Praha 15

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha15.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Datová schránka: nkybvp5
E-mail: podatelna@praha15.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: K učilišti Dokument ke stažení
26. 08. 2019 Úřad městské části Praha - Dolní Měcholupy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředník/úřednice - Referent správy místního hospodářství Dokument ke stažení
23. 08. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
23. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Kurčatovova Dokument ke stažení
23. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Nám. U Lípy Svobody Dokument ke stažení
23. 08. 2019 Úřad městské části Praha - Dolní Chabry vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa referent/ka sekretariátu starostky Dokument ke stažení
23. 08. 2019 Úřad městské části Praha - Dolní Chabry vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa referent/ka výstavby, dopravy a životního prostředí Dokument ke stažení
23. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru stavebního (OST)" Dokument ke stažení
23. 08. 2019 Vyhláška č.j. MSPH 88 INS 16750/2019-A-4 Dokument ke stažení
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Ravennská Dokument ke stažení
21. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN3507/ Nad přehradou Dokument ke stažení
19. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy pro dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích: komplexní úklid komunikací dle přiložené dokumentace Dokument ke stažení
19. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: K vilkám, U prodejny Dokument ke stažení
19. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Rezlerova Dokument ke stažení
19. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Sáňkařská Dokument ke stažení
19. 08. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby kabelů VN na pozemcích v k.ú.Uhříněves a k.ú.Dubeč Dokument ke stažení
16. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Ravennská Dokument ke stažení
15. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: úpravy svislého a vodorovného dopravního značení místních komunikací II. třídy Hostivařská a III. třídy U břehu v MČ Praha 15, k.ú. Hostivař Dokument ke stažení
15. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Strašnická Dokument ke stažení
15. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Lochotínská Dokument ke stažení
15. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Pod Areálem Dokument ke stažení
14. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hornoměcholupská, Hostivařská, Na Sedlišti, U břehu, V Nové Hostivaři Dokument ke stažení
13. 08. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy Dokument ke stažení
09. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Zrušení opatření o dočasném zákazu používání vody ke koupání na přírodním koupališti Hostivař, Praha 10 Dokument ke stažení
09. 08. 2019 Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání ke stavbě "Objekt TJ Sokol Petrovice" objekt bez č.p., při ul. Morseova a Bellova, Praha - Petrovice Dokument ke stažení
09. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Milánská Dokument ke stažení
09. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Pražská 6, Kozinova 828, Hálův statek 1584,1583 Dokument ke stažení
08. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Daliborova, Hostivařská, Kozmíkova Dokument ke stažení
08. 08. 2019 Přehled usnesení 19. RMČ ze dne 7. 8. 2019 Dokument ke stažení
08. 08. 2019 Záměr - Pronájem NP č. 101 v 1. nadzemním podlaží v objektu Livornská č.p. 424, Praha 10 - Horní Měcholupy Dokument ke stažení
08. 08. 2019 Záměr - Pronájem NP č. 101 v 1. nadzemním podlaží v objektu Livornská č.p. 422, Praha 10 - Horní Měcholupy Dokument ke stažení
06. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Kazaňská, Ústřední Dokument ke stažení
06. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Pražská Dokument ke stažení
06. 08. 2019 Výzva k vyjádření k odvolání - "Obytný soubor Praga" Dokument ke stažení
06. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - plk.Mráze č.p. 851, 852, 853, 854 Dokument ke stažení
05. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: plukovníka Mráze, Praha 10, Hostivař Dokument ke stažení
02. 08. 2019 Veřejná vyhláška - "Dočasný zákaz používání vody ke koupání na přírodním koupališti Hostivař, Praha 10" Dokument ke stažení
02. 08. 2019 Oznámení o zahájení řízení ke stavbě "Rekonstrukce vedení 110 kV Běchovice - Ríčany" SO 01 - Nové vedení v úseku TR Běchovice - stožár č. 16 Dokument ke stažení
01. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: U Stavoservisu, Praha 10 - Štěrboholy Dokument ke stažení
01. 08. 2019 Rozhodnutí - Schválení stavebního záměru - "Polyfunkční dům Na Groši II, Praha, Hostivař, při ul. Švehlova, Strašnická" Dokument ke stažení
31. 07. 2019 Výzva k odstranění nedostatků ke stavbě "Změna způsobu využití pozemku parc. č. 1740/1 v k.ú. Hostivař z jiné plochy na manipulační a prodejní plochu" Dokument ke stažení
30. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Za Kovárnou Dokument ke stažení
30. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3222/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (MČ Praha 7, MČ Praha - Troja; lávka V oblasti Císařského ostrova - Trojská lávka) Dokument ke stažení
29. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
29. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
29. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
29. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
29. 07. 2019 Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu - "Novostavba polyfunkčního objektu" Praha - Hostivař, ul. Pražská Dokument ke stažení
29. 07. 2019 Územní rozhodnutí o umístění stavby - "22 řadových domů, 12 rodinných domů, bytový dům a související stavby" v k.ú. Horní Měcholupy, ul. U Golfu, Praha 10 Dokument ke stažení
29. 07. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.

XML