Praha 15

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha15.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Datová schránka: nkybvp5
E-mail: podatelna@praha15.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 12. 2019 Dokument "Zrušení usnesení - dr..." již není dostupný.
12. 12. 2019 Přehled usnesení 11. mimořádné RMČ ze dne 11.12.2019 Dokument ke stažení
11. 12. 2019 Výzva k vyjádření se k podkladům rozhodnutí Dokument ke stažení
06. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Kutnohorská, Na Návsi Dokument ke stažení
06. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Rezlerova Dokument ke stažení
06. 12. 2019 Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 15 Dokument ke stažení
06. 12. 2019 Přehled usnesení 27. RMČ ze dne 4.12.2019 Dokument ke stažení
06. 12. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
06. 12. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
06. 12. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
06. 12. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
06. 12. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
06. 12. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
05. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Ravennská Dokument ke stažení
05. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Veronské náměstí Dokument ke stažení
04. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru dopravy ÚMČ Praha 15(OD)" Dokument ke stažení
04. 12. 2019 Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2020 Dokument ke stažení
04. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00, Z 2960/00 vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ hl. m. Prahy Dokument ke stažení
03. 12. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - U Továren č.p. 260/25 Dokument ke stažení
02. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hornoměcholupská Dokument ke stažení
29. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny U 933/02 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Dokument ke stažení
28. 11. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení - "Komunikace a zpevněné plochy" v rámci stavby "Obytná zóna Štěrboholy - Dolní Měcholupy" Dokument ke stažení
27. 11. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
27. 11. 2019 Oznámení o zahájení řízení a Usnesení o určení lhůty Dokument ke stažení
27. 11. 2019 Oznámení o zahájení řízení a Usnesení o určení lhůty Dokument ke stažení
26. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Na Groši Dokument ke stažení
26. 11. 2019 Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu - "Stavba č. 7499 TV Dolní Měcholupy" Dokument ke stažení
26. 11. 2019 Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15 Dokument ke stažení
25. 11. 2019 Oznámení o zahájení řízení a Usnesení o určení lhůty Dokument ke stažení
25. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN3496/Chudenická Dokument ke stažení
25. 11. 2019 Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí - "Nástavba dvou bytů v BD č.p. 1174 v k.ú. Hostivař" ul. Pod průsekem 22, Praha - Hostivař Dokument ke stažení
25. 11. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
22. 11. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Hornoměcholupská OB: 591623, 591624 Dokument ke stažení
22. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích správního obvodu Praha 15, Praha 21, Praha 22 Dokument ke stažení
22. 11. 2019 Přehled usnesení 26. RMČ ze dne 20.11.2019 Dokument ke stažení
21. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa referent/ka sekretariátu starostky Dokument ke stažení
21. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Štěrboholská Dokument ke stažení
21. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Janovská - parkoviště před DPS Dokument ke stažení
21. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích správního obvodu Praha 15 Dokument ke stažení
21. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Tesaříkova Dokument ke stažení
20. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů Dokument ke stažení
20. 11. 2019 Opatření - Vyhlášení popisu věci Dokument ke stažení
19. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Na křečku Dokument ke stažení
18. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Tesaříkova Dokument ke stažení
18. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
14. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na komunikaci Janovská před BD č.p. 370 Dokument ke stažení
14. 11. 2019 Záměr - Výpůjčka části pozemku parc. č. 523/331 - k.ú. Horní Měcholupy - předzahrádka BD Neapolská 328 - 329, pro BD NEAPOL Dokument ke stažení
14. 11. 2019 Přehled usnesení 10. mimořádné RMČ ze dne 13.11.2019 Dokument ke stažení
13. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Pod areálem Dokument ke stažení
13. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Janovská Dokument ke stažení

XML