« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Zlatníky - Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek - památky ORP na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Zlatníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyzva_k_predkladani_zadosti_o_financni_prispevek_-_pamatky_orp_na_rok_2020.pdf(PDF: 3.70 MB)
Statutární město Opava ve spolupráci s Ministerstvem kultury Ceské republiky
<br> vyhlašuje
<br> „ „„ vÝzyu -,„ „ K PREDKLADANI ZADOSTI o FINANCNI PRISPEVEK
<br> v souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2020 1.Číslo výzvy: O1 2.Oblast podpory: Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek,které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny,nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky,popř.na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou,jako jsou např,oltáře nebo varhany v kostelech,pokud je tato stavba kulturní památkou,a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě,že se nejedná o restaurování (např.obnova kolejových vozidel,strojů apod.) <.>
<br> 3.Oprávněný žadatel: Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky uvedený v bodě 2 této výzvy <.>
<br> 4.Finanční alokace pro rok 2020: 748.000 Kč
<br> 5.Minimální podíl vlastníka kulturní památky:
<br> Minimální podíl vlastníka kulturní památky je 20 % z nákladů,k nimž se váže poskytnutý příspěvek.Minimální výše příspěvku je 50.000 Kč.Výjimka platí pouze tehdy,kdy kvóta pro příslušnou obec s rozšířenou působností je nižší než 100 tis.Kč.Vtom případě může obec s rozšířenou působností rozdělit kvótu na dva příspěvky.Žádost o finanční příspěvek musí být vždy zaokrouhlena na celé tis.Kč <.>
<br> Na příspěvek není právní nárok <.>
<br> 6.Z programu nelze hradit tyto náklady:
<br> a) modernizace objektů — zateplování,vytápění,elektroinstalace,rozvody vody,splašková kanalizace,plynofikace,vzduchotechnika,sanitární technika,výplně otvorů z plastu,nebo typu EURO (okna,dveře,výkladce),izolační dvojskla a trojskla,protipožární okna,dveře a stěny;
<br> b) nástavby a přístavby objektů,půdní vestavby,provizorní úpravy objektů (např.provizorní konstrukce krovu);
...

Načteno

edesky.cz/d/3583200

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Opava - Zlatníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz