Praha 15

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha15.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Datová schránka: nkybvp5
E-mail: podatelna@praha15.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 06. 2022 Přehled usnesení 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 8.6.2022
28. 06. 2022 Přehled usnesení 8. mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 24.06.2022
27. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Boloňská
24. 06. 2022 Přehled usneseni 38. mimořádné RMČ ze dne 24.6. 2022
24. 06. 2022 12. Obecně závazná vyhláška, hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
24. 06. 2022 13. Nařízení, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb.hl.m.Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů
24. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru dopravy (OD) " doba určitá
24. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru dopravy (OD) "
24. 06. 2022 Pozvánka na 8. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15
24. 06. 2022 Přehled usneseni 86. RMČ ze dne 15. 6. 2022
23. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve správním obvodu Prahy 15, Praha 10 - Horní Měcholupy, Praha 10 - Petrovice, ve správním obvodu Prahy 22, Praha 10 - Uhříněves
23. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: K pekárně, K samotě, V kališti, Za pekárnou
22. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí schválení stavebního záměru stavby „Stavební úpravy areálu Dubeč - umístění dvou ramp a vrat" Praha - Dubeč, nám. U lípy svobody
22. 06. 2022 Záměr - Prodej části pozemku parc. č. 1650, nově označeného jako pozemek parc .č. 1650/6, k.ú. Hostivař, ul. Za Drahou - kupující p. Alex Petronyuk
22. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: veřejně přístupná účelová komunikace - parkoviště při ul. Pražská u budovy č.p. 1279
21. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve správním obvodu Prahy 15, Praha 10 - Štěrboholy a ve správním obvodu Prahy 14
20. 06. 2022 Oznámení o prodloužení doby trvání "Smlouvy o výpůjčce" uzavřené mezi MČ Praha 15 a SK Horní Měcholupy do 31. 12. 2038
20. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Štěrboholská
20. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Ravennská
20. 06. 2022 Dražební vyhláška č.j. 030 EX 11602/16-141
16. 06. 2022 Informace - Lex Ukrajina II - osvobození od správních poplatků na úseku matrik
16. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. Pod Štěpem č.p. 707, 1135, 1195, 1231, 1226, 1192, 1183, 1193, 1179, 1327, 787, 1300, 1302, 1301, 1299, 1303, 1536
15. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení odstranění části stavby nazvané "Areál Gercenova" Gercenova č.p. 911/12, Praha - Hostivař
15. 06. 2022 Oznámení o uložení písemnosti
15. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Pod Štěpem č.p. 707, 1135, 1195, 1231, 1226, 1192, 1183, 1193, 1179, 1327
14. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. Pod Štěpem č.p. 707, 1135, 1195, 1213, 1226, 1192, 1183, 1193, 1179, 1327, 787, 1300, 1302, 1301, 1299, 1303, 1536
14. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Pod Štěpem č.p. 707, 1135, 1195, 1213, 1226, 1192, 1183, 1193, 1179, 1327
14. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Strašnická č.p. 985, 984, parc.č. 1761/118, ul. Pod Štěpem č.p. 988, 702
13. 06. 2022 Rozhodnutí o schválení stavebního záměru stavby "Stavební úpravy areálu Dubeč - rozšíření parkoviště" Praha - Dubeč, nám. U lípy svobody
13. 06. 2022 Rozhodnutí - Oprava zřejmých nesprávností - "Novostavba bytového domu Milánská"
13. 06. 2022 Záměr pronajmout garážové stání č. 5 v objektu Janovská 486, Praha 10
13. 06. 2022 Záměr změny nájemce nebytového prostoru č. 107 v 1. NP budovy č.p. 1027, ul. Tesaříkova, Praha 10 - Hostivař - provozování lékárny
13. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Štěrboholská
10. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: veřejně přístupná účelová komunikace - parkoviště při ulici Janovská
10. 06. 2022 Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo
10. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Nezdova
09. 06. 2022 Přehled usnesení 37. mimořádné RMČ ze dne 8. 6. 2022
09. 06. 2022 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
09. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hornoměcholupská, Lochotínská
09. 06. 2022 Oznámení o přerušeni dodávky elektřiny ul. Švehlova parc.č. 2078/564 - stavba
08. 06. 2022 Rozhodnutí o schválení stavebního záměru „Rekonstrukce a dostavba bytového domu č.p. 1198 ul. Hornoměcholupská 27, Praha 10 - Hostivař"
07. 06. 2022 Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo
07. 06. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
07. 06. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
07. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Veronské náměstí
07. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Rezlerova
07. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Janovská
07. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hornoměcholupská
07. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Janovská
07. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve správním obvodu Prahy 15, Praha 10 - Hostivař

XML