Praha 15

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha15.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Datová schránka: nkybvp5
E-mail: podatelna@praha15.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Gercenova Dokument ke stažení
24. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hokejová Dokument ke stažení
24. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Sodomkova Dokument ke stažení
24. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Lebeděvova Dokument ke stažení
24. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Pražská, Strašnická, U průseku, NN2767 Dokument ke stažení
23. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech Dokument ke stažení
23. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hornoměcholupská Dokument ke stažení
23. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy Dokument ke stažení
23. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů Dokument ke stažení
23. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Boloňská, Hornoměcholupská, NN1566, veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku parc. č. 523/215, k.ú. Horní Měcholupy Dokument ke stažení
20. 09. 2019 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15 ze dne 18. 9. 2019 Dokument ke stažení
19. 09. 2019 Rozhodnutí - "Výstavba obytné skupiny v ul. Na Návsi - Dolní Měcholupy" Dokument ke stažení
19. 09. 2019 Dokument "Rozhodnutí o změně v ..." již není dostupný.
18. 09. 2019 Záměr - Prodej víceúčelového zametacího stroje Hako - Citymaster 2000 Dokument ke stažení
18. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hornoměcholupská Dokument ke stažení
18. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN2106 při MK Boloňská Dokument ke stažení
17. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN3495 při ul. Loučimská Dokument ke stažení
17. 09. 2019 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
16. 09. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
16. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Dolnoměcholupská Dokument ke stažení
16. 09. 2019 Dokument "Rozhodnutí o prodlouž..." již není dostupný.
13. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: U Břehu, Na Kozinci, Nad Botičem, Zápotoční, V Nové Hostivaři, Honoměcholupská, Na Sedlišti - Praha 10 Dokument ke stažení
13. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN1786 při ul. Milánská Dokument ke stažení
12. 09. 2019 Přehled usnesení 21. RMČ ze dne 11.9.2019 Dokument ke stažení
12. 09. 2019 Záměr - Pronájem nebytového prostoru č. 101 v 1. NP budovy č.p. 424, v ulici Livornská, Praha 10 - provozování obchodu Dokument ke stažení
12. 09. 2019 Záměr - Pronájem nebytového prostoru č. 101 v 1. NP budovy č.p. 422, v ulici Livornská, Praha 10 - provozování obchodu Dokument ke stažení
12. 09. 2019 Záměr - Pronájem nebytového prostoru v 1. NP objektu Janovská 486, Praha 10 - ordinace lékaře Dokument ke stažení
11. 09. 2019 Oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí - "Sjednocení technické a roční kapacity ZEVO Malešice" Dokument ke stažení
11. 09. 2019 Vyhlášení Dotačního programu č. 1 v oblasti podpory sportovních aktivit občanů Městské části Praha 15 na rok 2020 Dokument ke stažení
11. 09. 2019 Oznámení - Prodloužení doby trvání "Dohody o zajištění sportovně-rekreačních aktivit pro návštěvníky areálu Hostivařské přehrady" do 30. 9. 2024 Dokument ke stažení
11. 09. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
11. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele - ZŠ Nedvědovo náměstí Dokument ke stažení
11. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele - ZŠ Jeremenkova Dokument ke stažení
11. 09. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
10. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Dýšinská, Jaroměřská, Lochotínská, V aleji Dokument ke stažení
10. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: V osikách Dokument ke stažení
10. 09. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení - "Rozšíření sítě T-Mobile v ulici Švehlova, Praha 15 - Hostivař" Dokument ke stažení
09. 09. 2019 Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí - "Nástavba dvou bytů na bytovém domě č.p. 1174 v k.ú. Hostivař" ul. Pod průsekem 22, Praha - Hostivař Dokument ke stažení
06. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Kytínská Dokument ke stažení
06. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve správním obvodu Prahy 15, MČ Praha - Dolní Měcholupy Dokument ke stažení
05. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: U Továren před č.p. 770 Dokument ke stažení
05. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Milánská Dokument ke stažení
03. 09. 2019 Úřad městské části Praha - Dolní Chabry vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa referent/ka sekretariátu starostky Dokument ke stažení
03. 09. 2019 Úřad městské části Praha - Dolní Chabry vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa referent/ka výstavby, dopravy a životního prostředí Dokument ke stažení
03. 09. 2019 Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15 Dokument ke stažení
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2843/00-Z 2974/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy Dokument ke stažení
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 08 U 1365/08, U 1366/08, U 1367/08 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy Dokument ke stažení
02. 09. 2019 Usnesení o nařízení dražby č.j. 27 D 527/2014-222 Dokument ke stažení
02. 09. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
02. 09. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.

XML