Praha 15

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha15.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Datová schránka: nkybvp5
E-mail: podatelna@praha15.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 05. 2019 Dokument "Rozhodnutí - Stavební..." již není dostupný.
30. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
30. 05. 2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů Dokument ke stažení
30. 05. 2019 Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 29. 5. 2019 Dokument ke stažení
30. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
30. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
30. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Vedoucí oddělení přestupků (OOSA)" Dokument ke stažení
28. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Jaroměřská 210, 209, 208, 207, 206, 224, 223, 222 Dokument ke stažení
28. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2787/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Dokument ke stažení
28. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2812/00 a Z 2822/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Dokument ke stažení
27. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
27. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Doupovská č.p. 1235 Dokument ke stažení
27. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Dobropolská č.p. 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241 Dokument ke stažení
24. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hornoměcholupská, parkoviště u prodejny LIDL, NN 7160 Dokument ke stažení
24. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Janovská Dokument ke stažení
24. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN 2106 při ul. Boloňská Dokument ke stažení
24. 05. 2019 Rozhodnutí - Stavební povolení na stavbu "SO 04 Rekonstrukce ulic" - v rámci stavby "TV Praha 15, etapa 0011 - Obnova stávajících cest pro pěší včetně odvodnění v oblasti Horní Měcholupy - 1. část" Dokument ke stažení
22. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: 1. NN 3504 (vyparkování parkoviště - vjezd z ul. Livornská), 2. Livornská (vyparkování 3 parkovacích míst) před BD č.p. 429 Dokument ke stažení
22. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Neapolská Dokument ke stažení
22. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
22. 05. 2019 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 9/19-4 Dokument ke stažení
22. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
22. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
22. 05. 2019 Oznámení o zahájení společného řízení - "Polyfunkční dům Na Groši II" Praha, Hostivař Dokument ke stažení
20. 05. 2019 Konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky ZŠ Praha - Petrovice, Dopplerova 351, Praha 10 Dokument ke stažení
20. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Chalupnická č.p. 39, 50, 62 Dokument ke stažení
20. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Doupovská parc.č. 1818/327 (placené parkoviště) Dokument ke stažení
20. 05. 2019 Usnesení 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15 ze dne 17. 5. 2019 Dokument ke stažení
20. 05. 2019 Přehled usnesení 8. mimořádné RMČ ze dne 17. 5. 2019 Dokument ke stažení
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hornoměcholupská před BD č.p. 663 Dokument ke stažení
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Kutnohorská, Za Kovárnou Dokument ke stažení
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Ústřední, Kutnohorská Dokument ke stažení
17. 05. 2019 Dokument "Rozhodnutí - Vyhovění..." již není dostupný.
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hostivařská Dokument ke stažení
16. 05. 2019 Záměr - Výpůjčka části pozemku parc. č. 523/331 - k.ú. Horní Měcholupy - předzahrádka BD Neapolská 328 - 329 Dokument ke stažení
16. 05. 2019 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2018 - příděly do fondů (R-248), Závěrečný účet MČ Praha 15 za rok 2018 (R-247) Dokument ke stažení
16. 05. 2019 Přehled usnesení 14. RMČ ze dne 15. 5. 2019 Dokument ke stažení
16. 05. 2019 Nabídka volné pracovní pozice - "Referent pro komunikaci s veřejností" Dokument ke stažení
16. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Vedoucí odboru právního a veřejných zakázek (OPVZ) " Dokument ke stažení
14. 05. 2019 Rozhodnutí - Stavební povolení na stavbu "Revitalizace BD Lessnerova 263-264" při ul. Lessnerova, Praha-Petrovice Dokument ke stažení
14. 05. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro Městskou část Praha 15 za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 Dokument ke stažení
10. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: U Pekáren Dokument ke stažení
10. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: část MK III. třídy Pod Areálem Dokument ke stažení
10. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: MK III. třídy Lochotínská Dokument ke stažení
10. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: část MK II. třídy Nám. U Lípy Svobody Dokument ke stažení
10. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: část MK III. třídy Strašnická Dokument ke stažení
10. 05. 2019 Dokument "Exekuční příkaz č.j. ..." již není dostupný.
10. 05. 2019 Záměr - Pronájem tří nebytových prostorů v 1. podlaží objektu Livornská 425, 426 a 427, Praha 10 - výukové středisko autoškoly Dokument ke stažení
09. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Janovská Dokument ke stažení
09. 05. 2019 Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením Dokument ke stažení

XML