« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Zlatníky - Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva Městské části Zlatníky ze dne 14.11.2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Zlatníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení_18-2016(PDF: 633.86 kB)

Statutární město Opava,Městská část Zlatníky VIII
<br> úřad městské části,6.května 52/22,746 01 Opava — Zlatníky.F“ e-mail: zlatniky©opava-city.cz,tel.: 604 229 424 "" '
<br> z 18.ZASEDÁNÍZASTUP/TELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI ZLA TNÍKY ZE DNE 14.11.2015
<br> 1/18 ZMČ 16 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> volí
<br> ověřovatele zápisu 18.zasedání MČ Zlatníky ze dne 14.11.2016,a to: - XXXXXXXX XXXXXXX - XXXXX XXXXXXXXXX
<br> ověřovatele zápisu XX.zasedání MČ Zlatníky ze dne 14.11.2016,a to: - XXXXXXX Šoltise
<br> X/XX ZMČ XX Schválení programu zasedání Zastupitelstvo MČ Zlatníky schvaluje
<br> program 18.zasedání zastupitelstva MČ Zlatníky
<br> 3/18 ZMČ 16 Projednání kulturních akcí pořádaných po 22.hodině s délkou trvání do 3.hodiny ranní následujícího dne na rok 2017
<br> Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> schvaluje
<br> aby v obecně závazné vyhlášce Statutárního města Opavy týkající se omezení nočního klidu byl vymezen noční klid vztahující se k Městské části Zlatníky takto: Doba nočního klidu se vymezuje od 3.hodiny do 6.hodiny v době konání těchto
<br> akcí:
<br> 1.Stavění máje,které bude probíhat v centru obce dne 30.4.2017
<br> 2.Kácení máje,které bude probíhat v centru obce dne 2.6.2017
<br> 3.XXXXXXXX XXX,která bude probíhat na hřišti TJ Sokol Zlatníky dne 1.7.2017 4.XXXXXXXX XXX,která bude probíhat na hřišti TJ Sokol Zlatníky dne 26.8.2017
<br> MĚSTSKÁ (.ÁST zmmuw
<br> VIII Statutární město Opava,Městská část Zlatníky 'F' úřad městské části,6.května 52/22,746 01 Opava — Zlatníky
<br> e-mail: zlatniky©opava-city.cz,tel.: 604 229 424 4/18 ZMČ 16 Projednání „Mikulášské nadílky"
<br> Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> bere na vědomí
<br> uspořádání „Mikulášské nadílky“ a její organizaci.5/18 ZMČ 16 Projednání uspořádání „Pečení perníků a výroby ozdob"
<br> Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> bere na vědomí
<br> uspořádání „Pečení perníků a výroby ozdob“ a jeho organizaci.6/18 ZMČ 16 Projednání rozpočtu na rok 2017
<br> Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> bere na vědomí
<br> předběžný rozpočet na rok 2017,který bude postoupen ke schválení v příštím zasedání zastupitelstva <.>
<br> Ověřovatelé zápisu: //
<br> XXXXXXXX XXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> 4,atatutámíměstoo „ „Áji-' / g;;
<br> MěSlSká Část Zl Úřad jhčstské ggg—tím
<br> u.<.> b_ května M IZI--|l;.r;1Í;-.<.> I.<.Il.a:.lnn.<.>.<.>.M$.n 71,g.*!.-.<.> Jtn Íky Starosta obce
<br> Zapsal: XXXXXX XXXXXX místostarosta
<br> XXXXX XXXXXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
<br> MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNŽKY

Načteno

edesky.cz/d/876120

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Opava - Zlatníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz