« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Zlatníky - Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva městské části Zlatníky ze dne 10.02.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Zlatníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usneseni_11-2020_anonym.pdf(PDF: 108.80 kB)
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
<br> ZASTUPITELSTVO
<br> MĚSTSKÉ ČÁSTI ZLATNÍKY
<br> Stránka 1 z 2
<br>
<br>
<br> U S N E S E N Í
<br> 11.zasedání Zastupitelstva městské části Zlatníky
<br> konaného dne 10.02.2020 v 18:00 hodin
<br> v zasedací místnosti Úřadu městské části Zlatníky,6.května 52/22,Opava-Zlatníky
<br>
<br>
86/11/ZMČ/20 Volba ověřovatelů zápisu
<br> Zastupitelstvo městské části
<br> 1.volí
ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 10.02.2020
<br> a) pana Jiřího Klimeše
b) XXXX XXXXXXXXX XXXXX
<br>
<br> Výsledek hlasování: Pro: X,Proti: 0,Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0 Usnesení: PŘIJATO
<br>
<br> 87/11/ZMČ/20 Schválení programu zasedání zastupitelstva městské části
<br> Zastupitelstvo městské části
<br> 1.schvaluje
program zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 10.02.2020 <.>
<br>
Výsledek hlasování: Pro: 7,Proti: 0,Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0 Usnesení: PŘIJATO
<br>
<br> 88/11/ZMČ/20 Majetkové záležitosti – prodej pozemků
<br> Zastupitelstvo městské části
<br> 1.schvaluje
<br> žádost paní Michaely Uvírové,bydlištěm Opava-Zlatníky,6.května 22/5 o prodej oplocené části
pozemku parc.č.6,zahrada,k.ú.Zlatníky u Opavy (viz příloha 1 označenou zeleně) ve vlastnictví
SMO <.>
<br>
2.schvaluje
prodej části pozemku parc.č.6 (viz příloha 1 vyznačena modrým šrafováním) ve vlastnictví
Statutárního města Opavy,panu Janu Uvírovi,bydlištěm Opava-Zlatníky,6.května 22/5,která tvoří
vjezd k jeho nemovitostem <.>
<br>
Výsledek hlasování: Pro: 7,Proti: 0,Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0 Usnesení: PŘIJATO
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka 2 z 2
<br>
<br> 89/11/ZMČ/20 Schválení závěrečného účtu za rok 2019
<br>
Zastupitelstvo městské části
<br> 1.schvaluje
předložený Závěrečný účet za rok 2019 <.>
<br>
Výsledek hlasování: Pro: 7,Proti: 0,Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0 Usnesení: PŘIJATO
<br>
<br> 90/11/ZMČ/20 Jednotka sboru dobrovolných hasičů
<br> Zastupitelstvo městské části
<br> 1.bere na vědomí
<br> aktualizovaný seznam členů JSDH platným od 1.1.20...

Načteno

edesky.cz/d/3586098

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Opava - Zlatníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz