« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Suché Lazce - Zápis z 22. zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Suché Lazce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 22. zasedání

Program 22.zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 21.2.2017 v 18:15 hod <.>
<br> 1 / 22 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce <.>
2 / 22 Volba ověřovatelů a zapisovatelky <.>
3 / 22 Kontrola usnesení ze dne 10.1.2017 <.>
4 / 22 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 11.1.2017 - 20.2 <.>
<br> 2017 <.>
5 / 22 Závěrečný účet MČ Suché Lazce 2016 <.>
6 / 22 Dotace složkám pro rok 2017 <.>
7 / 22 Zásahová jednotka MČ Suché Lazce - vybavení jednotky <.>
8 / 22 Obecní hřiště - nákup vybavení <.>
9 / 22 Kulturní a společenské léto 2017 <.>
10 / 22 Nákup obecního majetku - party stany <.>
11 / 22 Různé
12 / 22 Závěr
<br> Přítomni dle prezenční listiny: 10
<br> 1 / 22 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce <.>
<br> - Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program
zasedání.Taktéž konstatoval,že na dnešním zasedání není přítomna pí Mgr.et Mgr <.>
XXXXXXX XXXXXXXXXXX (řádně omluvena).Zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> - Zastupitelé souhlasí: 10
<br> 2 / 22 Volba ověřovatelů a zapisovatelky <.>
<br> - Zápisem byla pověřena pí.Zuzana Kubicová <.>
- Ověřovateli byli zvolení p.Bc.XXXX XXXXXX a p.Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> - Zastupitelé souhlasí: XX
<br> X / 21 Kontrola usnesení ze dne 10.1.2017 <.>
<br> - Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 29.11.2016.Usnesení
je průběžně plněno <.>
<br> - Zastupitelé berou na vědomí <.>
<br> 4 / 22 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 11.1.2017 - 20.2 <.>
2017 <.>
<br> - Starosta poděkoval všem,kteří se podíleli na kulturním dění v obci <.>
- Starosta obce sdělil,že Zabijačkové hody v Suchých Lazcích se velmi vydařily;
<br> zúčastnil se jich i primátor SM Opava pan Ing.R.K.a dále pak také pan senátor
MUDr.Mgr.V.P <.>,MBA <.>
<br> - Dále starosta poděkoval panu H <.>,který vede Taneční večery v Hostinci U Baly <.>
<br>
<br> - Starosta obce konstatoval,že je s definitivní platností schválena pobočka České pošty
Partner v naší obci a bude fungovat od 1.dubna 2017.Služby pošty budou zachovány
v dosavadním rozsahu a hodiny pro veřejnost budou rozšířeny <.>
<br> - Starosta obce dále předal aktuální informace o Zastupitelstvu města Opavy <.>
- Starosta všem poděkoval za Tříkrálovou sbírku 2017,při které bylo vybráno v naší
<br> obci o osm tisíc korun více než v loňském roce <.>
- Starosta dále sdělil zastupitelům,že Ochranný svaz autorský /OSA/ monitoroval
<br> kulturní akce naší obce a žádá o doložení programu diskoték konaných na posvícení za
poslední dva XXXX a zpětné proplacení.Poplatky budou dodatečně uhrazeny <.>
<br> - P.Ing.XXXX XXXXX se dotázal na problematiku odbahnění vodní nádrže Sedlinka <.>
- Starosta odpověděl,že na odbahnění nádrže bude v nejbližší době vyhlášeno výběrové
<br> řízení.Předpokládá se,že nákladní automobily nebudou jezdit přes naši obec <.>
- P.Bc.XXXX XXXXXX se dotázal,jak pokračuje projekt výstavby chodníků na Přerovci <.>
- Starosta odpověděl,že projektová dokumentace je již hotová,chystá se naplánovat
<br> schůzku s občany,realizace by měla začít v říjnu letošního roku.Nyní vše závisí na
vyjádření jednotlivých odborů MMO.Na pozemcích pro zhotovení chodníků je totiž
projektována také kanalizace a ta může mírně brzdit rozhodnutí dotčených orgánů <.>
<br> - P.PhDr.XXXXXXX XXXXX se dotázal na parkování kamionu pod místním hřbitovem <.>
Navrhl oddělit cestu od travnatého pozemku,aby bylo jasné,kde mohou automobily
parkovat <.>
<br> - Starosta navrhl zákaz stání kamionu v obci,případně se nejprve dotáže ředitele
Městské policie Opava,jak v tomto případě postupovat <.>
<br> - Zastupitelé berou na vědomí <.>
<br> 5/22 Závěrečný účet MČ Suché Lazce 2016
<br> - Starosta zaslal všem zastupitelům přehled hospodaření MČ Suché Lazce <.>
- Pro letošní XXX XXXX naše obec hospodařit s rozpočtem cca X,X mil.korun <.>
- P.Závěšický se dotázal,zda peníze nemůže odčerpat město Opava <.>
- Starosta odpověděl,že toto není možné <.>
- Zastupitelé berou na vědomí <.>
<br> 6/22 Dotace složkám pro rok 2017
<br> - Starosta informoval zastupitele o žádostech obecních složek o dotaci pro rok 2017 <.>
- Pro letošní rok nežádalo o dotaci jen Myslivecké sdružení Hošťata <.>
<br> Klub důchodců
- Starosta seznámil zastupitele s žádostí Klubu důchodců o dotaci ve výši 25 000 Kč <,>
<br> kdy nejvyšší položku tvoří autobusová doprava <.>
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 25 000 Kč pro Klub důchodců
- Zastupitelé souhlasí: 10
<br> AVZO TSČ CR SKÁLA
- Starosta prezentoval zastupitelům žádost o dotaci AVZO.V loňském roce čerpala tato
<br> organizace dotaci ve výši 33 500 Kč.Letos žádá o dotaci ve výši 47 500 Kč.Navýšení
dotace je odůvodněno oslavami výročí vzniku této organizace.P.PhDr.XXXXXXX XXXXX
<br>
<br> sdělil,že finance budou dále použity na běžnou údržbu majetku,opravy střelnice a
výměnu okapů <.>
<br> - P.Ing.XXXX XXXXXXX se dotázal,zda byl řešen s hlídáním objektu <.>
- P.PhDr.XXXXXXX XXXXX a starosta odpověděl,že objekt je již ...

Načteno

edesky.cz/d/876208

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Opava - Suché Lazce
03. 08. 2020
08. 06. 2020
28. 02. 2020
28. 02. 2020
10. 01. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Opava - Suché Lazce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz