« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Suché Lazce - Zápis z 24. zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Suché Lazce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 24. zasedání

Program 24.zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce
konaného dne 16.5.2017 v 19:00 hod <.>
<br> 1 / 24 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 24 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3 / 24 Kontrola usnesení ze dne 4.4.2017
4 / 24 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 5.4.2017 - 15.5.2017
5 / 24 Referendum k jižnímu obchvatu Komárova
6 / 24 Různé
7 / 24 Závěr
<br> Přítomni dle prezenční listiny: 10
<br> 1 / 24 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce <.>
- Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program
<br> zasedání.Taktéž konstatoval,že na dnešním zasedání není přítomen Ing.XXXX XXXXXXX
(řádně omluven).Zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> - Zastupitelé souhlasí: 10
<br> 2 / 24 Volba ověřovatelů a zapisovatelky <.>
- Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová <.>
- Ověřovateli byli zvoleni p.XXXXX XXXXXXXXX a PhDr.XXXXXXX XXXXX <.>
- Zastupitelé souhlasí: XX
<br> X / 24 Kontrola usnesení ze dne 4.4.2017 <.>
- Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 4.4.2017.Usnesení je
<br> průběžně plněno <.>
- Zastupitelé berou na vědomí
<br> 4 / 24 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 5.4.2017 - 15.5 <.>
2017 <.>
<br> - Starosta obce informoval zastupitele,že proběhl Den Země.Poděkoval všem,kteří se
akce zúčastnili.Vysazovaly se nové stromy na ulici Přerovecké a keře u obecního
parkoviště.V pátek 19.5.2017 se budou dosazovat zbývající rostliny v okolí
parkoviště OÚ.Občané,kteří se chtějí zúčastnit,mohou přijít v pátek od 14:30 h.Do
výsadby nové zeleně obec investovala 60 000 Kč (20 000 Kč - dotace,10 000 Kč -
fond starosty a 30 000 Kč - rozpočet obce) <.>
<br> - Dále starosta obce sdělil,že v projektu chodníku na Přerovci muselo dojít ke změně a
upravuje se projektová dokumentace.Parkoviště u restaurace Heja výstavbou
chodníku zanikne.Starosta obce bude usilovat o odkup pozemku naproti restaurace
Heja,kde by mohlo vzniknout náhradní parkoviště.První jednání s majiteli pozemků
by mělo proběhnout příští týden.Po vyhotovení upravené projektové dokumentace
chodníku na Přerovec proběhnou jednání s primátorem SMO.Dále starosta obce
přislíbil setkání se všemi majiteli dotčených pozemků s ohledem na to,že XXX XXXX
vysvětlen celý projekt chodníku a dále bude s každým majitelem nemovitosti
domluven individuální přístup při stavbě chodníku <.>
<br> - Starosta obce informoval zastupitele o rozpočtu MČ,který by měl být v příštím roce
navýšen o dalších 500 000 Kč a měl by činit cca 5 000 000 Kč <.>
<br>
<br> - Starosta obce dále sdělil,že jsou již domluveny atrakce na Sucholazecké posvícení.Z
atrakcí bude připraven řetízkový kolotoč a loď; pokud se najde vhodné místo i
autíčková dráha.Program Sucholazeckého posvícení bude XXXX do příštího týdne <.>
<br> - Starosta obce informoval o Poště Partner.Na pobočku pošty bylo instalováno
zabezpečovací zařízení firmy Laznet a prostory pošty jsou pod dohledem firmy BOIS <.>
<br> - Starosta obce sdělil informace k nádrži Sedlinka.Od 1.6.2017 do 30.9.2018 by mělo
probíhat čištění nádrže.Zatím probíhá výběrové řízení na firmu,která bude vývoz
odpadu realizovat.Smlouva ještě není podepsána <.>
<br> - Dále starosta obce poděkoval SDH Suché Lazce za výjezd k mimořádné situaci u
nádrže Sedlinka.Hasiči SDH asistovali dvěma výjezdovým hasičským vozům z
Opavy.Při pálení klestí,začala hořet hydraulika malého bagru,který klestí shrnoval <,>
proto obsluhující pracovníci zavolali hasiče.Škody na zdraví ani na materiálu
nevznikly <.>
<br> - Starosta obce pozval všechny na první akci konanou v rámci Kulturního léta 2017 <.>
Jedná se o Gulášfest,který proběhne 27.5.2017.Již je přihlášeno 6 týmů.Letos bude
menší změna v organizaci - nejlepší guláš vybere místo veřejnosti odborná porota <.>
Starosta obce dále pozval zastupitele na následnou akci dne 28.5.2017 - Střelecký
den <.>
<br> - Starosta obce poděkoval SDH za pořádání sbírky Květinový den.Starosta SDH Ing <.>
XXXX XXXXX poděkoval všem,kteří přispěli <.>
<br> - Starosta obce poděkoval SDH za zorganizovaní vydařené akce Pálení čarodějnic <.>
- Starosta obce dále poděkoval všem,kteří se zúčastnili oslav 72.výročí osvobození
<br> obce,především SDH <.>
- Starosta sdělil,že v obci probíhá ořez lip.XXX XXX XXXXXXXX pokračuje s ořezem na
<br> hřbitově a končit bude na Přerovecké ul.u p.V.H.Starosta obce poděkoval Janu
Jedličkovi <.>
<br> - XXXXX XXXXXXXXX se dotázal na situaci ohledně chodníku na Přerovci a dále,kdo jej
bude financovat.Starosta obce sdělil,že se čeká na vyjádření ŘSD a SMVaK <.>
Investice by měla být financována z rozpočtu obce,dále pak z dotace SFDI a dále pak
z rozpočtu SMO <.>
<br> - Paní Vladimíra Lencová se dotázala na možnost opravy chodníku u hasičské
zbrojnice.Starosta obce sdělil,že se pokusí dohodnout s TS Opava,zda by nebylo
možné chodník prozatímně opravit <.>
<br> - Bc.XXXX XXXXXX se dotázal,jak pokračuje situace s vjezdem u bývalé moštárny,starosta
obce odpověděl,že záležitost je v řešení.<.>
<br> - Zast...

Načteno

edesky.cz/d/876210

Meta

Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Rozpočet   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Opava - Suché Lazce
03. 08. 2020
08. 06. 2020
28. 02. 2020
28. 02. 2020
10. 01. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Opava - Suché Lazce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz