« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Zlatníky - Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva Městské části Zlatníky ze dne 12.12.2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Zlatníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usneseni_19-2016.pdf(PDF: 962.46 kB)

“VIII Statutární město Opava,Městská část Zlatníky ' (£ úřad městské části,6.května 52/22,746 01 Opava — Zlatníky ' „ —„ e-mail: zlatniky©opava-city.cz,tel.: 604 229 424
<br> z 19.ZASEDÁNÍZASTUP/TELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI ZLA TNÍKY 25 DNE 12.12.2016
<br> 1/19 ZMČ 16 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele Zastupitelstvo MČ Zlatníky volí
<br> ověřovatele zápisu 19.zasedání MČ Zlatníky ze dne 12.12.2016,a to: - XXXXXXXXX Hříbka - Annu Maretovou
<br> ověřovatele zápisu XX.zasedání MČ Zlatníky ze dne 12.12.2016,a to: — Martina Šoltise
<br> 2/19 ZMČ 16 Schválení programu zasedání Zastupitelstvo MČ Zlatníky schvaluje
<br> program 19.zasedání zastupitelstva MČ Zlatníky
<br> 3/19 ZMČ 16 Projednání žádosti p.Radomíra Schneidera,IČ: 75850672,sídlo: OP-Zlatníky,6.května 96/1,PSČ: 746 01,o užívání silniční sítě k přepravě pracovních strojů
<br> Zastupitelstvo MČ Zlatníky nesouhlasí
<br> s pohybem pracovnich strojů XXXX XXXXXXXX Schneidera,IČ: XXXXXXXX,sídlo: Opava-Zlatníky,X.května 96/1,PSČ: 746 01,na silnici Ill/46011 z důvodu bezprostřední blízkosti křižovatky a přechodu pro chodce.Při probíhající manipulaci se stroji,která už léta trvá převážně s vysokozdvižným vozíkem,dochází k nebezpečným situacím při objíždění nakládajících a skládajících vozidel a vozidel jedoucích do obce z hlavního směru.Dochází rovněž k problematickým situacím pro autobusy MHD,které již tak mají,hlavně v zimním období,problematický průjezd křižovatkou.Na nebezpečnost těchto situaci obdrželo zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> nespočet ústních stížností i z řad občanů obce <.>
<br> MĚSTSKÁ (7351 zau—nam
<br> Statutární město Opava,Městská část Zlatníky
<br> úřad městské části,6.května 52/22,746 01 Opava — Zlatníky e-mail: zlatniky©opava-city.cz,tel.: 604 229 424
<br> 1,L.<.> Wan—=< <.>,v! i <,>
<br> 4/19 ZMČ 16 Návrh rozpočtu na rok 2017
<br> 5/19 ZMČ 16
<br> 6/19 ZMČ 16
<br> 7/19 ZMČ 16
<br> 8/19 ZMČ 16
<br> Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> schvaluje
<br> rozpočet na rok 2017 dle navrženého rozpisu.Tento rozpis je k nahlédnutí v úředních hodinách MČ Zlatníky
<br> Prodloužení dohody o pracovní činnosti s panem Jaroslavem Cigánkem
<br> Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> schvaluje
<br> prodloužení dohody o pracovní činnosti s p.Jaroslavem Cigánkem,nar.18.10.1969,bytem Opava-Zlatníky,6.Května 23/7 na údržbářské práce,sekání veřejného prostranství vobci,ořez okrasných keřů a celoroční údržba obecních chodníků.Platnost dohody se prodlužuje od 1.1.2017 do 31.12.2017.Veškerá ustanovení této dohody Zůstávají v platnosti <.>
<br> Prodloužení dohody o pracovní činnosti s panem Petrem Maretou Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> schvaluje
<br> prodloužení dohody o pracovní Činnosti s panem Petrem Maretou nar.16.6.1986,bytem Opava-Zlatníky,6.května 87/48 na úklid obecního úřadu,kulturního domu a údržbu záhonů.Platnost dohody se prodlužuje od 1.1.2017 do 31.12.2017.Veškerá ustanovení této dohody Zůstávají v platnosti <.>
<br> Zplnomocnění pro starostu k úpravám rozpočtové skladby pro rok 2017 Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> zplnomocňuje starostu obce Lumíra Krále k úpravám rozpočtové skladby do výše 100.000,- Kč pro rok 2017 <.>
<br> Plán řádného zasedání zastupitelstva na rok 2017 Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> schvaluje
<br> terminy veřejného zasedání zastupitelstva a „Pracovních schůzek zastupitelstva s účasti veřejnosti".Termíny budou vyvěšeny na úřední desce <.>
<br> MĚSTSKÁ čim ZLAEWÍKY
<br> VIII Statutární město Opava,Městská část Zlatníky ' [; úřad městské části,6.května 52/22,746 01 Opava - Zlatníky
<br> ' » "“ e—mail: zlatniky©opava-city.cz,tel.: 604 229 424 Ověřovatelé zápisu:
<br> M M M % <.>,!!
<br> Statutární mhto O XXX Městská část Zlatn'faky uřad měitské části
<br> / U.<.> větna.<.> XXXX XXXXXXXX.<.>.<.>.<.> ACM.<.>.<.>./73601 Z'amka Mgr.XXXXX XXXX
<br> starosta obce.(
<br> Zapsal: XXXXXX XXXXXX místostarosta
<br> XXXXXXXX XXXXXX
<br> Vyvěšeno: '(Z _ (Z,Mé Sejmuto:
<br> měnami ČÁST ZLATNŠKY

Načteno

edesky.cz/d/876121

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Opava - Zlatníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz