« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Suché Lazce - Zápis z 23. zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Suché Lazce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 23. zasedání

Program 23.zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 4.4.2017 v 18:15 hod <.>
<br> 1 / 23 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 23 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3 / 23 Kontrola usnesení ze dne 21.2.2017
4 / 23 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období
<br> od 22.2.2017 – 3.4.2017
5 / 23 Nákup obecního majetku – party stany
6 / 23 Majetkové záležitosti
7 / 23 Řešení dopravní situace na ulici Ve Dvoře
8 / 23 Různé
9 / 23 Závěr
<br> Přítomni dle prezenční listiny: 9
<br> 1 / 23 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce <.>
- Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program
<br> zasedání.Taktéž konstatoval,že na dnešním zasedání není přítomen Ing.XXXX XXXXX
(řádně omluven) a PhDr.XXXXXXX XXXXX (řádně omluven).Zastupitelstvo je
usnášeníschopné <.>
<br> - Zastupitelé souhlasí: 9
<br> 2 / 23 Volba ověřovatelů a zapisovatelky <.>
- Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová <.>
- Ověřovatelkami byly zvoleny Mgr.et Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXXX a pí.Vladimíra
<br> Lencová
- Zastupitelé souhlasí: 9
<br> 3 / 23 Kontrola usnesení ze dne 21.2.2017 <.>
- Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 21.2.2017.Usnesení je
<br> průběžně plněno <.>
- Zastupitelé berou na vědomí
<br> 4 / 23 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 22.2.2017 - 3.4.2017 <.>
- Starosta informoval o zahájení provozu Pošty Partner,které proběhlo bez větších
<br> problémů; pouze v počátcích nefungovala datová síť a občané nemohli uskutečňovat
výběry z platebních karet.Nyní však již všechny služby fungují.Starosta informoval <,>
že z provozních důvodů ze strany České pošty,s.p.dojde k menší změně hodin pro
veřejnost.Vše bude uvedeno na webových stránkách obce.Informace o zahájení
provozu Pošty Partner v naší obci proběhla také v mediích.Aktuálně se řeší otázka
zabezpečovacího a kamerového systému,který bude monitorovat celé okolí obecního
úřadu <.>
<br> - Starosta obce všechny pozval na veřejnou brigádu v centru obce.Tato akce se
uskuteční u příležitosti Dne Země.Pro brigádníky bude nachystáno malé občerstvení <.>
<br> - Starosta obce oznámil,že je již dokončen program Kulturního léta.Sucholazecký
pohár bude přejmenován na Memoriál M.S.a Sportovní hry budou společně s Dnem
<br>
<br> zdraví.Aktuálně je jednáno s pojišťovnou,zda by zajistila pro Den zdraví i zdravotní
osvětu <.>
<br> - Starosta obce podal informace o nádrži Sedlinka.Proběhl samosběr dřeva,okolí vodní
nádrže zůstalo rozorané,obec bude muset na vlastní náklady okolí upravit.Starosta
obce dotazoval Lesy ČR,s.p <.>,kdy začne vývoz bahna.Zatím však informace
neobdržel <.>
<br> - Starosta obce informoval zastupitelstvo,že se chystá společná schůzka Zastupitelstva
městské části Suché Lazce s Radou města Opavy,na této schůzce se budou
projednávat především investice pro MČ Suché Lazce <.>
<br> - Starosta obce sdělil,že zřejmě v měsíci dubnu bude svoláno Zastupitelstvo MČ
k projednání referenda ohledně Jižního obchvatu Komárova <.>
<br> - Starosta obce informoval,že kontejnery na zelený odpad budou přistavěny každou
první středu v měsíci,od XXXXX do listopadu <.>
<br> - Starosta obce dále sdělil,že vláda schválila nové kotlíkové dotace; předpokládá se,že
by mohlo být vyměněno až 5 tisíc kotlů <.>
<br> - Starosta obce poděkoval Klubu rodičů za uspořádání a organizaci maškarního plesu <,>
který se letos opět vydařil <.>
<br> - Starosta obce sdělil,že probíhají kontroly vývozu septiků a žump městských částí
města Opavy <.>
<br> - Dále starosta obce informoval,že MSkraj zřídil autobusovou linku ze Suchých Lazců
do Štítiny a zpět.Autobus bude jezdit v ranních hodinách a zpět o půl čtvrté
odpoledne.Předpokládá se,že tento spoj začne jezdit na přelomu listopadu a prosince <.>
<br> - Starosta obce oznámil,že světelná tabule a branky pro TJ jsou zakoupeny a fotbalisté
je v plné míře využívají <.>
<br> - Starosta obce informoval,že od 18.dubna 2017 nastupuje v naší obci na sezónní práce
pan D.M.Jedná se o pracovní poměr na základě dohody o pracovní činnosti.Všichni
zaměstnanci obce byli proškoleni PO a BOZP <.>
<br> - Starosta obce oznámil,že osvětlení u kapličky Sv.Jana je opět funkční; dále bylo za
pomocí Technických služeb Opava osvětlena vedlejší cesta k RVR traktorky i samotné
RVR <.>
<br> - Starosta obce informoval o práci Městské policie Opava.Městští policisté zajíždějí do
naší obce a kontrolují stání automobilů na obecních chodnících a zeleni <.>
<br> - Starosta obce sdělil informace k rekonstrukci Kulturního domu,při které by mělo dojít
k rozšíření společenské místnosti.Již proběhla schůzka s architektem <.>
<br> - Starosta obce informoval o poškození 40 metrů chodníku na ulici Májová,kdy traktor
ZD Kylešovice,a.s.vjel na chodník,poničil tak dláždění chodníku a část plotu <.>
Záležitost řeší Policie ČR <.>
<br> - P.XXXXX XXXXXXXXX se dotázal na referendum k ochvatu Komárova,zda by se dalo
použít původní referendum.Starosta obce sdělil,že nebyly dodrženy formální věci,a
prot...

Načteno

edesky.cz/d/876209

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Opava - Suché Lazce
03. 08. 2020
08. 06. 2020
28. 02. 2020
28. 02. 2020
10. 01. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Opava - Suché Lazce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz