« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Zlatníky - Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva Městské části Zlatníky ze dne 11.9.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Zlatníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 23-2017(PDF: 75.78 kB)

i Statutární město Opava,Městská část Zlatníky
<br> úřad městské části,6.května 52/22,746 01 Opava -— Zlatníky e-mail: zlatníky©opava-city.cz,tel.: 604 229 424
<br> z 23.ZASEDÁNÍZASTUP/TELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI zm TNÍKY
<br> 1/23 ZMČ 17
<br> 2/23 ZMČ 17
<br> 3/23 ZMČ 17
<br> 4/23 ZMČ 17
<br> ZE DNE 11.9.2531 ?
<br> Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele » Zastupitelstvo MČ Zlatníky volí
<br> ověřovatele zápisu 23.zasedání MČ Zlatníky ze dne 11.9.2017,ato: — XXXX XXXXXXX - XXXXXXXX XXXXXX
<br> zapisovatele zápisu XX.zasedání MČ Zlatníky ze dne 11.9.2017,a to: - XXXXXXX Soltise
<br> Schválení programu zasedání
<br> Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> schvaluje
<br> program 23.zasedání zastupitelstva MČ Zlatníky <.>
<br> Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> Zastupitelstvo MC Zlatníky
<br> neshledalo
<br> rozpory v plnění minulého usneseni <.>
<br> Žádost o převedení koryta vodního toku : majetku MMO do správy Povodí Odry,státní podnik
<br> Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> schvaluje
<br> podání oficiální žádosti na „Povodí Odry,státní podnik Magistrátem města Opavy o převedení koryta vodního toku parc.č.351/1 v majetku MMO na Povodí Odry,státní podnik od parc.č.351/2 vdélce 75 m ve směru proti roku z důvodu lepších mechanizačních možností k úpravě průtočnosti toku <.>
<br> MĚSTSKÁ čás? ZKATNÍK?
<br> Statutární město Opava,Městská část Zlatníky
<br> úřad městské části,6.května 52/22,746 01 Opava— Zlatníky e-mail: zlatniky©opava- -city.cz,tel.: 604 229 424
<br> 5/23 ZMČ 17 Informace o právě probíhající výstavbě kanalizace a ČOV Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> bere na vědomí
<br> postupující práce na výstavbě kanalizace a ČOV
<br> Ověřovatelé zápisu: f,<,>.<,>
<br> !.' Žil iw Statutární město Opava / /“ Jana Zahlova.<.> ].<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.ŠŠŠ.asf.<.>.<.>.<.>.Městská častZiamůy /,<.> :,<.> * úřad městské části f," - „.il; u.! a.května ___"J/ ________________
<br> 74601 Zlatníky Mgr.XXXXX XXXX
<br> /; starosta obce
<br> XXXXXXXX XXXXXX
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Zapsal: XXXXXX XXXXXX místostarosta
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
<br> MĚSTSKÁ čÁss ZLM'NÉKY

Načteno

edesky.cz/d/876128

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Opava - Zlatníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz