« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Zlatníky - Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva městské části Zlatníky ze dne 16.12.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Zlatníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usneseni_10-2019_anonym.pdf(PDF: 126.81 kB)
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
<br> ZASTUPITELSTVO
<br> MĚSTSKÉ ČÁSTI ZLATNÍKY
<br> Stránka 1 z 3
ANONYMIZOVANÁ VERZE
<br>
<br> U S N E S E N Í
<br> 10.zasedání Zastupitelstva městské části Zlatníky
<br> konaného dne 16.12.2019 v 18:00 hodin
<br> v zasedací místnosti Úřadu městské části Zlatníky,6.května 52/22,Opava-Zlatníky
<br>
<br>
77/10/ZMČ/19 Volba ověřovatelů zápisu
<br> Zastupitelstvo městské části
<br> 1.volí
ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 16.12.2019
<br> a) pana Annu Maretovou
b) XXXX XXXXXXXXX Hříbka
<br>
<br> Výsledek hlasování: Pro: X,Proti: 0,Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0 Usnesení: PŘIJATO
<br>
<br> 78/10/ZMČ/19 Schválení programu zasedání zastupitelstva městské části
<br> Zastupitelstvo městské části
<br> 1.schvaluje
program zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 16.12.2019 <.>
<br>
Výsledek hlasování: Pro: 6,Proti: 0,Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0 Usnesení: PŘIJATO
<br>
<br> 79/10/ZMČ/19 Návrh rozpočtu na rok 2020
<br> Zastupitelstvo městské části
<br> 1.schvaluje
<br> plán rozpočtu na rok 2020 dle navrženého rozpisu <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro: 6,Proti: 0,Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0 Usnesení: PŘIJATO
<br>
<br> 80/10/ZMČ/19 Zplnomocnění pro starostu k úpravám rozpisu rozpočtu pro rok 2020
<br> Zastupitelstvo městské části
<br> 1.zplnomocňuje
starostu obce Martina Šoltise k úpravám rozpočtové skladby pro rok 2020 do výše 200.000,- Kč <.>
<br>
Výsledek hlasování: Pro: 6,Proti: 0,Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0 Usnesení: PŘIJATO
<br>
<br>
<br>
<br>
Stránka 2 z 3
<br> ANONYMIZOVANÁ VERZE
<br>
81/10/ZMČ/19 Schválení pokladní zálohy
<br> Zastupitelstvo městské části
<br> 1.zplnomocňuje
starostu obce Martina Šoltise k čerpání pokladní zálohy pro rok 2020 ve výši 30.000,-Kč <.>
<br>
Výsledek hlasování: Pro: 6,Proti: 0,Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0 Usnesení: PŘIJATO
<br>
<br> 82/10/ZMČ/19 Dohody o provedení práce
<br> Zastupitelstvo městské části
<br> 1.schvaluje
<br> předloženou Dohodu o provedení práce s panem Janem Vinc...

Načteno

edesky.cz/d/3510020

Meta

Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Opava - Zlatníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz