« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Suché Lazce - Zápis z 11 zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Suché Lazce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 11 zasedání
Zápis z 11.zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
Program 11.zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 12.5.2020 v 18:15 hod <.>
<br> 1 / 11 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 11 Schválení programu zastupitelstva MČ Suché Lazce
3 /11 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva
MČ Suché Lazce
4 / 11 Dotační program „Dešťovka“
5 / 11 Různé
Závěr
<br> Přítomni dle prezenční listiny: 9
<br> 1 / 11 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
· Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program zasedání.Taktéž konstatoval,že na dnešním zasedání není přítomen XXX XXXXX XXXXXXXXXX (řádně omluven) a XXX XXXXX XXXXXXXXX (řádně omluven).Zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
· Dále starosta informoval,že zastupitelstvo bude nahráváno jako audio nahrávka.Tato nahrávka slouží pro účely obecního úřadu a to pro potřeby ověřovatelů,v případě,že dojde k situaci,která vyvolává v osobách ověřovatelů zápisu nejistotu,zda interpretace textu v zápisu je založena na skutečných událostech,které byly předmětem jednání na ZMČ Suché Lazce.Nahrávka je majetkem obecního úřadu městské části Suché Lazce <.>
· Zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> 2 / 11 Schválení programu zastupitelstva MČ Suché Lazce
· Starosta vyzval zastupitele ke schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce <.>
· Zastupitelé souhlasí: 9 zdržel se:0 nesouhlasí:0
<br> 3 /11 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva
MČ Suché Lazce
· Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová <.>
· Ověřovateli byli zvoleni Mgr.et Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXXX a Ing.XXXX XXXXXXX
· Zastupitelé souhlasí: X zdržel se: X nesouhlasí:X
<br> 4 / 11 Dotační program „Dešťovka“
· Starosta obce sdělil,že dotační program „dešťovka“ byl představen na začátku volebního období.Sucho v České republice se nadále prohlubuje,dle dostupných informací z médií,se od roku 2015 neustále situace zhoršuje,a proto chceme jako obec s tou...

Načteno

edesky.cz/d/3925451

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Opava - Suché Lazce
03. 08. 2020
28. 02. 2020
28. 02. 2020
10. 01. 2020
23. 10. 2019
  ...a další
Více dokumentů od MČ Opava - Suché Lazce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz