Praha 15

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha15.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Datová schránka: nkybvp5
E-mail: podatelna@praha15.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích správního obvodu Praha 15, Praha 21, Praha 22 Dokument ke stažení
22. 11. 2019 Přehled usnesení 26. RMČ ze dne 20.11.2019 Dokument ke stažení
21. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa referent/ka sekretariátu starostky Dokument ke stažení
21. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Štěrboholská Dokument ke stažení
21. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Janovská - parkoviště před DPS Dokument ke stažení
21. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích správního obvodu Praha 15 Dokument ke stažení
21. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Tesaříkova Dokument ke stažení
20. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů Dokument ke stažení
20. 11. 2019 Opatření - Vyhlášení popisu věci Dokument ke stažení
19. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Na křečku Dokument ke stažení
18. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Tesaříkova Dokument ke stažení
18. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
14. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na komunikaci Janovská před BD č.p. 370 Dokument ke stažení
14. 11. 2019 Záměr - Výpůjčka části pozemku parc. č. 523/331 - k.ú. Horní Měcholupy - předzahrádka BD Neapolská 328 - 329, pro BD NEAPOL Dokument ke stažení
14. 11. 2019 Přehled usnesení 10. mimořádné RMČ ze dne 13.11.2019 Dokument ke stažení
13. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Pod areálem Dokument ke stažení
13. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Janovská Dokument ke stažení
12. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Administrativní pracovník / úředník " Dokument ke stažení
12. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Přeštická Dokument ke stažení
12. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: účelová komunikace - parkoviště u NS Billa, Praha 10 Dokument ke stažení
12. 11. 2019 Rozpočtové provizorium MČ Praha 15 na rok 2020 Dokument ke stažení
12. 11. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby - "Rozšíření sítě T-mobile v ulici Švehlova, Praha 15 - Hostivař" Dokument ke stažení
12. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: účelová komunikace - parkoviště NN 4675 při ul. Švehlova Dokument ke stažení
11. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
08. 11. 2019 Záměr - Výpůjčka NP a pozemku jako přístupové cesty do objektu Golfová 910, Praha 10 pro spolkovou činnost Obce baráčníků Horní Měcholupy Dokument ke stažení
07. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: MK II. třídy Milánská, k.ú. Horní Měcholupy Dokument ke stažení
07. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: úpravy svislého dopravního značení MK III. třídy Stadická a Bolevecká, k.ú. Horní Měcholupy Dokument ke stažení
07. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: účelová komunikace na pozemcích parc .č. 523/212 a 523/2015, k.ú. Horní Měcholupy Dokument ke stažení
07. 11. 2019 Přehled usnesení 25. RMČ ze dne 6.11.2019 Dokument ke stažení
06. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: V poli Dokument ke stažení
06. 11. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. K Horkám č.p. 421, 423 Dokument ke stažení
06. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Veronské náměstí Dokument ke stažení
06. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Sáňkařská Dokument ke stažení
05. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení - "Stavba č. 3151 TV Dubeč, etapa 00274 TI pro HZ - STL plynovod" Praha - Dubeč, Ke křížkám Dokument ke stažení
05. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
05. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
04. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Herbenova Dokument ke stažení
04. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: K pérovně Dokument ke stažení
04. 11. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. K Obecním hájovnám č.p. 103, 1562 Dokument ke stažení
04. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru životního prostředí (OŽP)" Dokument ke stažení
04. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07,U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy Dokument ke stažení
31. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Sáňkařská Dokument ke stažení
31. 10. 2019 Záměr - Prodej části pozemku parc. č. 2763/19, k.ú. Hostivař Dokument ke stažení
30. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: 1) Chudenická, 2) Plukovníka Mráze x Tenisová Dokument ke stažení
29. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Záveská Dokument ke stažení
29. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Janovská - parkoviště před DPS Dokument ke stažení
29. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
29. 10. 2019 Termíny k uzavření manželství na rok 2020 Dokument ke stažení
24. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
24. 10. 2019 Přehled usnesení 24. RMČ ze dne 23.10.2019 Dokument ke stažení

XML