Praha 15

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha15.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Datová schránka: nkybvp5
E-mail: podatelna@praha15.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2019 Nařízení, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění nařízení č. 12/2018 Sb. hl. m. Prahy Dokument ke stažení
22. 07. 2019 Sjednocení technické a roční kapacity ZEVO Malešice - posuzování vlivů na životní prostředí Dokument ke stažení
22. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Lebeděvova Dokument ke stažení
22. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Rezlerova Dokument ke stažení
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Lessnerova, Rezlerova, Morseova, Galvaniho, NN1825 Dokument ke stažení
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN1786 při ul. Milánská, před BD č.p. 410 Dokument ke stažení
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Kutnohorská, Za Kovárnou Dokument ke stažení
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Kozinova Dokument ke stažení
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN1604 při MK Doupovská Dokument ke stažení
17. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN7160 při ul. Hornoměcholuposká Dokument ke stažení
15. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Rezlerova Dokument ke stažení
15. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Morseova Dokument ke stažení
15. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru občanskosprávních agend (OOSA) " Dokument ke stažení
15. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru životního prostředí (OŽP) " Dokument ke stažení
15. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Sociální pracovník OSPOD - OSP " Dokument ke stažení
11. 07. 2019 Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 9. 7. 2019 Dokument ke stažení
09. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent správy místního hospodářství" Dokument ke stažení
09. 07. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy Dokument ke stažení
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy Dokument ke stažení
08. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN2106 při MK Boloňská Dokument ke stažení
08. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2600/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny I Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Dokument ke stažení
04. 07. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
04. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - K Měcholupům parc.č. 533/2. K Měcholupům parc.č. 535/3, K Měcholupům č.p. 535K/4, č.p. 535 Dokument ke stažení
04. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Boloňská č.p. 604/25, č.p. 604/27, č.p. 604/29 Dokument ke stažení
02. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Milánská, Veronské nám., Praha 10 - Horní Měcholupy Dokument ke stažení
02. 07. 2019 Záměr - vypůjčit pozemky parc.č. 523/56, 523/77, 523/76, 523/75, 523/74, 523/44, 523/42, 523/41 a části pozemku parc.č.523/73 a 523/40, vše v k.ú.Horní Měcholupy Dokument ke stažení
02. 07. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
02. 07. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
02. 07. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
02. 07. 2019 Dokument "Zrušení dražebního je..." již není dostupný.
01. 07. 2019 Dokument "Oznámení - Zahájení s..." již není dostupný.
01. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru stavebního (OST), 10. třída" Dokument ke stažení
01. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru stavebního (OST), 9. třída" Dokument ke stažení
01. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent OPVZ " Dokument ke stažení
01. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent živnostenského odboru (OŽ) " Dokument ke stažení
27. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Rezlerova Dokument ke stažení
27. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Jakobiho Dokument ke stažení
27. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN 1825, Livornská Dokument ke stažení
27. 06. 2019 Přehled usnesení 17. RMČ ze dne 26. 6. 2019 Dokument ke stažení
27. 06. 2019 Usnesení č.j. MSPH 94 INS 1969/2018-B-25 Dokument ke stažení
26. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Veronské náměstí před BD č.p. 338 Dokument ke stažení
25. 06. 2019 Územní rozhodnutí o umístění stavby - "Obytný soubor Praga " ul. Pražská, Strašnická, U Průseku - k.ú. Hostivař a Záběhlice Dokument ke stažení
25. 06. 2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů Dokument ke stažení
25. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN1785 při MK Milánská Dokument ke stažení
25. 06. 2019 Územní rozhodnutí o umístění stavby - "Dostavba multifunkčního objektu CSI" objekty SO 01, 02, 03 + infrastruktura SO 04 -SO 12, ul. Pražská, Praha - Hostivař Dokument ke stažení
25. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN1567 při MK Boloňská Dokument ke stažení
25. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN1825 při MK Milánská Dokument ke stažení
25. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Nad Přehradou Dokument ke stažení

XML