Praha 15

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha15.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Datová schránka: nkybvp5
E-mail: podatelna@praha15.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy pro dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na místních komunikacích v MČ Praha Petrovice
22. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci III. Třídy Ohmova, k.ú. Petrovice, Praha 10
22. 03. 2023 Záměr pronajmout veřejné prostranství, společnosti Pidi kavárna, provozovateli nebytového objektu Veronské náměstí č.p. 592, za účelem provozování předzahrádky v období od 1. 05. 2023 do 15. 09. 2023, s provozní dobou po - ne od 9:00 do 18:00 hod.
21. 03. 2023 Oznámení o pokračování společného řízení o vydání společného povolení na stavbu "Bytový dům Parmská" v katastrálním území Horní Měchooupy
21. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN2106/Boloňská
21. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Sáňkařská
21. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN1567/při MK Boloňská
21. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci: příjezd k hypermarketu Kaufland a část parkoviště, ul. Hornoměcholupská, k.ú. Horní Měcholupy
21. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Sáňkařská
20. 03. 2023 Záměr pronajmout nebytový prostor č.130 v 1. NP budovy ulice Boloňská č.p. 312 na dobu 5 let, za účelem využití jako ordinace praktického lékaře pro děti a dorost.
20. 03. 2023 Veřejná dražební vyhláška, č.j. 220 EX 10884/22-31
20. 03. 2023 Dražební vyhláška č.j.: 067 EX 11485/19-54
20. 03. 2023 Vyhlášení dotačního programu "MČ PRAHA 15 PRO SOCIÁLNÍ OBLAST 2023"
16. 03. 2023 Přehled usnesení 10. RMČ ze dne 15.3.2023
16. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: K jezeru (u křižovatky s NN1175), k.ú. Hostivař, Praha 10
16. 03. 2023 Dražební vyhláška č.j. 8EX 391/22-104
16. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo účetní Úřadu městské části Praha - Štěrboholy
15. 03. 2023 Záměr pronajmout nebytový prostor č. 412/101 ulice Milánská č.p. 412 na dobu 5 let, paní Simoně Vojtové, za účelem užívání jako Snack bar.
14. 03. 2023 Rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností "Obytný soubor Praga - 2. část" v k.ú. Záběhlice a Hostivař
14. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby nazvané "FIS_FTTH_CZ_3047_10360_00114_Praha_Dubeč_A"
14. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: místní komunikace III. třídy Na Plískavě, Hostivařská.
14. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: ul. Hornoměcholupská, k.ú. Horní Měcholupy, Praha 10
14. 03. 2023 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
14. 03. 2023 Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Lojovická, Praha 4 - Libuš
14. 03. 2023 Nařízení Státní veterinární správy
13. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy pro dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel na místních komunikacích níže uvedených
13. 03. 2023 Rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením pro stavební záměr nazvaný: „Bytový dům ulice U Forstu"
13. 03. 2023 Veřejná vyjhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 11 Z 3122/11 a Z 3123/11
13. 03. 2023 Veřejná vyjhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 12 Z 3132/12 a Z 3151/12
13. 03. 2023 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 44/23-4
13. 03. 2023 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 45/23-4
13. 03. 2023 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 46/23-4
13. 03. 2023 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 47/23-4
13. 03. 2023 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 48/23-4
13. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Kožlanská č.p. 630, 95, 99, 664
10. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin mimo les
10. 03. 2023 Záměr - výpůjčky části pozemku parc. č. 1767/21, k.ú. Hostivař, za účelem umístění stavby zastávkového přístřešku. Doba výpůjčky uřčitá, od 19.6.2023 do 25.7.2023
10. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Golfová
10. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Přeštická
10. 03. 2023 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 38/23-4
10. 03. 2023 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 39/23-4
10. 03. 2023 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 40/23-4
10. 03. 2023 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 41/23-4
10. 03. 2023 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 42/23-4
10. 03. 2023 Dražební vyhláška č.j. 003 ED 43/23-4
09. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání pro stavbu nazvanou: "Nové centrum Dolní Měcholupy"
07. 03. 2023 Přehled usnesení 2. mimořádného jednání RMČ ze dne 06.03.2023
07. 03. 2023 Dokument "Oznámení o doručení p..." již není dostupný.
07. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: K učilišti
07. 03. 2023 Záměr pronajmout veřejné prostranství, paní Petře Hájkové, za účelem provozování předzahrádky v období od 1.05. 2023 do 30.09. 2023, s provozní dobou po-pá od 17:00 do 21:30 hod.

XML