Praha 15

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha15.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Datová schránka: nkybvp5
E-mail: podatelna@praha15.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy pro dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích: Veronské nám., Praha 10 Dokument ke stažení
23. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: Upravená Dokument ke stažení
23. 01. 2019 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - gynekologie a porodnictví Dokument ke stažení
23. 01. 2019 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - reprodukční medicína Dokument ke stažení
23. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Dokument ke stažení
22. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Horolezecká Dokument ke stažení
18. 01. 2019 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - všeobecná sestra - domácí péče Dokument ke stažení
18. 01. 2019 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - ortodoncie Dokument ke stažení
17. 01. 2019 Sdělení - Usnesení o opravě zřejmých nesprávností týkající se stavby "Obytný soubor Praga" ul. Pražská, Strašnická, U průseku, k.ú. Hostivař a Záběhlice, Praha Dokument ke stažení
16. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Golfová Dokument ke stažení
15. 01. 2019 Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15 Dokument ke stažení
14. 01. 2019 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 Dokument ke stažení
12. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Jakobiho Dokument ke stažení
12. 01. 2019 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - všeobecné praktické lékařství Dokument ke stažení
11. 01. 2019 Rozhodnutí - Změna stavby před jejím dokončením - "Optimalizace a modernizace logistických procesů ve skladu PLV" v areálu č.p. 945 v k.ú. Hostivař, ul. K pérovně, Praha Dokument ke stažení
11. 01. 2019 Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - "Polyfunkční dům Hostivař 2" - ul. Pražská, Praha - Hostivař Dokument ke stažení
10. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN3495 (Loučimská) Dokument ke stažení
10. 01. 2019 Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 9. 1. 2019 Dokument ke stažení
09. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN3495 (Loučimská) Dokument ke stažení
09. 01. 2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů Dokument ke stažení
09. 01. 2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů Dokument ke stažení
08. 01. 2019 Záměr - Pronájem NP v 1. podlaží objektu Janovská 486, Praha 10 Dokument ke stažení
05. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Ve Stráni, Pod Areálem a Hrušovská, parc. č. 349/2, 349/34, 349/228, 349/128 a 349/138 v k.ú. Štěrboholy, Praha 10 Dokument ke stažení
04. 01. 2019 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - paliativní medicína Dokument ke stažení
04. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Doupovská Dokument ke stažení
04. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Ravennská Dokument ke stažení
04. 01. 2019 Záměr - Pronájem NP, jednotku č. 422/101, v 1. podlaží objektu Livornská 422, Praha 10 Dokument ke stažení
03. 01. 2019 Záměr - Pronájem NP v 1. podlaží objektu Golfová 910/10, Praha 10 Dokument ke stažení
28. 12. 2018 Dokument "Oznámení - Pokračován..." již není dostupný.
28. 12. 2018 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
21. 12. 2018 Oznámení - Zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a pozvání k ústnímu jednání - "SO 02 Veřejná účelová komunikace s parkovacími plochami pro pěší" Dokument ke stažení
21. 12. 2018 Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15 ze dne 19.12.2018 Dokument ke stažení
21. 12. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru dopravy ÚMČ Praha 15 (OD) na dobu určitou" Dokument ke stažení
21. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Jakobiho Dokument ke stažení
20. 12. 2018 Dokument "Oznámení - Zahájení n..." již není dostupný.
14. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Veronské náměstí Dokument ke stažení
14. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Chudenická Dokument ke stažení
14. 12. 2018 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - návykové nemoci Dokument ke stažení
14. 12. 2018 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - dětská chirurgie Dokument ke stažení
13. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Doupovská, Bratislavská Dokument ke stažení
13. 12. 2018 Dokument "Rozhodnutí - dodatečn..." již není dostupný.
13. 12. 2018 Přehled usnesení 4. RMČ ze dne 12. 12. 2018 Dokument ke stažení
13. 12. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru stavebního (OST)" Dokument ke stažení
12. 12. 2018 Záměr - pronájem části pozemku parc. č. 523/303, 689/2, vše v k.ú. Hostivař a parc. č. 371/5, v k.ú. Horní Měcholupy Dokument ke stažení
12. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Jakobiho Dokument ke stažení
11. 12. 2018 Dokument "Rozhodnutí - Územní r..." již není dostupný.
10. 12. 2018 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
08. 12. 2018 Přehled usnesení 3.RMČ ze dne 5.12.2018 Dokument ke stažení
06. 12. 2018 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - lékařská genetika Dokument ke stažení
06. 12. 2018 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - anesteziologie a intenzivní medicína - jednodenní péče Dokument ke stažení

XML