« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Zlatníky - OZNÁMENÍ - o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Zlatníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - Volby 2017(PDF: 321.69 kB)

O Z N Á M E N Í
o d o b ě a m í s t ě k o n á n í v o l e b d o P o s l a n e c k é s n ě m o v n y P a r l a m e n t u Č e s k é r e p u b l i k y
<br> Primátor Statutárního města Opavy podle § 15 odst.1 zákona č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> oznamuje:
<br> 1.Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční dne 20.10.2017 od 14.00 hod.do 22.00 hod.a dne 21.10.2017 od 8.00 hod.do 14.00 hod <.>
2.Pro voliče jsou místem konání voleb volební místnosti v dále uvedených volebních okrscích podle místa,kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
<br>
Volební okrsek č.1
<br> VOLEBNÍ MÍSTNOST: STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A SLUŽEB A VOŠ <,>
<br> PRASKOVA 14
<br> Almužnická,Beethovenova,Dvořákovy sady,Horní náměstí,Kolářská <,>
Matiční,Olbrichova,Ostrožná,Popská,Rybí trh
<br> Volební okrsek č.2
<br> VOLEBNÍ MÍSTNOST: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ILJI HURNÍKA,OCHRANOVA 6
<br> Kasárenská,náměstí Republiky,Na Valech,Pekařská (2,3,5-10,13-15,17,19 <,>
21,23),Pivovarská,Solná (1,3,5),U Fortny,U Jaktařské brány
<br> Volební okrsek č.3
<br> VOLEBNÍ MÍSTNOST: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ILJI HURNÍKA,OCHRANOVA 6
<br> Mnišská,Na Nivě,Na Starém břehu,Nákladní (3/A,15,17,19,21,26,27,28 <,>
30,31,31/A,32,41,43,45,45/A),Oblouková,Ochranova,Pekařská (37,39 <,>
41),Solná (10-12,15,17,19,21,23),Tomáškova
<br> Volební okrsek č.4
<br> VOLEBNÍ MÍSTNOST: STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A SLUŽEB A VOŠ <,>
<br> PRASKOVA 14
<br> Dolní náměstí,Drůbeží trh,Holubí,Lazebnická,Masařská,Mezi trhy,náměstí
Osvoboditelů,Nákladní (47,49,51,53,55,57,59,61,63),Pekařská (36,44,46-
55,57),Vodní
<br> Volební okrsek č.5
<br> VOLEBNÍ MÍSTNOST: STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ A UMĚLECKÁ <,>
<br> PRASKOVA 8
<br> Hrnčířská,Masarykova třída,Praskova,Růžová,Sady svobody,Sněmovní <,>
<br> U Pošty,Zámecký okruh (2)
<br> Volební okrsek č.6
<br> VOLEBNÍ MÍSTNOST: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR,TĚŠÍNSKÁ 39
<br> Anenská,Heritesova,Komárovská,Krátká,Mlýnská,Ovocná,Polní,Těšínská
(2,6,8,12,14,18,22,24,34),U Panského dvora
<br> Volební okrsek č.7
<br> VOLEBNÍ MÍSTNOST: MATEŘSKÁ ŠKOLA,JATEČNÍ 10
<br> Jateční,Jiráskova,Na Dolním poli,Polanova,Těšínská (41,47,49,51,53,55 <,>
57,57/A,59,59/A,61,61/A,63,63/A,64,67/A,67/B,67/C,68)
<br> Volební okrsek č.8
<br> VOLEBNÍ MÍSTNOST: STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A SLUŽEB A VOŠ <,>
<br> PRASKOVA 14
<br> Komenského,Kylešovská,Nádražní okruh,Ratibořská (14,16,18,20,22,24 <,>
26,28),Skladištní,Zámecký okruh (7,9,11,13,13/A,13/B)
<br> Volební okrsek č.9
<br> VOLEBNÍ MÍSTNOST: TYRŠŮV STADION – tělocvična,BOŽENY NĚMCOVÉ 20
<br> Bílovecká (2,4,8,10,12,14,16,18,20),Boženy Němcové (22,24,26,28,30-
37,39,43,45,47,49,51),Dolní schody,Horní schody,Janská,Stratilova
<br> Volební okrsek č.10
<br> VOLEBNÍ MÍSTNOST: ZÁKLADNÍ ŠKOLA,BOŽENY NĚMCOVÉ 2
<br> Boženy Němcové (1-18,20,21,23,25),Březinova,Rooseveltova (30,32,33-
38,40,41,43-48,50),Tyršova,Zukalova
<br>
Volební okrsek č.11
<br> VOLEBNÍ MÍSTNOST: ZÁKLADNÍ ŠKOLA,BOŽENY NĚMCOVÉ 2
<br> Bartoníčkova,Gudrichova (3-13,15-26,28-39,41,43,45),Heydukova <,>
Mendlova,Příkrá,Sladkého,Úvoz,Zahradní,Ztracená
<br>
Volební okrsek č.12
<br> VOLEBNÍ MÍSTNOST: ZÁKLADNÍ ŠKOLA,OTICKÁ 18
<br> Hradecká,Jurečkova (2,3,5,7-11,13-16,18),náměstí Svobody,Otická (1,3-6 <,>
8-12,15,17-22,25,27,27/A,31),Skřivánčí
<br>
Volební okrsek č.13
<br> VOLEBNÍ MÍSTNOST: ZÁKLADNÍ ŠKOLA,OTICKÁ 18
<br> Hobzíkova,Jurečkova (20,22,24-28,30-40,46),Kampelíkova,Zíkova
<br>
Volební okrsek č.14
<br> VOLEBNÍ MÍSTNOST: SPŠ STAVEBNÍ,MÍROVÁ 3
<br> Bezručovo náměstí,Hauerova,Mírová (3,4,6,8,10,12,16,18,20) <,>
Rooseveltova (1-4,6,9,10,12,14,15,17-24),Vaškovo náměstí,Vyhlídalova
<br>
Volební okrsek č.15
<br> VOLEBNÍ MÍSTNOST: ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G.M <.>,RIEGROVA 13
<br> Lidická (1-10/A,12-18,20,22),Mírová (23,25-36,39,41),Na Rybníčku (3,3/A <,>
5,7,8,10-12,14,16,18-27,30,35,37,39-42,44,46,48,50,52,54) <,>
Veleslavínova (27,29,31,35,37)
<br>
Volební okrsek č.16
<br> VOLEBNÍ MÍSTNOST: ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G.M <.>,RIEGROVA 13
<br> Denisovo náměstí,Husova (1,3,5,7,8,10,12,14,16,20),Joy Adamsonové <,>
Na Rybníčku (58,60),Riegrova,třída Spojenců
<br>
Volební okrsek č.17
<br> VOLEBNÍ MÍSTNOST: ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G.M <.>,RIEGROVA 13
<br> Čapkova,Lidická (19,21,23,24,30,32),Olomoucká (7,9-14,17,19-23/A,25-
28,30,30/A,32,34,36,38,40,42,44),Provaznická,U Synagogy <,>
Veleslavínova (1,9,15,17,19,21,23),Zacpalova
<br>
Volební okrsek č.18
<br> VOLEBNÍ MÍSTNOST: OBCHODNÍ AKADEMIE A SOŠ LOGISTICKÁ <,>
<br> HANY KVAPILOVÉ 20
<br> Hany Kvapilové (15,16,16/A,17,19,20),Havlíčkova,Lepařova,Mánesova <,>
náměstí Slezského odboje
<br>
Volební okrsek č.19
<br> VOLEBNÍ MÍSTNOST: OBCHODNÍ AKADEMIE A SOŠ LOGISTICKÁ <,>
<br> HANY KVAPILOVÉ 20
<br> Alšova,Bochenkova,Husova (19,24,26,28,30,32,34,36,40,44,46,48,50 <,>
54),Křižíkova,Myslbekova,náměstí Svaté Hedviky,Stojanova
<br>
Volební okrsek č.20
<br> VOLEBNÍ MÍSTNOST: ZÁKLADNÍ ŠKOLA,MAŘÁDKOVA 15
<br> Hany Kvapilové (1-5,7,9-11,13),Krnovská (2,4,5,7,9,11,13-15,17,19,20 <,>
22,...

Načteno

edesky.cz/d/876129

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Opava - Zlatníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz