« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Zlatníky - Usnesení z 21. zasedání ZMO ze dne 20. 2. 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Zlatníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 21. zasedání ZMO ze dne 20. 2. 2017(PDF: 163.08 kB)

ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
<br> Anonymizované usnesení
<br> U S N E S E N Í
<br> z 21.zasedání
<br> ZASTUPITELSTVA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
<br> dne 20.2.2017
<br>
<br>
<br> 2 21.ZMO 20.2.2017
<br>
Anonymizované usnesení
<br> 407/21 ZM 17 Volba ověřovatelů zápisu
<br> Zastupitelstvo města
<br> volí
<br> ověřovatele zápisu z 21.zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 20.2.2017,a to:
<br> − XXXX XXXXXX Němce
− Ing.Marka Veselého
<br>
<br>
408/21 ZM 17 Volba členů návrhové komise
<br> Zastupitelstvo města
<br> volí
<br> návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení z 21.zasedání
Zastupitelstva statutárního města Opavy konaného dne 20.2.2017 ve složení:
<br> − předsedkyně: Mgr.XXXX XXXXXXXXXX
− člen: Ing.XXXXX XXXXXX
− člen: p.XXXXX XXXXXXX
− člen: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
− člen: Mgr.XXXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
XXX/XX ZM XX Schválení programu 21.zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
<br> Zastupitelstvo města
<br> schvaluje
<br> program 21.zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
<br>
<br>
410/21 ZM 17
<br>
Koncepce prevence kriminality a protidrogové politiky města Opavy 2017 - 2021
<br> Zastupitelstvo města
<br> schvaluje
<br> Koncepci prevence kriminality a protidrogové politiky města Opavy 2017 – 2021
včetně přiložené Bezpečnostní analýzy
<br>
<br>
<br>
<br> 3 21.ZMO 20.2.2017
<br>
Anonymizované usnesení
<br>
411/21 ZM 17
<br>
Obecně závazná vyhláška č.2/2017,o stanovení školského obvodu mateřských
škol zřizovaných SMO
<br>
Zastupitelstvo města
<br> schvaluje
<br> Obecně závaznou vyhlášku č.2/2017,o stanovení školského obvodu
mateřských škol zřizovaných statutárním městem Opava s účinnosti
od 1.9.2017
<br>
<br>
412/21 ZM 17
<br>
Zřízení Mateřské školy Opava,17.listopadu,příspěvková organizace a Mateřské
školy Opava,Šrámkova,příspěvková organizace a schválení jejich zřizovacích listin
<br>
Zastupitelstvo města
<br> schvaluje
<br> a) zrušení Mateřské školy XXXXXX XXXX,Opava,příspěvková organizace,se sídlem
XX.listopadu 994/6,Kylešovice,747 06 Opava s účinností ke dni 30.6.2017
<br>
b) zřízení Mateřské školy Opava,17.listopadu,příspěvková organizace,se sídlem
17.listopadu 994/6,Kylešovice,747 06 Opava s účinností od 1.7.2017 <.>
Na Mateřskou školu Opava,17.listopadu,příspěvková organizace přechází
ze zrušené Mateřské školy XXXXXX XXXX,Opava,příspěvková organizace její
majetek,práva a závazky v rozsahu vztahujícím se k jejím pracovištím,a to
Mateřské školy 17.listopadu a Mateřské školy Vaníčkova
<br>
c) zřízení Mateřské školy Opava,Šrámkova,příspěvková organizace,se sídlem
Šrámkova 1333/6,Kateřinky,747 05 Opava s účinností od 1.7.2017 <.>
Na Mateřskou školu Opava,Šrámkova,příspěvková organizace přechází
ze zrušené Mateřské školy XXXXXX XXXX,Opava,příspěvková organizace její
majetek,práva a závazky v rozsahu vztahujícím se k jejím pracovištím,a to
Mateřské školy Šrámkova a Mateřské školy Jateční
<br>
d) upravenou zřizovací listinu,(MMOPP00ELCX6),Mateřské školy Opava <,>
17.listopadu,příspěvková organizace,se sídlem 17.listopadu 994/6 <,>
Kylešovice,747 06 Opava
<br>
e) upravenou zřizovací listinu,(MMOPP00ELCWB),Mateřské školy Opava <,>
Šrámkova,příspěvková organizace,se sídlem Šrámkova 1333/6,Kateřinky <,>
747 05 Opava
<br>
<br>
413/21 ZM 17
<br>
Obecně závazná vyhláška č.1/2017,o nočním klidu a regulaci hlučných činností
<br> Zastupitelstvo města
<br> schvaluje
<br>
Obecně závaznou vyhlášku č.1/2017,o nočním klidu a regulaci hlučných
činností s účinností od 10.3.2017
<br>
<br> 4 21.ZMO 20.2.2017
<br>
Anonymizované usnesení
<br>
414/21 ZM 17
<br>
Realizace investičních akcí v roce 2016
<br>
Zastupitelstvo města
<br> bere na vědomí
<br> předložený přehled plnění investic 2016
<br>
<br>
415/21 ZM 17
<br>
Majetkové záležitosti
<br> Zastupitelstvo města
<br> 1.schvaluje
<br>
a) kupní smlouvu (PID MMOPP00FP5F6) mezi Statutárním městem Opavou se
sídlem Horní náměstí 69,746 26 Opava,IČ 00300535,zastoupeným Ing <.>
Radimem Křupalou,primátorem města jako prodávajícím a panem M.S <.>,panem
S.V <.>,panem C.J <.>,panem N.V <.>,panem V.P <.>,panem Š.J <.>,paní M.L <.>,paní M <.>
P <.>,paní J.J <.>,paní B.J <.>,panem G.S <.>,paní M.E <.>,panem T.D <.>,manžely C.M <.>
a D <.>,panem B.J <.>,paní E.E <.>,paní K.H <.>,paní R.J <.>,panem P.V <.>,panem H.Z.<,>
panem K.V <.>,panem K.L <.>,panem Z.J <.>,paní P.A <.>,panem K.A <.>,panem P.J.<,>
panem P.P <.>,paní C.E <.>,panem M.Z <.>,panem K.J <.>,paní S.D <.>,manžely J.a M <.>
K <.>,panem V.P <.>,panem P.K <.>,panem P.V <.>,paní Ch.L <.>,paní G.M <.>,panem S <.>
P <.>,paní S.M <.>,manžely V.a H.P <.>,paní B.G <.>,paní M.Z <.>,paní S.A <.>,paní B.S.<,>
panem J.P <.>,paní Ř.A <.>,panem B.F <.>,panem L.J <.>,paní L.M <.>,panem M.V.<,>
panem B.J <.>,paní G.J <.>,panem V.D <.>,paní K.J <.>,panem G.P <.>,panem P.J <.>,paní
P.I <.>,paní W.I <.>,panem Č.L <.>,paní K.L <.>,paní M.L <.>,panem M.M <.>,paní H.J.<,>
panem H.P <.>,panem M.P <.>,panem H.V <.>,panem Č.A <.>,panem M.L <.>,paní G.K.<,>
panem Z.R <.>,manžely R.a T.Č <.>,panem ...

Načteno

edesky.cz/d/876143

Meta

Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Opava - Zlatníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz