Praha 15

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha15.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Datová schránka: nkybvp5
E-mail: podatelna@praha15.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 03. 2024 Přehled usnesení 33. RMČ ze dne 28.2.2024
01. 03. 2024 Dražební vyhláška čj. 003 ED 25/23-33
01. 03. 2024 Dražební vyhláška čj. 003 ED 132/23-13
29. 02. 2024 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: veřejně přístupná účelová komunikace NN 1560 / parkoviště u domu č. 956/13 v ul. Tenisová
29. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu opatření obecné povahy pro dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: komplexní úklid komunikací na území MČ Praha - Petrovice
29. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: viz. Příloha
29. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN1786/ při MK Milánská
28. 02. 2024 Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 13. 3. 2024
28. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: U Továren
28. 02. 2024 Rozhodnutí- Územní rozhodnutí o umístění stavby "Stavební úpravy NTL plynovodů Strašnická, Záveská a okolí, Praha 10 a Praha 15
27. 02. 2024 Termíny ke vstupu do registrovaného partnerství na rok 2024
27. 02. 2024 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - STEDOP Stěhování - Doprava spol.s.r.o.
27. 02. 2024 5. Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhlška č. 55/2000 Sb. Hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
27. 02. 2024 Dražební vyhláška čj. 003 ED 12/24-4
27. 02. 2024 Dražební vyhláška čj. 003 ED 13/24-4
27. 02. 2024 Dražební vyhláška čj. 003 ED 14/24-4
27. 02. 2024 Dražební vyhláška čj. 003 ED 15/24-4
27. 02. 2024 Dražební vyhláška čj. 003 EX 30/23-19
27. 02. 2024 Dražební vyhláška čj. 003 EX 30/23-20
26. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání
26. 02. 2024 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Daliborova
26. 02. 2024 Dražební vyhláška čj. 003 ED 7/24-4
26. 02. 2024 Dražební vyhláška čj. 003 ED 8/24-4
26. 02. 2024 Dražební vyhláška čj. 003 ED 9/24-4
26. 02. 2024 Dražební vyhláška čj. 003 ED 10/24-4
26. 02. 2024 Dražební vyhláška čj. 003 ED 11/24-4
23. 02. 2024 Dražební vyhláška čj. 003 ED 2/24-4
23. 02. 2024 Dražební vyhláška čj. 003 ED 3/24-4
23. 02. 2024 Dražební vyhláška čj. 003 ED 4/24-4
23. 02. 2024 Dražební vyhláška čj. 003 ED 5/24-4
23. 02. 2024 Dražební vyhláška čj. 003 ED 6/24-4
22. 02. 2024 Přehled usnesení 7. mimořádného jednání RMČ ze dne 20. 2. 2024
22. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: Dobíjecí stanice elektromobilů, na místní komunikaci III. třídy, při ulici Dýšinská
22. 02. 2024 Oznámení návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: parkoviště při ul. Kutnohorská, parc.č. 32/4, k. ú. Dolní Měcholupy
22. 02. 2024 Návrh rozpočtu MČ Praha 15 na rok 2024
22. 02. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 15 do r. 2029
21. 02. 2024 Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2024
21. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Za drahou
20. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu „Stavba č.3151 TV Dubeč - Rekonstrukce komunikace ul. U Lázeňkly - etapa 0011"
20. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Veronské náměstí
20. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Vajdova
19. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Archimédova, Milínská, Ohmova, Rezlerova
19. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: K lesíku, Nedokončená, Ústřední
16. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: Osazení svislého dopravího znáčení na veřejně přístupné učelové komunikaci ul. Kardausova
16. 02. 2024 Dokument "Dražební vyhláška čj...." již není dostupný.
15. 02. 2024 Přehled usnesení 32. RMČ ze dne 14. 2. 20240
15. 02. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
15. 02. 2024 4. Nařízení hlavního města Prahy, o zřízení přírodní památky Cihelna v Bažantnici a stanovení jejich bližších ochranných podmínek
15. 02. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - sociální pracovník OSPOD - OSP
14. 02. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.

XML