Praha 15

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha15.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Datová schránka: nkybvp5
E-mail: podatelna@praha15.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny: P-15 Hostivař, Pod Plískavou č.p. 371/4
26. 01. 2021 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území
26. 01. 2021 Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 08 úprav U 1365/08 a U 1367/08 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
26. 01. 2021 Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 3239/15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
26. 01. 2021 Sdělení o zastavení odvolacího řízení - "Obytný soubor Blažimská, bytový dům C a D," Praha 4 - Chodov, Praha 10 - Záběhlice - část "Objekty C1-C4 a objekt D"
26. 01. 2021 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
26. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Kryšpínova
26. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: Kryšpínova v MČ Praha-Dolní Měcholupy
26. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: parc.č. 523/563 k.ú. Horní Měcholupy - parkoviště před DPS u ul.Janovská
25. 01. 2021 Usnesení o odročení dražby č.j. 003 ED 959/19-206, na neurčito
25. 01. 2021 Veřejná vyhláška č.j. 270-5/2021-650000-11 - Opatření obecné povahy , kterým se stanovuje území celního prostoru Celního úřadu Praha Ruzyně
25. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN3506 při ul. Livornská
25. 01. 2021 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
22. 01. 2021 Usnesení o odročení dražby č.j. 003 ED 95/20-5
22. 01. 2021 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 126/20-4
22. 01. 2021 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 127/20-4
22. 01. 2021 Dražební vyhláška č.j.150 EX 1689/19-91
22. 01. 2021 Záměr - Pronájem formou výběrového řízení - „Parkovací stání č. 1 a 4 nájemcům bytů bytového domu Pod Plískavou, Praha 10“
21. 01. 2021 Závěr zjišťovacího řízení - Posuzování vlivů koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01: Aktualizace 2020"
21. 01. 2021 Přehled usnesení 53. RMČ ze dne 20.1.2021
19. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Kaznějovská
19. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Doupovská, Bratislavská
17. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny I Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
15. 01. 2021 Dražební vyhláška č.j. 067 EX 2000/20-35
15. 01. 2021 Upozornění pro majitele a provozovatele nepojízdných motorových vozidel
14. 01. 2021 Záměr - Pronájem části přístupového chodníku k prodejně Albert, Veronské nám., Praha 10 - prodejní stánek
14. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Golfová
14. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Strašnická
14. 01. 2021 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání společného územního a stavebního řízení pro stavební záměr "Bytový dům Janovská" v k.ú. Horní Měcholupy
14. 01. 2021 Rozhodnutí - Změna stavby před jejím dokončením "Stavba č. 3171 TV Štěrboholy, etapa 0006 - Komunikace III.,Rekonstrukce komunikace v ulici Ústřední, 2. část"
13. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Přeštická
12. 01. 2021 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
12. 01. 2021 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání 34 změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
12. 01. 2021 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3061/10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
12. 01. 2021 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
12. 01. 2021 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání 29 změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
12. 01. 2021 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájeném řízení o vydání změn vlny 19 – opakované veřejné projednání Z 3340/19, Z 3354/19 a Z 3357/19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
12. 01. 2021 Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Praha 6, Bílá 1
11. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Praha 10-Hostivař, ul.Za drahou č.p.: 55,54,604,1565,463,171,154,559,168, č.parc. 1622/2 ul U Továren č.p.: 1502,1498, c.parc. 1655/9 (parkoviště-bez odběru)
11. 01. 2021 Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Souhlasné stanovisko k záměru "Galvanovna Hostivař, Business Park U Továren 31, Praha 15"
08. 01. 2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021 v souvislosti s opatřeními proti šíření viru SARS CoV-2
08. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Gercenova
07. 01. 2021 Přehled usnesení 52. RMČ ze dne 6. 1. 2021
07. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Štěrboholská
06. 01. 2021 Upozornění pro majitele a provozovatele nepojízdných motorových vozidel
05. 01. 2021 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020
04. 01. 2021 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů
04. 01. 2021 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
04. 01. 2021 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
04. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN1786/Milánská

XML