« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Suché Lazce - Zápis z 9 zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Suché Lazce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 9 zasedání
Program 9.zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 16.1.2020 v 18:15 hod <.>
<br> 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 9 Schválení programu zastupitelstva MČ Suché Lazce
3 / 9 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva
<br> MČ Suché Lazce
4 / 9 Kontrola usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce ze dne 3.12.2019 <.>
5 / 9 Zpráva starosty MČ Suché Lazce
6 / 9 Schválení finančních prostředků – dotace pro složky rok 2020
7 / 9 Záměr nového sportoviště – obecní fotbalové hřiště + zázemí
8 / 9 Schválení rozpisu rozpočtu MČ Suché Lazce pro rok 2020
9 / 9 Různé
10 / 9 Závěr
<br> Přítomni dle prezenční listiny: 11
<br> 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce <.>
- Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program
<br> zasedání <.>
- Dále starosta informoval,že zastupitelstvo bude nahráváno jako audio nahrávka.Tato
<br> nahrávka slouží pro účely obecního úřadu a to pro potřeby ověřovatelů,v případě,že
dojde k situaci,která vyvolává v osobách ověřovatelů zápisu nejistotu,zda
interpretace textu v zápisu je založena na skutečných událostech,které byly
předmětem jednání na ZMČ Suché Lazce.Nahrávka je majetkem obecního úřadu
městské části Suché Lazce <.>
<br> - Zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> 2 / 9 Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
- Starosta vyzval zastupitele ke schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché
<br> Lazce.V rámci programu starosta navrhl přesunout bod 6/9 Schválení finančních
prostředků – dotace pro složky rok 2020 za bod 3/9,jako bod 4/9 <.>
<br> Nově tedy program zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce je schválen v této podobě:
<br> 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 9 Schválení programu zastupitelstva MČ Suché Lazce
3 / 9 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva
<br> MČ Suché Lazce
4 / 9 Schválení finanční prostředků – dotace pro složky rok 2020
5 / 9 Kontrola usne...

Načteno

edesky.cz/d/3623132

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Opava - Suché Lazce
03. 08. 2020
08. 06. 2020
28. 02. 2020
10. 01. 2020
23. 10. 2019
  ...a další
Více dokumentů od MČ Opava - Suché Lazce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz