Praha 15

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha15.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Datová schránka: nkybvp5
E-mail: podatelna@praha15.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 02. 2020 Oznámení o zahájení řízení a Usnesení o určení lhůty Dokument ke stažení
17. 02. 2020 Oznámení o zahájení řízení a Usnesení o určení lhůty Dokument ke stažení
17. 02. 2020 Oznámení o zahájení řízení a Usnesení o určení lhůty Dokument ke stažení
17. 02. 2020 Informace - "Průmyslové haly v areálu Prakab Pražská Kabelovna, s.r.o. Dokument ke stažení
17. 02. 2020 Přehled usnesení 12. mimořádné RMČ ze dne 13. 2. 2020 Dokument ke stažení
17. 02. 2020 Rozpočtový výhled MČ Praha 15 do r. 2025 Dokument ke stažení
17. 02. 2020 Rozpočet hospodářské činnosti MČ Praha 15 na r. 2020 Dokument ke stažení
17. 02. 2020 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 15 na r. 2020 Dokument ke stažení
13. 02. 2020 Usnesení o insolvenčním návrhu č.j. KSPH 67 INS 3037/2020-A-6 Dokument ke stažení
13. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Veronské náměstí Dokument ke stažení
13. 02. 2020 Dražební vyhláška č.j. 134 EX 08479/19-123 Dokument ke stažení
13. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru stavebního (OST)" Dokument ke stažení
13. 02. 2020 Oznámení o uložení písemnosti - Zuzana Kobzová Dokument ke stažení
11. 02. 2020 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 4/20-4 Dokument ke stažení
11. 02. 2020 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 3/20-4 Dokument ke stažení
11. 02. 2020 Záměr - Výpůjčka části pozemku parc.č. 1818/146, k.ú. Hostivař - předzahrádka Dokument ke stažení
10. 02. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - P-15 Hostivař, Chalupnická č.p.: 39/13, 50/15, 62/17 Dokument ke stažení
10. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Lessnerova, Milánská Dokument ke stažení
10. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Sáňkařská Dokument ke stažení
10. 02. 2020 Přehled usnesení 31. RMČ ze dne 5. 2. 2020 Dokument ke stažení
05. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN3168, Praha 10 Dokument ke stažení
05. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Stadická, Bolevecká Dokument ke stažení
05. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: účelová komunikace na pozemcích parc.č. 523/212 a a523/215, k.ú. Horní Měcholupy Dokument ke stažení
05. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Milánská Dokument ke stažení
04. 02. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost Dokument ke stažení
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Pod stanicí, plk. Mráze, NN1643 Dokument ke stažení
03. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Ejpovická, Holoubkovská, Kaznějovská, Kožlanská, Na křečku, Ravennská, U statku Dokument ke stažení
03. 02. 2020 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 2/20-4 Dokument ke stažení
03. 02. 2020 Dražební vyhláška č.j. 003 EX 5348/19-22 Dokument ke stažení
03. 02. 2020 Dražební vyhláška č.j. 003 EX 5993/17-37 Dokument ke stažení
03. 02. 2020 Dražební vyhláška č.j. 206 EX 975/19-56 Dokument ke stažení
03. 02. 2020 Dražební vyhláška č.j. 206 EX 975/19-55 Dokument ke stažení
03. 02. 2020 Dražební vyhláška č.j. 206 EX 975/19-54 Dokument ke stažení
31. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: ÚK u NN3186/při ul. Milánská Dokument ke stažení
31. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: místní komunikace III. třídy NN3186 v MČ Praha 15, k.ú. Horení Měcholupy Dokument ke stažení
31. 01. 2020 Záměr - Pronájem nebytového prostoru v 1. NP objektu Milánská 410, Praha 10 - chovatelské potřeby, salon pro psy Dokument ke stažení
30. 01. 2020 Oznámení - Zahájení řízení o změně stavby před dokončením - "Optimalizace a modernizace logistických procesů ve skladu PLV" v areálu č.p. 945 v k.ú. Hostivař, ul. K pérovně, Praha Dokument ke stažení
30. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN3496/Chudenická Dokument ke stažení
30. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Štěrboholská Dokument ke stažení
29. 01. 2020 Vyhlášení popisu věci Dokument ke stažení
29. 01. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost Dokument ke stažení
29. 01. 2020 Oznámení o zahájení řízení ke stavbě vodních děl "Obnova vodovodních řadů, ul. Miranova a okolí, Praha 15," k.ú. Hostivař Dokument ke stažení
28. 01. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Pod Štěpem č.p. 1231/9a, 1226/11, 1192/13, 1183/15, 1193/17, 1179/19, 1127/21 - Praha 15, Hostivař Dokument ke stažení
28. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů Dokument ke stažení
28. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Janovská Dokument ke stažení
28. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Rezlerova Dokument ke stažení
28. 01. 2020 Oznámení o zahájení řízení ke stavbě vodních děl "1/1/M67/00 Rekonstrukce kanalizace, ul. Miranova a okolí, Praha 15," ul. Zemské právo, Miranova, Stavovská, Daliborova, Purkrabská a Šafářova, Praha, k.ú. Hostivař Dokument ke stažení
27. 01. 2020 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 1/20-4 Dokument ke stažení
27. 01. 2020 Usnesení o nekonání se dražby č.j. 120 EX 2459/17-224 Dokument ke stažení
24. 01. 2020 Záměr - Výpůjčka nebytového prostoru ve 4. NP v objektu Boloňská č.p. 310, Praha 10 - spolková činnost Dokument ke stažení

XML