Praha 15

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha15.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Datová schránka: nkybvp5
E-mail: podatelna@praha15.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 02. 2020 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
11. 02. 2020 Záměr - Výpůjčka části pozemku parc.č. 1818/146, k.ú. Hostivař - předzahrádka Dokument ke stažení
10. 02. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - P-15 Hostivař, Chalupnická č.p.: 39/13, 50/15, 62/17 Dokument ke stažení
10. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Lessnerova, Milánská Dokument ke stažení
10. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Sáňkařská Dokument ke stažení
10. 02. 2020 Přehled usnesení 31. RMČ ze dne 5. 2. 2020 Dokument ke stažení
05. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN3168, Praha 10 Dokument ke stažení
05. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Stadická, Bolevecká Dokument ke stažení
05. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: účelová komunikace na pozemcích parc.č. 523/212 a a523/215, k.ú. Horní Měcholupy Dokument ke stažení
05. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Milánská Dokument ke stažení
04. 02. 2020 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Pod stanicí, plk. Mráze, NN1643 Dokument ke stažení
03. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Ejpovická, Holoubkovská, Kaznějovská, Kožlanská, Na křečku, Ravennská, U statku Dokument ke stažení
03. 02. 2020 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
03. 02. 2020 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
03. 02. 2020 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
03. 02. 2020 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
03. 02. 2020 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
03. 02. 2020 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
31. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: ÚK u NN3186/při ul. Milánská Dokument ke stažení
31. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: místní komunikace III. třídy NN3186 v MČ Praha 15, k.ú. Horení Měcholupy Dokument ke stažení
31. 01. 2020 Záměr - Pronájem nebytového prostoru v 1. NP objektu Milánská 410, Praha 10 - chovatelské potřeby, salon pro psy Dokument ke stažení
30. 01. 2020 Oznámení - Zahájení řízení o změně stavby před dokončením - "Optimalizace a modernizace logistických procesů ve skladu PLV" v areálu č.p. 945 v k.ú. Hostivař, ul. K pérovně, Praha Dokument ke stažení
30. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN3496/Chudenická Dokument ke stažení
30. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Štěrboholská Dokument ke stažení
29. 01. 2020 Vyhlášení popisu věci Dokument ke stažení
29. 01. 2020 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
29. 01. 2020 Oznámení o zahájení řízení ke stavbě vodních děl "Obnova vodovodních řadů, ul. Miranova a okolí, Praha 15," k.ú. Hostivař Dokument ke stažení
28. 01. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Pod Štěpem č.p. 1231/9a, 1226/11, 1192/13, 1183/15, 1193/17, 1179/19, 1127/21 - Praha 15, Hostivař Dokument ke stažení
28. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů Dokument ke stažení
28. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Janovská Dokument ke stažení
28. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Rezlerova Dokument ke stažení
28. 01. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
27. 01. 2020 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
27. 01. 2020 Dokument "Usnesení o nekonání s..." již není dostupný.
24. 01. 2020 Záměr - Výpůjčka nebytového prostoru ve 4. NP v objektu Boloňská č.p. 310, Praha 10 - spolková činnost Dokument ke stažení
24. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Pražská Dokument ke stažení
24. 01. 2020 Přehled usnesení 30. RMČ ze dne 22. 1. 2020 Dokument ke stažení
24. 01. 2020 Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby "SO 1-0301 Páteřní komunikace - Větev A2" v rámci stavby "Obytný soubor Štěrboholy - Dolní Měcholupy - 1. etapa" Dokument ke stažení
24. 01. 2020 Dokument "Usnesení o odročení d..." již není dostupný.
24. 01. 2020 Dokument "Oznámení o zrušení dr..." již není dostupný.
23. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hornoměcholupská Dokument ke stažení
23. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: K pérovně Dokument ke stažení
21. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN 7058, před zadním vchodem BD Milánská č.p. 420 Dokument ke stažení
21. 01. 2020 Rozhodnutí o uložení povinnosti odstranit vrak z místní komunikace v ul. Plk. Mráze., u sloupu veřejného osvětlení č. 008055, Praha 10, k.ú. Hostivař Dokument ke stažení
21. 01. 2020 Rozhodnutí o uložení povinnosti odstranit vrak z místní komunikace v ul. Veronské nám., u domu č.p. 385, Praha 10, k.ú. Horní Měcholupy Dokument ke stažení
21. 01. 2020 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
17. 01. 2020 Záměr - Prodloužení pronájmu pozemků par.č. 1818/170, 1818/123 a 2742/1, vše v k.ú. Hostivař, do roku 2025 Dokument ke stažení
17. 01. 2020 Vyhlášení popisu věci Dokument ke stažení
17. 01. 2020 Záměr - Výpůjčka nebytového prostoru ve 2. a 3. NP v objektu Boloňská č.p. 310, Praha 10 - spolková činnost Dokument ke stažení

XML