« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Zlatníky - Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva Městské části Zlatníky ze dne 15.5.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Zlatníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 22-2017(PDF: 913.16 kB)

VIII Statutární město Opava,Městská část Zlatníky '! I A
<br> ' % úřad městské části,6.května 52/22,746 01 Opava - Zlatníky ' E ' „" e-mail: zlatniky©opava-city.cz,tel.: 604 229 424 _ * <.>
<br> z 22.ZASEDÁNÍZASTUP/TELSWA MĚSTSKÉ ČÁSTI ZLA TNI'KY ZE DNE 155.201 7
<br> 1/22 ZMČ 17 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele Zastupitelstvo MČ Zlatníky volí
<br> ověřovatele zápisu 22.zasedání MČ Zlatníky ze dne 15.5.2017,a to: - XXXX XXXXXXX — XXXXXXXX XXXXXXX
<br> zapisovatele zápisu XX.zasedání MČ Zlatníky ze dne 15.5.2017,a to:
<br> - XXXXXXX Šoltise » X/XX ZMČ XX Schválení programu zasedání
<br> Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> schvaluje
<br> program 22.zasedání zastupitelstva MČ Zlatníky <.>
<br> 3/22 ZMČ 17 Kontrola usnesení z minulého zasedání Zastupitelstvo MČ Zlatníky neshledalo
<br> rozpory v plnění minulého usnesení <.>
<br> 4/22 ZMČ 17 Projednání darovací smlouvy Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> schvaluje
<br> darovací smlouvu (PID: MMOPPOOBGV15)s panem Radomírem Holušou,bytem Pod Háj 63/13,746 01 Opava-Zlatníky,jejíž předmětem je darování uvedenému notebook HP 15_af102ne Black <.>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST zLAmíkY
<br> Statutární město Opava,Městská část Zlatníky
<br> úřad městské části,6.května 52/22,746 01 Opava — Zlatníky e-mail: zlatníky©opava-city.cz,tel.: 604 229 424
<br> 5/22 ZMČ 17
<br> 6/22 ZMČ 17
<br> 7/22 ZMČ 17
<br> 8/22 ZMČ 17
<br> MĚSTSKÁ část zmwšw
<br> Projednání žádosti o koupi pozemku — manželé Kirschnerovi Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> schvaluje
<br> prodej pozemku č.p.323/3 k.ú.Zlatníky u Opavy,o výměře 1 m2 manželům Pavlu Kirschnerovi a Lence Kirschnerové,bytem Na Louky 100/16,746 01 Opava-Zlatníky <.>
<br> Projednání možností výkupů pozemků Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> pověřuje
<br> starostu MČ Zlatníky kjednání sodborem majetku MMO o výkupu pozemků a vyhotovení projektové dokumentace zdůvodu plánované výstavby mostu přes potok Velká na ulici Pod Háj.Jedná se o parcely v katastrálním území Zlatníky u Opavy: p.č.76/6 (výměra 600 m2),p.č.76/5 (367 m2),p.č.82/3 (287 m2),p.č.112/3 (247 m2),p.č.112/7 (33 m2) <.>
<br> Projednání možností rozšíření veřejného osvětlení na ulici Stěbořická Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> schvaluje
<br> zadání vypracování projektové dokumentace na rozšíření veřejného osvětlení na ulici Stěbořická,před RD čp.98 Technickým službám Opava <.>
<br> Projednání žádosti paní Moniky Rousseau o vyhotovení vjezdu
<br> Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> odkládá
<br> žádost paní Moniky Rousseau,bytem Mošovec 45/3,746 01 Opava-Zlatníky o vyhotovení asfaltového vjezdu včetně obrubníků před brankou uvedeného domu z důvodu plánované výstavby kanalizace a následné kompletní opravy chodníků na ulici Mošovec <.>
<br>,“VIII Statutární město Opava,Městská část Zlatníky ' !; úřad městské části,6.května 52/22,745 01 Opava - Zlatníky
<br> e-mail: zlatniky©opava-city.cz,tel.: 604 229 424
<br> M
<br> 9/22 ZMČ 17 Projednání žádosti XXXX XXXXXX Schinzela o opravu vjezdu
<br> Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> odkládá žádost XXXX XXXXXX Schinzela,bytem Mošovec XX/X,XXX XX Opava-Zlatníky o opravu vjezdu
<br> před vjezdem k automobilovému stání uvedeného domu vjezdu z důvodu plánované výstavby kanalizace a následné kompletní opravy chodníků na ulici Mošovec <.>
<br> Ověřovatelé zápisu:
<br> XXXX XXXXXXX
<br> Jaroslav Clganek.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.WÍŽŠÍ'QÍČÁQ as“.M3321; lc<eral “ s.<.> / " / MÚ řad městské části » l.6.května.<.>.<.>.<.> 90 Zimni“
<br> Zapsal: Martin ŠO|tÍS místostarosta
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
<br> MĚSTSKÁ ČÁST ZLATMKY

Načteno

edesky.cz/d/876125

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Opava - Zlatníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz