Praha 15

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha15.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Datová schránka: nkybvp5
E-mail: podatelna@praha15.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 01. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. V Aleji 157
28. 01. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. V Aleji 568
28. 01. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. V Aleji 158, 159, 160, 161, 162, 163
28. 01. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. V Aleji 164, 156, ul. Jaroměřská 164, 165, 166, 167, 168, 202, 203, 204, 284
28. 01. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Lochotínská 579, 496, 609, ul. V Aleji 110, 152, ul. Jaroměřská 153, 154, 776
28. 01. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. V Aleji 158, 159, 160, 161, 162, 163
27. 01. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání k souboru staveb "Nové kapacity odstavných ploch" v k.ú. Praha - Petrovice, ul. Jakobiho, Rezlerova, Frostova a Kurčatovova
27. 01. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Milánská
26. 01. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
26. 01. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
26. 01. 2022 Územní rozhodnutí o umístění stavby "Polyfunkční dům Švehlova - Hostivařská" v k.ú. Hostivař, při křížení ulic Švehlova + Hostivařská a Daliborova + Purkrabská
25. 01. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Vedoucí oddělení zeleně (OŽP)"
25. 01. 2022 Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 43 ze dne 17.1.2022
25. 01. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hornoměcholupská
24. 01. 2022 1. NAŘÍZENÍ, kerým se mění nařízení č. 14/2011 Sb.hl.m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů a určení těchto zdrojů
24. 01. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Praha 10 - Hostivař, Pod Stanicí č.p.: 618
24. 01. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Praha 10 - Hostivař, Pod Stanicí č.p.: 619, 620, 621, 622, 623, 624, 680, 681, 889
24. 01. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Veronskénám. ER Kolektory Praha, a.s.
21. 01. 2022 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Mykolajovyč Ponomarjov
21. 01. 2022 Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby "Objekt NORMA - včetně dopravní a technické infrastruktury" v k.ú. Hostivař při ul. Doupovská, Praha 10
21. 01. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: MK II. A a III. třídy Dolnoměcholupská, U branek, U pekáren, U továren a Sklářská v MČ
21. 01. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: MK a veřejně přístupné účelové komunikace Kurčatovova, Rezlerova a Janovská ve správním
21. 01. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: veřejně přístupná účelová komunikace - parkovací záliv u ul. Slibná v MČ Praha - Štěrboh
21. 01. 2022 Dražební vyhláška č.j.: 003 ED 153/21-10
21. 01. 2022 Dražební vyhláška č.j.: 206 EX 1128/21-45
21. 01. 2022 Dražební vyhláška č.j.: 206 EX 1128/21-44
20. 01. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení společného řízení "Rekonstrukce chodníku OC Hostivař"
20. 01. 2022 Usnesení zastavení řízení „změna způsobu využití pozemku parc. č. 1740/1 V K.Ú. Hostivaři o výměře 8374 mᵌ z jiné plochy na manipulační a prodejní plochu"
20. 01. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Mikova, Netlucká
20. 01. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN1571 / Janovská - Parmská
20. 01. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN3496 / Chudenická
20. 01. 2022 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021
20. 01. 2022 ZŠ NAD PŘEHRADOU přijme pedagoga
20. 01. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: K Horkám, K Jezeru, NN3499
19. 01. 2022 Oznámení o pokračování řízení ke stavbě "Bytový dům Janovská" v k.ú. Horní Měcholupy, ul. Janovská, Praha 10
19. 01. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí kontrolního oddělení (OŽ)
19. 01. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent živnostenského odboru ÚMČ Praha 15 (OŽ)
19. 01. 2022 75. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 12.1.2022 (R-1393 - R-1399)
18. 01. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: MK na sídlištním celku sídliště Hornoměcholupská
18. 01. 2022 Závěr zjišťovacího řízení "Objekt údržby a oprav vozidel Regiojet Praha – Dolní Měcholupy"
18. 01. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
15. 01. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
15. 01. 2022 Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo
15. 01. 2022 Oznámení o možnosti vyzvednout odstaněné vozidlo
15. 01. 2022 Oznámení o možnosti vyzvednout odstaněné vozidlo
15. 01. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
15. 01. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
15. 01. 2022 Rozpočtové provizorium na rok 2022
15. 01. 2022 Rozhodnutí - schválení stavebního záměru: Protipovodňová opatření Botič - oblast Hostivař, Část D2 - oblast Kozinova náměstí. SPOLEČENSKÉ CENTRUM - STARÁ HASIČÁRNA HOSTIVAŘ
15. 01. 2022 Městská část Praha 15 vyhlašuje záměr na pronájem bytových jednotek v domech svěřených do správy MČ Praha 15 formou výběrového řízení

XML