Praha 15

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha15.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Datová schránka: nkybvp5
E-mail: podatelna@praha15.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Za Zastávkou č.p. 578, ul. Kutnohorská č.p. 455, 20 Dokument ke stažení
17. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: U pekáren Dokument ke stažení
14. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: U pekáren Dokument ke stažení
14. 06. 2019 Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Barrandov Dokument ke stažení
14. 06. 2019 Přehled usnesení 16. RMČ ze dne 12. 6. 2019 Dokument ke stažení
11. 06. 2019 Výzva k vyjádření k podanému odvolání - "Rozšíření lodžií domu Kobylákova č.p. 815 a 816 v k.ú. Hostivař" Dokument ke stažení
11. 06. 2019 Dražební vyhláška č.j. 137 Ex 1398/06-128 Dokument ke stažení
06. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Herbenova Dokument ke stažení
06. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Horolezecká Dokument ke stažení
06. 06. 2019 Rozhodnutí - Stavební povolení - "Zateplení konstrukce střešního pláště bytových domů č.p. 369, 370, 371 v k.ú.Horní Měcholupy" Dokument ke stažení
06. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Pod Průsekem č.p. 1260/4 a 1252/2 Dokument ke stažení
06. 06. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o změně využití území - "Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanského potoka" Dokument ke stažení
06. 06. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání o vydání rozhodnutí o umístění stavby – "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1" Dokument ke stažení
06. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN 3504 (vyparkování parkoviště - vjezd z ul. Livornská), Livornská (vyparkování 3 parkovacích míst) před BD č.p. 429 Dokument ke stažení
05. 06. 2019 Dražební vyhláška č.j. 191 EXD 1/19 Dokument ke stažení
04. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Boloňská Dokument ke stažení
04. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Kytínská Dokument ke stažení
04. 06. 2019 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15 Dokument ke stažení
03. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti - František Švorc Dokument ke stažení
03. 06. 2019 Záměr - Vypůjčit na dobu určitou nebytový prostor ve 3. NP v objektu Boloňská č.p. 310 , Praha 10 Dokument ke stažení
31. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Dolnoměcholupská, U pekáren, U továren Dokument ke stažení
31. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Vajdova Dokument ke stažení
31. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Chudenická Dokument ke stažení
31. 05. 2019 Rozhodnutí - Stavební povolení - "Oprava cesty Dubeč" na pozemku parc. č. 1503/1, k.ú. Dubeč Dokument ke stažení
30. 05. 2019 Dražební vyhláška č.j. 149 EX 2427/18-29 Dokument ke stažení
30. 05. 2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů Dokument ke stažení
30. 05. 2019 Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 29. 5. 2019 Dokument ke stažení
30. 05. 2019 Dražební vyhláška č.j. 142 EX 00903/16-151 Dokument ke stažení
30. 05. 2019 Dražební vyhláška č.j. 150 EX 1215/18-57 Dokument ke stažení
30. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Vedoucí oddělení přestupků (OOSA)" Dokument ke stažení
28. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Jaroměřská 210, 209, 208, 207, 206, 224, 223, 222 Dokument ke stažení
28. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2787/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Dokument ke stažení
28. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2812/00 a Z 2822/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Dokument ke stažení
27. 05. 2019 Dražební vyhláška č.j. 074 EX 13843/17-032 Dokument ke stažení
27. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Doupovská č.p. 1235 Dokument ke stažení
27. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Dobropolská č.p. 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241 Dokument ke stažení
24. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hornoměcholupská, parkoviště u prodejny LIDL, NN 7160 Dokument ke stažení
24. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Janovská Dokument ke stažení
24. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN 2106 při ul. Boloňská Dokument ke stažení
24. 05. 2019 Rozhodnutí - Stavební povolení na stavbu "SO 04 Rekonstrukce ulic" - v rámci stavby "TV Praha 15, etapa 0011 - Obnova stávajících cest pro pěší včetně odvodnění v oblasti Horní Měcholupy - 1. část" Dokument ke stažení
22. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: 1. NN 3504 (vyparkování parkoviště - vjezd z ul. Livornská), 2. Livornská (vyparkování 3 parkovacích míst) před BD č.p. 429 Dokument ke stažení
22. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Neapolská Dokument ke stažení
22. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
22. 05. 2019 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 9/19-4 Dokument ke stažení
22. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
22. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
22. 05. 2019 Oznámení o zahájení společného řízení - "Polyfunkční dům Na Groši II" Praha, Hostivař Dokument ke stažení
20. 05. 2019 Konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky ZŠ Praha - Petrovice, Dopplerova 351, Praha 10 Dokument ke stažení
20. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Chalupnická č.p. 39, 50, 62 Dokument ke stažení
20. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Doupovská parc.č. 1818/327 (placené parkoviště) Dokument ke stažení

XML