Praha 15

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha15.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Datová schránka: nkybvp5
E-mail: podatelna@praha15.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Veronské náměstí před BD č.p. 338 Dokument ke stažení
25. 06. 2019 Územní rozhodnutí o umístění stavby - "Obytný soubor Praga " ul. Pražská, Strašnická, U Průseku - k.ú. Hostivař a Záběhlice Dokument ke stažení
25. 06. 2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů Dokument ke stažení
25. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN1785 při MK Milánská Dokument ke stažení
25. 06. 2019 Územní rozhodnutí o umístění stavby - "Dostavba multifunkčního objektu CSI" objekty SO 01, 02, 03 + infrastruktura SO 04 -SO 12, ul. Pražská, Praha - Hostivař Dokument ke stažení
25. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN1567 při MK Boloňská Dokument ke stažení
25. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN1825 při MK Milánská Dokument ke stažení
25. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Nad Přehradou Dokument ke stažení
25. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Janovská Dokument ke stažení
25. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
25. 06. 2019 Usnesení č.j. 27 D 527/2014-208 - dražba Dokument ke stažení
24. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hornoměcholupská Dokument ke stažení
24. 06. 2019 Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15 ze dne 19. 6. 2019 Dokument ke stažení
24. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Bolevecká Dokument ke stažení
24. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Janovská, Rezlerova Dokument ke stažení
24. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: plk.Mráze Dokument ke stažení
24. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Dolnoměcholupská, ÚK na pozemku parc. č. 2520/4, k.ú. Hostivař Dokument ke stažení
24. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Na křečku č.p. 64, 109, 150 Dokument ke stažení
21. 06. 2019 Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení - "Novostavba polyfunkčního objektu" Praha, Hostivař, ul. Pražská Dokument ke stažení
21. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Dobropolská č.p. 83, 1408, 1578, 86, 1440, 88, 89, 90 Dokument ke stažení
21. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Doupovská č.p. 1577, 1411, 1416, 1273, 350, 300 Dokument ke stažení
21. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Doupovská č.p. 1411, 1416, 1273 Dokument ke stažení
21. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Doupovská č.p. 1577 Dokument ke stažení
21. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Doupovská č.p. 300, 350 Dokument ke stažení
21. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Doupovská č.p. 1411, 1416, 802, 1273 Dokument ke stažení
21. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Doupovská č.p. 359 Dokument ke stažení
21. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. K Jezeru č.p. 533 Dokument ke stažení
20. 06. 2019 Dokument "Rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
20. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN1604 při MK Doupovská Dokument ke stažení
20. 06. 2019 Dokument "Usnesení - elektronic..." již není dostupný.
19. 06. 2019 Záměr - Pronájem části pozemku parc. č. 1076/1, k.ú.Hostivař - zahrádka Dokument ke stažení
19. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Horolezecká Dokument ke stažení
19. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hornoměcholupská, Lochotínská Dokument ke stažení
19. 06. 2019 Dokument "Rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
18. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hornoměcholupská Dokument ke stažení
17. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Za Zastávkou č.p. 578, ul. Kutnohorská č.p. 455, 20 Dokument ke stažení
17. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: U pekáren Dokument ke stažení
14. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: U pekáren Dokument ke stažení
14. 06. 2019 Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Barrandov Dokument ke stažení
14. 06. 2019 Přehled usnesení 16. RMČ ze dne 12. 6. 2019 Dokument ke stažení
11. 06. 2019 Výzva k vyjádření k podanému odvolání - "Rozšíření lodžií domu Kobylákova č.p. 815 a 816 v k.ú. Hostivař" Dokument ke stažení
11. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
06. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Herbenova Dokument ke stažení
06. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Horolezecká Dokument ke stažení
06. 06. 2019 Rozhodnutí - Stavební povolení - "Zateplení konstrukce střešního pláště bytových domů č.p. 369, 370, 371 v k.ú.Horní Měcholupy" Dokument ke stažení
06. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Pod Průsekem č.p. 1260/4 a 1252/2 Dokument ke stažení
06. 06. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o změně využití území - "Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanského potoka" Dokument ke stažení
06. 06. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání o vydání rozhodnutí o umístění stavby – "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1" Dokument ke stažení
06. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN 3504 (vyparkování parkoviště - vjezd z ul. Livornská), Livornská (vyparkování 3 parkovacích míst) před BD č.p. 429 Dokument ke stažení
05. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.

XML