« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Suché Lazce - Zápis z 27. zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Suché Lazce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 27. zasedání

Program 27.zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce
konaného dne 12.9.2017 v 18:15 hod <.>
<br> 1 / 27 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 27 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3 / 27 Referendum v Suchých Lazcích k jižnímu obchvatu Komárova
4 / 27 Různé
5 / 27 Závěr
<br> Přítomni dle prezenční listiny: 8
<br> 1 / 27 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce <.>
- Starosta obce zahájil zasedání Zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program
<br> zasedání.Taktéž konstatoval,že na dnešním zasedání nejsou přítomni Ing.Petr
Paláček (řádně omluven),Ing.XXXX XXXXX (řádně omluven) a Mgr.et Mgr.Martina
Škrobánková (řádně omluvena).Zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> - Starosta obce vyzval k hlasování,zda zastupitelstvo souhlasí s pořízením
videozáznamu z jednání zastupitelstva <.>
<br> - Zastupitelé souhlasí: 8 <.>
<br> 2 / 27 Volba ověřovatelů a zapisovatelky <.>
- Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová <.>
- Ověřovateli byli zvoleni Ing.XXXXXX XXXXXXX a XXX XXXXX XXXXXXXXX <.>
- Zastupitelé souhlasí: X
- Zdržel se: 1
<br> 3 / 27 Referendum v Suchých Lazcích k jižnímu obchvatu Komárova <.>
- Starosta obce zaslal zastupitelům body k dnešnímu projednávání písemně formou
<br> emailu <.>
- Starosta obce dále sdělil,že referendum z roku 2012 je neplatné.Nyní je nutné,aby
<br> zastupitelé odsouhlasili konání nového referenda.Na toto referendum již bude plně
dohlížet Magistrát města Opavy respektive jeho vnitřního odboru,který dohlédne,aby
bylo vše podle zákona a platných předpisů <.>
<br> - Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování o konání referenda,které se spojí
s prvním kolem prezidentských voleb dne 12.1.- 13.1.2018; celkové náklady na
referendum ve výši 30 000,- Kč; pětičlennou komisi,která bude oddělena od volební
komise prezidentských voleb a schválení místa (Kulturní domě v Suchých Lazcích)
a otázky pro referendum (Souhlasíte s tím,aby městská část Suché Lazce podnikla
veškeré právní kroky k tomu,aby nedošlo k realizaci jižního obchvatu Komárova
u Opavy vedoucího přes katastrální území Suché Lazce?) <.>
<br> - Zastupitelé souhlasí: 8 <.>
<br> 4 / 27 Různé
- Ing.XXXXXX XXXXXXX poděkoval za Spolek Suché Lazce občanům z.s <.>,že občané přišli
<br> na dnešní zasedání zastupitelstva v tak hojném počtu,aby podpořili nesouhlas
k jižnímu obchvatu Komárova <.>
<br>
<br> - XXX XXXXX XXXXXXXXX se domnívá,že by se mělo s MČ Komárovem spolupracovat <.>
Dále se domnívá,že se problematika týká i okolních obcí a městských částí.Větší
hlučnost,prašnost,stavění nových skladů a firem <.>
<br> - Ing.XXXXXX XXXXXXX sdělil,že XX.XX.XXXX se na Krajském úřadě MSK bude
projednávat téma Zásad územního rozvoje,kde se předá petice o nesouhlasu s jižním
obchvatem Komárova <.>
<br> 5 / 27 Závěr
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> U S N E S E N Í
<br> z 27.zasedání
<br> ZASTUPITELSVA MČ OPAVA - SUCHÉ LAZCE
<br> dne 12.9.2017
<br> 1/27 ZMČ 17 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce <.>
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
- program 27.zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce <.>
<br> 2/27 ZMČ 17 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky <.>
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
volí ověřovatele zápisu
- Ing.XXXXXX XXXXXXX a XXXXX XXXXXXXXX
- Zapisovatelkou zápisu pí Zuzana Kubicová
<br> X/XX ZMČ 17 Referendum k jižnímu obchvatu Komárova
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- s konáním referenda k jižnímu obchvatu Komárova
- s datem referenda 12.- 13.1.2018
- s územním rozsahem referenda k.ú.Suché Lazce
- s uvolněním financí na konání referenda ve výši 30 000,- Kč
- se schválením pětičlenné volební komise (oddělenou od volební
komise v rámci prezidentských voleb)
- s místem konání referenda - Kulturní zařízení v Suchých Lazcích
- s otázkou pro referendum: "Souhlasíte s tím,aby městská část Suché
Lazce podnikla veškeré právní kroky k tomu,aby nedošlo k realizaci
jižního obchvatu Komárova u Opavy vedoucího přes katastrální území
Suché Lazce?" <.>
<br> 4/27 ZMČ 17 Různé
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- poděkování Ing.Václava Skuplíka za účast občanů na konání
zastupitelstva <.>
- informaci o konání projednávání ZÚR na MSK <.>
<br> 5/25 ZMČ 17 Závěr
<br> XXXXX XXXXXXXXXX Mgr.XXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/876213

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Opava - Suché Lazce
03. 08. 2020
08. 06. 2020
28. 02. 2020
28. 02. 2020
10. 01. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Opava - Suché Lazce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz