Praha 15

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha15.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Datová schránka: nkybvp5
E-mail: podatelna@praha15.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 Rozhodnutí – Závěr zjišťovacího řízení k záměru „Modernizace areálu Hostivař a. s., Praha 15“
30. 07. 2021 Záměr - Prodej pozemku parc.č. 1421/1, k.ú. Hostivař
29. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Evy Olmerové, Lochotínská
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Lyžarská
28. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Praha 10-Horní Měcholupy, zastávka ČD Praha-Horní Měcholupy
28. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Praha 10-Horní Měcholupy ul.Dubská č.p.: 169, 170, 108, 74, 75, 201,785, 199, 628
27. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve správním obvodu Prahy 15, Praha 10 - Petrovice
26. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Athénská, Bratislavská, Doupovská, K Horkám
24. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Usnesení o zrušení výzvy k doplění podání, týkající se stavby "FTTxO_A_ Štěrboholy_PRSTE1_UR 11010-100320" - výstavba sítí Praha - Štěrboholy
22. 07. 2021 Dražební vyhláška č.j. 154 EX 112/21-27
22. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: U Břehu, NN 1174
22. 07. 2021 Přehled usnesení 65. RMČ ze dne 21. 7. 2021
21. 07. 2021 Oznámení o zahájení stavebního řízení "Bytový dům ulice U Forstu" v k.ú., Hostivař
21. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řízení ke stavbě "Opatření pro zlepšení podmínek chodců a MHD - Praha Dubeč" v rozsahu stavebního objektu "SO 100 Komunikace a zpevněné plochy" v k.ú. Dubeč
21. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Výzva k odstranění nedostatků ke stavbě "FTTxO_A_ Štěrboholy_PRSTE1_UR 11010-100320" - vystavba sítí Praha - Štěrboholy
20. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, Průběžná, Švehlova
19. 07. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Vedoucí oddělení zeleně (OŽP)"
19. 07. 2021 Usnesení zastavení řízení, přetřídění MK_zastavení řízení
18. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 08 úprav U 1365/08 a U 1367/08 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
18. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3107/10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území
18. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 Z 3416/24 a Z 3419/24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
16. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Janovská
16. 07. 2021 Záměr pronajmout nebytový prostor č. 421/102 v 8. NP č.p. 421, ul. Livornská, Praha 10 - ateliér
16. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
16. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
16. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
16. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
16. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
16. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
16. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
16. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
16. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
16. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
16. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
16. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
16. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
16. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
16. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
16. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
16. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
16. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
16. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
15. 07. 2021 Oznámení o zahájení územního řízení ke stavbě "Polyfunkční dům Švehlova - Hostivařská" v k.ú. Hostivař
15. 07. 2021 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
14. 07. 2021 Záměr pronajmout společnosti Pivo Hostivař, a.s., část pozemku parc č. 2693/9, k.ú. Hostivař - prodej občerstvení
14. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Azalková, Pod průsekem, Pod štěpem, Pražská, U průseku
14. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN3491, U břehu, V Nové Hostivaři, Zápotoční
13. 07. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
13. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Ravennská
13. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Boloňská

XML