03. 2021 pozvánka na jednání Mikroregionu Svornost
25. 02. 2021 Rozpočtové opatření č.6/2020 - Obec Světec
23. 02. 2021 Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
16. 02. 2021 Informace ke zveřejněným dokumentům Obce
15. 02. 2021 Podpora obnovy kulturních památek
15. 02. 2021 Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
09. 02. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8.a 9. října 2021)
27. 01. 2021 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021
25. 01. 2021 Rozpočtové opatření č.6/2020 - Obec Světec
21. 01. 2021 Vyjádření k žádosti o informaci podle zák.106/1999 Sb.
20. 01. 2021 Výroční zpráva za rok 2020 podle Zákona o svobodném přístupu k informacím
13. 01. 2021 Informace podle 106/1999 Sb. O svodném přístupu k informacím
11. 01. 2021 Rozpočet 2021- Mikroregion Svornost
11. 01. 2021 Středodobý výhled rozpočtu Mikroregion Svornost 2022-2025
11. 01. 2021 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021
04. 01. 2021 Výroční zpráva za rok 2020 podle Zákona o svobodném přístupu k informacím
01. 01. 2021 Rozpočtové opatření č. 5/2020 - Obec Světec
01. 01. 2021 Rozpočtové opatření č. 4/2020 - Obec Světec
01. 01. 2021 Rozpočtové opatření č. 3/2020 - Obec Světec

XML