« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Zlatníky - Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva Městské části Zlatníky ze dne 11.12.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Zlatníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 25-2017(PDF: 114.75 kB)

"fl Statutární město Opava,Městská část Zlatníky úřad městské části,6.května 52/22,746 01 Opava — Zlatníky e-mail: zlatníky©opava-city.cz,tel.: 604 229 424
<br> z 25.ZASEDÁNI'ZASTUp/TELSWA MĚSTSKÉ ČÁSTI zm TNÍKY ' 25 DNE 11.12.20; ?
<br> 1/25 ZMČ 17 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele Zastupitelstvo MČ Zlatníky volí
<br> ověřovatele zápisu 25.zasedání MČ Zlatníky ze dne 11.12.2017,a to: - XXXX XXXXXXX ' - XXXXX Krusbersky
<br> zapisovatele zápisu XX.zasedání MČ Zlatníky ze dne 11.12.2017,a to: ' » Martina Šoltise- 2/25 ZMČ 17 Schválení programu zasedání Zastupitelstvo MČ Zlatníky schvaluje program 25.zasedání zastupitelstva MČ Zlatníky.3/25 ZMČ 17 Kontrola usneseníz minulého zasedání Zastupitelstvo MČ Zlatníky neshledalo
<br> rozpory v plnění minulého usnesení <.>
<br> 4/25 ZMČ 17 Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
<br> Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> schvaluje
<br> odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle nařízení vlády č.318/2017 Sb <.>,které jsou uvedeny v příloze tohoto usnesení.Tato příloha je k nahlédnutí v úředních hodinách MČ Zlatníky.'
<br> MĚSTSKÁ část ZíATNĚKY
<br> 5/25 ZMČ 17
<br> 6/25 ZMČ 17
<br> 7/25 zmč 17
<br> 8/25 ZMČ 17
<br> 9/25 ZMČ 17
<br> iii Statutární město Opava,Městská část Zlatníky '-
<br> úřad městské části,6.května 52/22,746 01 Opava — Zlatníky.e—maii : zlatniky©opava-city.cz,tel.: 604 229 424
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> schvaluje
<br> rozpočet na rok 2018 dle navrženého rozpisu.Tento rozpis je k nahlédnutí v úředních hodinách MČ Zlatníky
<br> Prodloužení dohody o pracovní činnosti s panem Jaroslavem Cigánkem Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> schvaluje
<br> ukončení dohody o pracovní činnosti k 31.12.2017 a uzavření dohody o provedení práce s p.Jaroslavem Cigánkem,nar.18.10.1969,bytem Opava—Zlatníky,6.května 23/7 na údržbářské práce,správu obecní techniky,sekání veřejného prostranství v obci,ořez okrasných keřů a celoroční údržbu obecních chodníků.Platnost dohody se uzavírá od 1.1.2018 do 31.12.2018 <.>
<br> Prodloužení dohody o'pracovní činnosti s panem Petrem Maretou Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> schvaluje
<br> ukončení dohody o pracovní činnosti ke dni 31.12.2017 a uzavření dohody o provedení práce s panem Petrem Maretou nar.16.6.1986,bytem Opava-Zlatníky,6.května 87/48 na úklid obecního úřadu,kulturního domu a údržbu záhonů.Platnost dohody se uzavírá od 1.1.2018 do 31.12.2018 <.>
<br> Zplnomocnění pro starostu k úpravám rozpočtové skladby pro rok 2018 Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> zplnomocňuje starostu obce Lumíra Krále k úpravám rozpočtové skladby do výše 100.000,- Kč pro rok 2018 <.>
<br> Plán řádného zasedání zastupitelstva na rok 2018 Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> schvaluje
<br> terminy veřejného zasedání zastupitelstva a „Pracovních schůzek zastupitelstva s účastíveřejnosti".Termíny budou vyvěšeny na úřední desce <.>
<br> Mžsmxn 62:15? mms—elm
<br> “i Statutární město Opava,Městská část Zlatníky f=
<br> úřad městské části,6.května 52/22,746 01 Opava -- Zlatníky e-mail: zlatniky©opava-city.cz,tel.: 604 229 424
<br> Ověřovatelé zápisu: % ď XXXX XXXXXXX ' '
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Statutární město Únava Městská část Zlatník ' uřad městské části Í".".<.>.<.>.<.>.<.>.ut.©" Května Mgr.Lum|r Kral
<br> &' Zlatník-l,; starosta obce Jlďl f/l/(M\.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.r.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Zapsal: XXXXXX XXXXXX místostarosta
<br> XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
<br> MĚSTSKÁ čásr zmatky

Načteno

edesky.cz/d/951841

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Opava - Zlatníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz