« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Suché Lazce - Zápis z 20. zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Suché Lazce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 20. zasedání

Program 20.zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce konaného dne 29.11.2016 v 18.15 hod.1 / 16 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.2 / 16 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.3 / 16 Kontrola usnesení ze dne 11.10.2016.4 / 16 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 11.10.2016 - 28.11.2016.5 / 16 Obchvat Komárova.6 / 16 Dotace pro Cantate Domino.7 / 16 OZV o rušení nočního klidu.8 / 16 Různé.9 / 16 Závěr.Přítomní dle prezenční listiny: 10 1 / 16 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.- Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program zasedání.Taktéž konstatoval,že na dnešním zasedání není přítomen (řádně omluven) p.XXXXX XXXXXXXXX.Zastupitelstvo je usnášeníschopné.- Starosta požádal zastupitelstvo o schválení udělení plné moci firmě J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ,s.r.o.zastoupenou p.Ing.S.J <.>,v rámci projektové dokumentaci chodníků na Přerovci.Starosta se dotázal,zda tato informace může být projednávána v bodě 8/16 Různé a nevytvářely se další body programu zasedání.- Zastupitelé souhlasí: 10 2 / 16 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.- Zápisem byla pověřena sl.XXXXX XXXXXXXXX.- Ověřovateli byli zvolení p.PhDr.XXXXXXX XXXXX,p.XXX XXXX XXXXX.- Zastupitelé souhlasí: X X / XX Kontrola usnesení ze dne 11.10.2016.- Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 11.10.2016.Usnesení je průběžně plněno.Zastupitelé berou na vědomí.4 / 16 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 11.10.2016 - 28.11.2016.- Starosta obce informoval zastupitele o zhotovení projektové dokumentace v rámci výstavby chodníků na Přerovci.Po dřívějším jednání s projektanty,by mohlo být 85% z celkových nákladů hrazeno prostřednictvím dotace ze SFDI.- Starosta obce informoval zastupitele o zřejmě definitivním převzetí společnosti Česká pošta Partner.Převzetí je plánováno na 1.4.2016.- Starosta obce dále obeznámil zastupitele o změně provozní doby pobočky České pošty v Suchých Lazcích,která proběhne od 19.12.2016.- Starosta obce poděkoval všem občanům,kteří se podíleli na přípravách rozsvícení vánočního stromečku před budovou obecního úřadu.Dále pak uvedl přehled akcí,v rámci kulturního života v obci.- Starosta obce sdělil informace o ukončení silničního omezení hlavního průtahu silnice I/11 v okolí obce Komárov.Z důvodu oprav byla silnice uzavřena od 4.11.2016 do 1.12.2016.- Starosta obce dále informoval zastupitele o měření hybnosti opěrné zdi na obecním hřišti.V současné době se provádí měření hybnosti v intervalu 14 dnů.Opěrná zeď se v současnosti nehýbe.- P.Ing.XXXXXX XXXXXXX se dotázal na bod z předchozího zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce,a to na zakoupení branek pro TJ Suché Lazce.- Starosta obce konstatoval,že zakoupení branky budou možné hradit prostřednictvím dotací.- P.Bc.XXXX XXXXXX se dotázal na rozsah poškození střechy budovy „Hospůdka na hřišti“ - P.XXXXX XXXXX konstatoval,že je zapotřebí výměna krovu.Odhadovaná částka oprav činí cca 100 000 Kč.- Starosta obce dále informoval zastupitele o setkání zástupců složek,které se uskuteční 17.12.2016 v kulturním zařízení v Suchých Lazcích.- Zastupitelé berou na vědomí.5 / 16 Obchvat Komárova.- Starosta obce informoval zastupitele o oficiálním jednání,které proběhlo se zástupci statutárního města Opavy,p.primátorem Ing.R.K.a s náměstky p.J.S <.>,p.Mgr.D.H <.>,v rámci problematiky s výstavbou jižního obchvatu Komárova v blízkosti obce Suché Lazce.Tohoto jednání se společně se starostou obce p.Mgr.Petrem Orieščíkem zúčastnili také zastupitelé MČ Suché Lazce p.Ing.XXXXXX XXXXXXX a p.XXXXX XXXXXXXXX.Z jednání jasně vyplynulo,že při výběru navrhovaných variant (sever,jih) hraje jednoznačně roli nejnižší cena.Jižní varianta je vyčíslená na 2,1 miliardy korun.Na vizualizaci jižního obchvatu je patrné,že tato varianta je o 900 m delší,než varianta severní,jejíž cena je odhadována na 4,3 miliardy korun.- Starosta obce požádal p.Ing.Václava Skuplíka,aby zastupitelům přiblížil informace z průběhu celého jednání.- P.Ing.XXXXXX XXXXXXX navrhnul nové vyčíslení obou variant,nezávislý na současném posudku.V průběhu zasedání podrobně popsal možné alternativy,kterými lze argumentovat proto,aby se spíše uvažovalo o výstavbě severní varianty než varianty jižní.- Starosta obce konstatoval,že proto,aby bylo zabráněno výstavbě jižního obchvatu,není postačující pouze nesouhlas vlastníků pozemků,ale je potřeba uvést více důvodu,které by výstavbě jižního obchvatu zabránily.- Starosta obce a zastupitele,kteří se jednání účastnili,považují ceny projektu za nereálné,a proto navrhují podrobnější zpracování cenových kalkulací.- P.Mgr et.Mgr.Škrobánková apelovala na vlastníky pozemků,aby pozemky za žádnou cenu neprodávali.- P.PhDr.XXXXXXX XXXXX se rovněž dotázal na poskytnutí nové cenové kalkulace.- Starosta obce s tímto návrhem souhlasil.- P.XXX XXXXXX XXXXXXX se rovněž domnívá,že v důsledku zvýšení dopravní intenzity v blízkosti obce Suché Lazce,by mohlo dojít k navýšení emisních částic v ovzduší.- P.Ing.XXXX XXXX...

Načteno

edesky.cz/d/876206

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Opava - Suché Lazce
03. 08. 2020
08. 06. 2020
28. 02. 2020
28. 02. 2020
10. 01. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Opava - Suché Lazce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz