« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Suché Lazce - Zápis z 10 zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Suché Lazce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 10 zasedání
Program 10.zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 23.1.2020 v 18:15 hod <.>
<br> 1 / 10 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 10 Schválení programu zastupitelstva MČ Suché Lazce
3 /10 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva
<br> MČ Suché Lazce
4 / 10 Převod pozemků obce na TJ Suché Lazce
5 / 10 Různé
6 / 10 Závěr
<br> Přítomni dle prezenční listiny: 9
<br> 1 / 10 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
<br> - Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program
zasedání.Taktéž konstatoval,že na dnešním zasedání není přítomna Mgr.et Mgr <.>
XXXXXXX XXXXXXXXXXX (řádně omluvena) a pí XXXXXX XXXXXXX (řádně omluvena) <.>
Zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> - Dále starosta informoval,že zastupitelstvo bude nahráváno jako audio nahrávka.Tato
nahrávka slouží pro účely obecního úřadu a to pro potřeby ověřovatelů,v případě,že
dojde k situaci,která vyvolává v osobách ověřovatelů zápisu nejistotu,zda
interpretace textu v zápisu je založena na skutečných událostech,které byly
předmětem jednání na ZMČ Suché Lazce.Nahrávka je majetkem obecního úřadu
městské části Suché Lazce <.>
<br> - Zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> 2 / 10 Schválení programu zastupitelstva MČ Suché Lazce
- Starosta vyzval zastupitele ke schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché
<br> Lazce <.>
- Zastupitelé souhlasí: 9 zdržel se:0 nesouhlasí:0
<br> 3 /10 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva
MČ Suché Lazce
<br> - Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová <.>
- Ověřovateli byli zvoleni pí Vladimíra Lencová a P.XXXXX XXXXX
- Zastupitelé souhlasí: X zdržel se: X nesouhlasí:X
<br> 4 / 10 Převod pozemků obce na TJ Suché Lazce
- Starosta obce sdělil,že problematika převodu pozemků obce na TJ Suché Lazce se
<br> začala řešit minulý týden na 9.zasedání zastupitelstva konaného 16.1.2020.Situace
je o to obtížnější,neboť zastupitelstvo dlouhodobě deklaruje,že se nechc...

Načteno

edesky.cz/d/3623133

Meta

Stavební informace   Pronájem   Volby   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Opava - Suché Lazce
03. 08. 2020
08. 06. 2020
28. 02. 2020
10. 01. 2020
23. 10. 2019
  ...a další
Více dokumentů od MČ Opava - Suché Lazce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz