« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Zlatníky - Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva Městské části Zlatníky ze dne 9.1.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Zlatníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usneseni_20-2017.pdf(PDF: 1.01 MB)

Statutární město Opava,Městská část Zlatníky
<br> úřad městské části,6.května 52/22,746 01 Opava — Zlatníky e-mail: zIatniky©opava-city.cz,tel.: 604 229 424
<br> z 20.ZASEDÁN/IZASTUP/TELSWA MĚSTSKÉ ČÁSTI ZLA TNÍKY ZE DNE 91.201 7
<br> 1/20 ZMČ 17 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele Zastupitelstvo MČ Zlatníky volí
<br> ověřovatele zápisu 20.zasedání MČ Zlatníky ze dne 9.1.2017,a to: - Janu Zahlovou — Annu Maretovou
<br> ověřovatele zápisu 20.zasedání MČ Zlatníky ze dne 9.1.2017,a to: — Martina Šoltise
<br> 2/20 ZMČ 17 Schválení programu zasedání Zastupitelstvo MČ Zlatníky schvaluje
<br> program 20.zasedání zastupitelstva MČ Zlatníky
<br> 3/20 ZMČ 17 Kontrola usnesení z minulého zasedání Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> neshledalo
<br> rozpory v plnění minulého usnesení
<br> 4/20 ZMČ 17 Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ Sokol Zlatníky
<br> Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> schvaluje
<br> poskytnutí neinvestiční účelové dotace TJ Sokol Zlatníky,se sídlem: 6.května 20,746 01,Opava - Zlatníky,IČ: 14616190,zastoupeným Josefem Uvírou - předsedou,částku ve výši 100.000,-Kč a zároveň schválení k dotaci příslušnou Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městské části Statutárního města Opavy [PIDz MMOPPOOBGUOP).Tato dotace je určena na: zajištění sportovního materiálu,činnosti TJ Sokol Zlatníky na rok 2017 a údržbu areálu TJ Sokol Zlatníky <.>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNÍKY
<br> VIII Statutární město Opava,Městská část Zlatníky úřad městské části,6.května 52/22,746 01 Opava — Zlatníky
<br> e-mail: zIatniky©opava-city.cz,tel.: 604 229 424
<br> 5/20 ZMČ 17 Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace SDH Zlatníky Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> schvaluje
<br> poskytnutí neinvestiční účelové dotace SH ČMS —Sbor dobrovolných hasičů Zlatníky,se sídlem: 6.května 52/22,746 01,Opava,IČ: 66739021,zastoupeným Jaroslavem Čechem - starostou,částku ve výši 30.000,-.K—č a zároveň schválení k dotaci příslušnou Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městské části Statutárního města Opavy (P|D: MMOPPOOBGUNA).Tato dotace je určena na: nákup materiálu,činnost hasičských mládežnických družstev,opravy a údržbu hasičského zařízení <.>
<br> 6/20 ZMČ 17 Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace MŠ Milostovice Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> schvaluje
<br> poskytnutí neinvestiční účelové dotace MŠ Milostovice,se sídlem MŠ Opava Havlíčkova,příspěvková organizace,Havlíčkova 4,746 01,IČ: 709 99 783,Knoppovou Ludmilou — ředitelkou,částku ve výši 10.000,-Kč a zároveň schválení k dotaci příslušnou Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městské části Statutárního města Opavy (P|D: MMOPPOOBGUMF).Tato dotace je určena na: nákup výukových pomůcek a hraček <.>
<br> 7/20 ZMČ 17 Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční účel.dotace Římskokatolické farnosti Stěbořice
<br> Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> schvaluje
<br> poskytnutí neinvestiční účelové dotace Římskokatolické farnosti Stěbořice,se sídlem Stěbořice č.27,747 51,IČ: 478 10 556,zastoupené Mgr.Klementem Rečlem — administrátorem,částku ve výši 10.000,-Kč a zároveň schválení k dotaci příslušnou Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městské části Statutárního města Opavy (P|D: MMOPPOOBGULK).Tato dotace je určena na: zhotovení osazení okna propojujícího prostor kostela a oratoře <.>
<br> 8/20 ZMČ 17 Uspořádání „Setkání důchodců“ Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> bere na vědomí
<br> MĚSTSKÁ čás! zmmíw
<br> Statutární město Opava,Městská část Zlatníky VIII
<br> úřad městské části,6.května 52/22,746 01 Opava— Zlatníky e- -mail: zlatniky©opava- -city.cz,tel.: 604 229 424
<br> organizaci uspořádání „Setkání důchodců",konajícího se 28.1.2017 ve 14 hodin v kulturním domě <.>
<br> 9/20 ZMČ 17 Projednání ceníku pronájmu kulturního domu ve Zlatníkách
<br> Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> schvaluje
<br> ceník pronájmu kulturního domu ve Zlatníkách s platností od 1.2.2017,který je k nahlédnutí na obecním úřadě <.>
<br> /
<br> smutamf mito Upava Městská Čált Zlatmky úřad měsbké éčástí ul.6.května 746 061 Zlatníkv
<br> Ověřovatelé zápisu
<br> Mgr.XXXXX XXXX
<br> starosta obce
<br> Zapsal: XXXXXX XXXXXX místostarosta
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
<br> M Ěsrsm ČÁST zmmíxv

Načteno

edesky.cz/d/876122

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Opava - Zlatníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz