« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Suché Lazce - Zápis z 19. zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Suché Lazce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 19. zasedání

Program 19.zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce konaného dne 11.10.2016 v 18.15 hod.1 / 16 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.2 / 16 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.3 / 16 Nákup vybavení obecního hřiště.4 / 16 Kontrola usnesení ze dne 6.9.2016.5 / 16 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 6.9.2016 - 10.10.2016.6 / 16 Obchvat Komárova.7 / 16 Česká pošta PARTNER.8 / 16 Oprava vjezdů v obci.9 / 16 Různé.10/16 Závěr.Přítomní dle prezenční listiny: 10 1 / 16 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.- Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program zasedání.Taktéž konstatoval,že na dnešním zasedání není přítomen (řádně omluven) p.XXXXX XXXXXXXXXX.Zastupitelstvo je usnášeníschopné.- Starosta vznesl návrh na změnu pořadí projednávaných bodů,a to tak,že bod č.8 / 16 Nákup vybavení obecního hřiště,bude projednáván jako bod 3 / 16,z důvodu omezené časové přítomnosti zástupce TJ Suché Lazce p.L.L.<.> Ostatní body budou dále projednávány v pořadí dle programu.- Zastupitelé souhlasí: 10 2 / 16 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.- Zápisem byla pověřena sl.XXXXX XXXXXXXXX.- Ověřovateli byli zvolení p.Ing.XXXXXX XXXXXXX a p.XXXXX XXXXXXXXX.- Zastupitelé souhlasí: XX X / XX Nákup vybavení obecního hřiště - Již na předchozích zasedáních zastupitelstva MČ Suché Lazce byl projednáván návrh starosty obce o nákladech a vhodných investicích pro obecní hřiště v částce,která by mohla být cca 100 000 Kč,pro provoz a vybavení obecního hřiště.Bylo by možné takovou částku smysluplně využívat každoročně s přihlédnutím k dotacím mj.TJ Suché Lazce.- Starosta obce navrhuje,po dřívějším jednání ze zástupcem vedení TJ Suché Lazce p.L.L <.>,aby finanční částka byla použita na zakoupení hliníkových branek či světelné tabule.Předešlá zvažovaná investice do vrtu na obecním hřišti,z důvodu úspory závlahy,vzhledem k finanční náročnosti a nejistotě návratovosti byla přehodnocena a zamítnuta.- P.L.L.navrhuje,aby pořízení světelné tabule bylo financováno ze strany TJ Suché Lazce,dále pak navrhuje,aby zakoupení hliníkových branek bylo hrazeno ze strany obce.Bohužel objevilo se poškození střechy,které bude vyčísleno (oprava),v průběhu měsíce října.Oprava střechy budovy TJ Suché Lazce bude hrazena z prostředků TJ Suché Lazce.A proto je jedna z variant zakoupení i světelné tabule z prostředků obce.- P.L.L.rovněž upozornil na velmi špatný stav železných branek,které hráči v současné době používají.- Starosta obce považuje za vhodnou variantu zakoupení hliníkových branek pod podmínkou,že nedojde k záměrnému opotřebení.Rovněž navrhuje,aby branky byly mimo dobu tréninku uschovány.- P.Ing.XXXX XXXXX se přiklání rovněž k zakoupení hliníkových branek,z důvodu zvýšení bezpečnosti hráčů.- P.XXXXX XXXXXXXXX konstatoval,aby finanční prostředky byly rozumně investovány.Rovněž konstatoval,že částka může být čerpána i v následujícím roce.- Ing.XXXXXXX XXXXX se dotázal na termín dodání hliníkových branek,v případě schválení této varianty.- Starosta obce navrhnul,aby termín dodání byl určen ze strany TJ Suché Lazce,dle jejich potřeby.- P.Ing.XXXXXX XXXXXXX se dotázal na rozsah poškození střechy,do které v současné době zatéká.- P.L.L.konstatoval,že škody budou vyčísleny v průběhu měsíce října.- P.Ing.XXXX XXXXXXX se rovněž preferuje zakoupení hliníkových branek.- Starosta obce navrhnul,aby hliníkové branky byly zakoupeny,až po vyčíslení vzniklých škod na střeše budovy TJ Suché Lazce.- Zastupitelé souhlasí: 5.- Starosta obce navrhnul zakoupení dvou malých branek (5 x 2 m) a velké branky (7,32 x 2,44 m) společně se světelnou tabuli na jaře následujícího roku.- Zastupitele souhlasí: 5.- Usnesení nebylo přijato.- 4 / 16 Kontrola usnesení ze dne 6.9.2016 - Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 6.9.2016.Usnesení je průběžně plněno.- Zastupitelé berou na vědomí.5 / 16 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 6.9.2016 - 10.10.2016.- Starosta obce informoval zastupitele o rozvoji společnosti RKL.Společnost plánuje v budoucí době rozšíření objektu o třetí a čtvrtou etapu výstavby.- Starosta dále informoval zastupitele o velmi špatném stavu telekomunikačních sloupů a rovněž navrhuje jejich opravu majitelem sloupu.- Starosta obce informoval zastupitele o umístění dopravního značení v podobě dodatkové tabule,která zakazuje majitelům motorových vozidel parkovat svá vozidla na parkovišti ve středu obce,déle jak 24 hodin.Rovněž informoval zastupitele o zhotovení dodatkových tabulí se zákazem podomního prodeje.Toto dopravní značení bude umístěno na všechny dopravní značky označující začátek obce.- Starosta obce dále předal zastupitelům informace o tradičním podzimním úklidu,který proběhne na přelomu října a listopadu ze strany Statutárního města Opavy.V rámci této akce budou v naší obci přistaveny velkoobjemové kontejnery na zelený odpad,které budou hrazeny ze strany Statutárního města Opava.Vzhledem k tomu,že se osvědčilo v minulém roce navýšení počtu kontejnerů ...

Načteno

edesky.cz/d/876205

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Opava - Suché Lazce
03. 08. 2020
08. 06. 2020
28. 02. 2020
28. 02. 2020
10. 01. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Opava - Suché Lazce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz