Praha 15

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha15.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Datová schránka: nkybvp5
E-mail: podatelna@praha15.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Vedoucí právního a administrativního oddělení (OST)
24. 09. 2020 Přehled usnesení 45. RMČ ze dne 23.9.2020
24. 09. 2020 Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení - "Bikepark Hostivař"
24. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Vedoucí právního a administrativního oddělení (OST)
23. 09. 2020 Dražební vyhláška Č.j.: 003 EX 959/19-166
22. 09. 2020 Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 10/2020
22. 09. 2020 Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 11/2020
22. 09. 2020 Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 12/2020
22. 09. 2020 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
21. 09. 2020 Oznámení o zahájení řízení - "Stinkovský dvůr" Lipové náměstí, Praha - Dubeč
21. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Nad Přehradou
21. 09. 2020 Přehled usnesení 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 16.9.2020
21. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Sociální pracovník OSPOD - OSP
18. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 15 Z 3224/15, Z 3226/15, Z 3244/15, Z 3245/15, Z 3247/15, Z 3248/15 a Z 3249/15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
18. 09. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby - "Praha - Dubeč, K lesíku, posílení sítě 1kV" Praha - Dubeč, Slatiny
17. 09. 2020 Záměr pronajmout nebytový prostor č. 413/101 v 1. NP budovy č.p. 413, ulice Milánská , Praha 10 - Horní Měcholupy, za účelem užívání jako prodejnu sportovního vybavení
17. 09. 2020 Dražební vyhláška Č.j.: 003 EX 32/20-24
17. 09. 2020 Usnesení o nařízení elektronické dražby - Dražební vyhláška Č.j.: 003 ED 51/20-4
17. 09. 2020 Usnesení o nařízení elektronické dražby - Dražební vyhláška Č.j.: 003 ED 52/20-4
17. 09. 2020 Usnesení o nařízení elektronické dražby - Dražební vyhláška Č.j.: 003 ED 53/20-4
17. 09. 2020 Usnesení o nařízení elektronické dražby - Dražební vyhláška Č.j.: 003 ED 50/20-4
17. 09. 2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitos
17. 09. 2020 Termíny k uzavření manželství na rok 2020
17. 09. 2020 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019
17. 09. 2020 Informace o rozpočtu
17. 09. 2020 Informace o závěrečném účtu
17. 09. 2020 Dražební vyhláška č.j. 167 EX 2374/08-252
16. 09. 2020 Dražební vyhláška č.j. 206 EX 2206/19-48
16. 09. 2020 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2838/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy a VVURÚ
16. 09. 2020 Záměr - Pronájem nebytového prostoru v 1. NP budovy č.p.596, ul. Veronské nám., Praha 10 - Horní Měcholupy
16. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 16 3255/16, 3256/16, 3258/16, 3259/16 a 3263/16 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
16. 09. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 04 úprav 1236/04,1327/04, 1328/04, 1329/04, 1330/04, 1333/04, 1334/04, 1335/04, 1336/04, 1337/04, 1338/04, 1339/04, 1340/04, 1341/04, 1343/04, 1344/04, 1346/04, 1348/04, a 1349/0
16. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a Vyhnodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
16. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn ze skupiny celoměstsky významných změn Z 2842/00 - Z 2975/00 vlny V Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
16. 09. 2020 Záměr - Pronájem nebytového prostoru č. 411/101 v 1. NP budovy Milánská 411, Praha 10 - Internetový obchod
16. 09. 2020 Záměr - Pronájem nebytového prostoru č. 411/102 v 1. NP budovy Milánská 411, Praha 10 - Prodejna kol, doplňků, cykloservis
16. 09. 2020 Konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky MŠ Štěrboholy, ul. Pod Areálem 486/51, Praha 10
16. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Vajdova
16. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hornoměcholupská, Hostivařská, Hostivařské náměstí, NN 5436, Na Sedlišti, Na Plískavě, Pražská, Průmyslová, Švehlova, U Břehu, V Nové Hostivaři
16. 09. 2020 Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15
16. 09. 2020 Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení na stavbu vodního díla - kanalizace - v rámci stavby "Stavba č. 7499 TV Dolní Měcholupy, etapa 0002"
16. 09. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby "WTTx9_NT_P0KOZ_OK, Vybudování nového podzemního komunikačního vedení" Praha, Hostivař, Průmyslová, Hostivařská, Kozmíkova
16. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Chudenická
16. 09. 2020 Záměr - Pronájem garážového stání č. 11 v objektu Janovská 486, Praha 10
16. 09. 2020 Usnesení č.j. 003 ED 38/20-7 - odročení dražby na neurčito
16. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Pod Štěpem č.p. 823/16, Pod Průsekem č.p. 1552/1a
16. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. U Průseku, parc.č. 1761/188 (garáže), Azalková č.p. 824, Pod Průsekem č.p. 1316, 1254, 511, 514, 993, 1383, 1341, 1444, 1443, 974, 826, 782
16. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN 1566 při MK Boloňská
16. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hornoměcholupská
16. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Horolezecká

XML