Praha 15

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha15.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Datová schránka: nkybvp5
E-mail: podatelna@praha15.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN1786 při MK Milánská Dokument ke stažení
14. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Nad přehradou, NN3507, Padovská Dokument ke stažení
14. 10. 2019 Oznámení o zahájení řízení podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Dokument ke stažení
14. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Tenisová Dokument ke stažení
14. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Bělinského, plk. Mráze, Voznická Dokument ke stažení
11. 10. 2019 Oznámení - Zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení - "Stavba č. 7499 TV Dolní Měcholupy" Dokument ke stažení
11. 10. 2019 Dražební vyhláška č.j. 003 EX 9550/17-29 Dokument ke stažení
11. 10. 2019 Dražební vyhláška č.j. 003 EX 1956/08-44 Dokument ke stažení
11. 10. 2019 Dražební vyhláška č.j. 003 EX 270/16-59 Dokument ke stažení
11. 10. 2019 Dražební vyhláška č.j. 003 EX 1012/06-145 Dokument ke stažení
11. 10. 2019 Dražební vyhláška č.j. 003 EX 25/18-31 Dokument ke stažení
11. 10. 2019 Dražební vyhláška č.j. 003 EX 1700/14-56 Dokument ke stažení
11. 10. 2019 Dražební vyhláška č.j. 003 EX 19948/11-38 Dokument ke stažení
10. 10. 2019 Přehled usnesení 23. RMČ ze dne 9.10.2019 Dokument ke stažení
10. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Horolezecká Dokument ke stažení
09. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN1824 při MK Milánská Dokument ke stažení
09. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Trhanovské náměstí Dokument ke stažení
09. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Chudenická Dokument ke stažení
09. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Vajdova Dokument ke stažení
09. 10. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Sorin Sebastian Dokument ke stažení
07. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Horolezecká Dokument ke stažení
07. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Na křečku Dokument ke stažení
07. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy Dokument ke stažení
04. 10. 2019 Usnesení - Insolvenční návrh č.j. MSPH 94 INS 15121/2019-A-11 Dokument ke stažení
04. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru stavebního (OST)" Dokument ke stažení
04. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru životního prostředí (OŽP)" Dokument ke stažení
03. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Netlucká před budovou č.p. 549/5 v k.ú. Dubeč Dokument ke stažení
02. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Nedokončená 378, 422, 317, parc.č. 439/48 Dokument ke stažení
02. 10. 2019 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 14/19-4 Dokument ke stažení
30. 09. 2019 Záměr - Pronájem nebytového prostoru, jednotku č. 414/102 - přízemí budovy č.p. 414, ul. Milánská, Praha - Horní Měcholupy Dokument ke stažení
27. 09. 2019 Rozhodnutí - Oprava zřejmých nesprávností - "Novostavba BD Hornoměcholupská" Dokument ke stažení
27. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Dýšinská č.p. 248, 229, 238 Dokument ke stažení
26. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: U pekáren, U továren Dokument ke stažení
26. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí Dokument ke stažení
26. 09. 2019 Přehled usnesení 22. RMČ ze dne 25.9.2019 Dokument ke stažení
25. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy Dokument ke stažení
25. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení o vydání změny vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy Dokument ke stažení
24. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Gercenova Dokument ke stažení
24. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hokejová Dokument ke stažení
24. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Sodomkova Dokument ke stažení
24. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Lebeděvova Dokument ke stažení
24. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Pražská, Strašnická, U průseku, NN2767 Dokument ke stažení
23. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech Dokument ke stažení
23. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hornoměcholupská Dokument ke stažení
23. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy Dokument ke stažení
23. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů Dokument ke stažení
23. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Boloňská, Hornoměcholupská, NN1566, veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku parc. č. 523/215, k.ú. Horní Měcholupy Dokument ke stažení
20. 09. 2019 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15 ze dne 18. 9. 2019 Dokument ke stažení
19. 09. 2019 Rozhodnutí - "Výstavba obytné skupiny v ul. Na Návsi - Dolní Měcholupy" Dokument ke stažení
19. 09. 2019 Dokument "Rozhodnutí o změně v ..." již není dostupný.

XML