Praha 15

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha15.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Datová schránka: nkybvp5
E-mail: podatelna@praha15.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 03. 2019 Záměr - Pronájem části přístupového chodníku k prodejně Albert, Veronské nám. Praha 10 - stánkový prodej Dokument ke stažení
26. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hostivařská Dokument ke stažení
26. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Ravennská Dokument ke stažení
26. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Rezlerova Dokument ke stažení
21. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o Návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: část místní komunikace III. Třídy, Bolevecká Dokument ke stažení
21. 03. 2019 Přehled usnesení 10. RMČ ze dne 20. 3. 2019 Dokument ke stažení
20. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Janovská Dokument ke stažení
20. 03. 2019 Záměr - Pronájem veřejného prostranství - Veronské náměstí č.p. 592, Praha 10 (předzahrádka) Dokument ke stažení
20. 03. 2019 Oznámení - Pokračování řízení - stavba "Rozšíření lodžií domu Kobylákova č.p. 815 a 816 v k.ú. Hostivař" Dokument ke stažení
19. 03. 2019 Exekuční příkaz č. 1 - č.j. 074 EX 04011/18-008 Dokument ke stažení
19. 03. 2019 Dražební vyhláška č.j.- 203 Ex 37224/15-50 Dokument ke stažení
19. 03. 2019 Dražební vyhláška č.j. - 074 EX 04011/18-029 Dokument ke stažení
19. 03. 2019 Exekuční příkaz - sp.zn. 135 EX 815/14-16 Dokument ke stažení
18. 03. 2019 Záměr - Pronájem nebytového prostoru v přízemí objektu Veronské nám. č.p. 597, Praha 10 Dokument ke stažení
15. 03. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Pavol Riečica Dokument ke stažení
15. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti Dokument ke stažení
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Pražská Dokument ke stažení
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy pro dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích: místní komunikace v MČ Praha 15 Dokument ke stažení
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Dobropolská Dokument ke stažení
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: U pekáren Dokument ke stažení
13. 03. 2019 Nařízení Státní vetrinární správy Dokument ke stažení
13. 03. 2019 Výzva k vyjádření k odvolání - "Novostavba bytového domu Milánská" Dokument ke stažení
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN3506 při ul. Livornská Dokument ke stažení
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Veronské nám. Dokument ke stažení
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Kutnohorská Dokument ke stažení
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Doupovská, Vajdova Dokument ke stažení
12. 03. 2019 Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - "Rezidence Štěrboholy" - ul. K učilišti, k.ú. Štěrboholy Dokument ke stažení
12. 03. 2019 Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15 Dokument ke stažení
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: příjezdová komunikace k DPS z místní komunikace Janovská Dokument ke stažení
11. 03. 2019 Oznámení - Zahájení společného územního a stavebního řízení - "Přístavba lodžií a zateplení obvodového pláště" v k.ú. Horní Měcholupy, ul. Milánská 420, Praha 10 Dokument ke stažení
08. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o Návrhu opatření obecné povahy pro dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: komunikace na území MČ Praha - Petrovice Dokument ke stažení
08. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o Návrhu opatření obecné povahy pro dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: komunikace na území MČ Praha 15 Dokument ke stažení
08. 03. 2019 Rozhodnutí - Oprava zřejmých nesprávností - "Novostavba BD Milánská" Dokument ke stažení
08. 03. 2019 Oznámení - Zahájení společného řízení - "Přístavba lodžií a zateplení obvodového pláště" v k.ú. Horní Měcholupy, ul. Milánská, Praha 10 Dokument ke stažení
07. 03. 2019 Přehled usnesení 9. RMČ ze dne 6. 3. 2019 Dokument ke stažení
06. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o školských odvodech mateřských škol Dokument ke stažení
06. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o školských odvodech základních škol Dokument ke stažení
06. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů Dokument ke stažení
05. 03. 2019 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31. 12. 2018 Dokument ke stažení
05. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Na Sedlišti č.p. 788, 1551, 757, 1569, 759, 774, parc.č. 852/1, ul. Nad Botičem č.p. 801, 762, 785, 791, 808, 805, 1360, 1359, 1403, 982 Dokument ke stažení
05. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hornoměcholupská Dokument ke stažení
04. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Lyžařská č.p. 895/2, 869/4, 897/6, 898/8 Dokument ke stažení
04. 03. 2019 Záměr - Pronájem části pozemku parc. č. 1081/9, k.ú. Hostivař - pozemek pod garáží Dokument ke stažení
04. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Doupovská, K Horkám, K jezeru Dokument ke stažení
04. 03. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu "dopravní stavby" v rámci stavby "Novostavba BD Hornoměcholupská" Dokument ke stažení
01. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Celsiova Dokument ke stažení
01. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Ravennská - k.ú. Horní Měcholupy, Doupovská - k.ú. Hostivař, Za kovárnou - k.ú. Dolní Měcholupy Dokument ke stažení
01. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: U dvojdomů Dokument ke stažení
28. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Bělinského Dokument ke stažení
28. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Sáňkařská Dokument ke stažení

XML